Erosie van de politiek en bestuur – 2022

14 november. Dubbele petten carnaval

Opnieuw weet Limburg de aandacht op zich te vestigen. Nu in Horst aan de Maas. In 2008 en 2011, verkochten bewoners onder dwang van onteigening hun landbouwgrond aan Grondexploitatiemaatschappij Californië. Die is door het grondbedrijf in 2019 en 2020 onderhands aan de directeur verkocht. Van der Krabben van de Radboud Universiteit in Nijmegen noemt deze gang van zaken „heel raar en problematisch”. „Als je grond koopt en die aan jezelf verkoopt, heb je duidelijk een dubbele-pettenprobleem. Als directeur van een grondexploitatiebedrijf heb je voorinformatie die van invloed kan zijn op de prijzen die betaald worden. Dit is een no-go.”

“De verkoop werd nergens openbaar aangekondigd. Ook dat is een probleem, vindt Van der Krabben. „Dat had zeker gemoeten. Een-op-een verkoop moet je zoveel mogelijk voorkomen.” Volgens Burghout en Hulsen was een openbare verkoop niet nodig omdat het grondbedrijf een private BV is.”

26 oktober 2022. Integriteit en conflictvervuiling

De belangstelling waarop integriteitskwesties mogen rekenen kan een bedreiging zijn voor de integriteit waarmee deze kwesties worden afgehandeld. Dierx en Van Eibergen zien een trend waar ze in NRC kanttekeningen bij plaatsen. “Inmiddels is er een integriteitsindustrie aan het ontstaan met procedures die regelmatig in de vorm van soort volksgericht worden gegoten, waarbij mensen schuldig worden bevonden zonder dat er een degelijk onderzoek is uitgevoerd en zonder voldoende hoor en wederhoor, laat staan dat de mogelijkheid van een fatsoenlijk gesprek wordt verkend.”

Met name de vertrouwelijkheid waarmee deze procedures te maken krijgen zorgt voor problemen. Zeker als er meldingen zijn geweest bij een instantie, werkgever of bestuurder die zelf ook partij is en bijvoorbeeld niet zit te wachten op reputatieschade. “De gedeeltelijke en/of procedurele vertrouwelijkheid leverde in alle gevallen alleen maar extra conflictstof op en beschadiging van personen. En als de kwestie eenmaal publiek is geworden, vormt iedereen – ook zonder dat vertrouwelijke informatie beschikbaar komt – zich toch een oordeel. Gevolg is conflictvervuiling en zelfs ‘conflictdetentie’: de hoofdpersonen blijven langdurig gevangen in het conflict en de eenmaal opgelopen beschadiging kan nauwelijks meer worden afgeschud.”

Klokkenluiden? Mischien zijn er ook velen die niet willen weten waar de klepel hangt.

Naschrift 17 november 2022: Boomsma en Hendriks-Kim borduren in NRC voort op de weëige “verveiliging” van de samenleving.

Naschrift 25 november 2022: Wagendorp in de Volkskrant: “Het is het zoveelste integriteitsonderzoek in een snel langer wordende reeks dat ontaardt in chaos: Khadija Arib en Gijs van Dijk (beiden PvdA) en Nilüfer Gündoğan (Volt) kunnen erover meepraten. En dat zijn dan nog alleen maar de politieke kwesties. Oud-collega Ariejan Korteweg wijdde er het afgelopen voorjaar drie ‘verslaggeverscolumns’ aan onder de kop ‘Hoe zit het eigenlijk met de integriteit van integriteitsonderzoekers?’”

4 mei 2022. De Tweede Kamer is laks

Er zitten in het parlement leden die het niet zo nauw nemen met de regels. Nevenfuncties blijken door de leider van FVD niet te zijn opgegeven. Fout en dat leidt dan ook tot berisping. Maar alsnog registreren, nee dat doet deze meneer niet. “De FVD-voorman liet eerder weten die registratie onzin te vinden en leek al niet van plan zijn nevenactiviteiten te melden. Dat is tot nu toe, anderhalve maand na de hem gegeven aanwijzing, evenmin gebeurd.” schrijft Van den Braak in NRC. Er zal dus opgetreden moeten worden. Maar hoe? Laten we graag een de Tweede Kamer zelf over. Maar er zal helderheid in deze zaak moeten komen, want “Er zijn sterke aanwijzingen dat Baudet uit de niet-gemelde nevenfuncties (aanzienlijke) inkomsten heeft. Daarover mag geen onduidelijkheid blijven bestaan. Als externe instanties (Rekenkamer, het OM of ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) daartoe niet in staat of gemachtigd zijn, dan dient de Tweede Kamer misschien zelf maar een onderzoek in te stellen.”
Naschrift 18 oktober 2022. Baudet is door de Tweede Kamer geschorst voor één week.

1 april 2022. Professorale klunzen aan de VU

Universiteiten blijken het met de waarheid, zeker als het imago in het geding is, inmiddels ook niet zo nauw te nemen. Zie Ionica Smeets in de Volkskrant.

Kijk in dit licht ook nog eens naar de Vrije Universiteit die Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC) rijk was. Dat werd gesubsidieerd door China. Volkskrant hierover: “Prominente hoogleraren van het centrum spraken ondertussen regelmatig in positieve bewoordingen over mensenrechten in China. Soms weerspiegelen hun uitspraken letterlijk de officiële lijn van de Chinese communistische partij. Zo zei hoogleraar en CCHRC-directeur Tom Zwart in een interview met de Chinese staatstelevisie dat men ‘het denken van mensenrechten niet moet overlaten aan politici, vooral niet aan westerse politici’.” Professoren als nuttige idioten! Wat een intellectuele brekebenen.

error: