Wendingen

Geeft vraagstukken een opmerkelijk draai
geschiedenis
Jaren om nooit te vergeten: 1999. Ineenstorting van de Sowjet-Unie en Gorbatsjovs hervormingen

Jaren om nooit te vergeten: 1999. Ineenstorting van de Sowjet-Unie en Gorbatsjovs hervormingen

Het einde van het totalitaire regime in Duitsland en de ontbinding van de Sovjet-Unie Met de Duitse nederlaag kwam in 1945  een einde aan het totalitaire naziregime. Wat in de onderhandelingen met Von Ribbentrop en Hitler niet was gelukt wist de Sovjet-Unie na het einde van de Tweede Wereldoorlog wel te bereiken: de uitbreiding van haar invloedssfeer richting Oost- en Centraal-Europa....
Jaren om nooit te vergeten: 1939

Jaren om nooit te vergeten: 1939

Interessant is de vraag wat meer reden geeft tot een feestelijke herdenking: de ondergang van nationaal-socialistisch Duitsland of de overwinning van het Rode Leger op de Duitse strijdkrachten. Aan die overwinning ging namelijk een samenwerking vooraf die het verloop van de eerste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog heeft bepaald. De dictatoriale kemphanen Hitler en Stalin waren van mening dat, ondanks...
Jaren om nooit te vergeten: 1939 en 1999

Jaren om nooit te vergeten: 1939 en 1999

Motorclubs hebben hebben geen beste naam. Maar als de club Nachtwolven heet, afkomstig is uit Rusland en Poetin ze tot zijn vrienden rekent, rijst de vraag of hier sprake is van branchevervaging. Het dagblad Trouw bericht op 20 april 2015 over het voornemen van deze club om “om de komende weken een tocht te maken van Moskou naar Berlijn. Daar...
Pleidooien: vrijheid van religie of vrijheid van denken en spreken

Pleidooien: vrijheid van religie of vrijheid van denken en spreken

Locke: scheiding van burgerlijke belangen en zieleheil (civil interests en salvation of the soul) Meningsverschillen, zo stelde Locke in zijn A letter concerning toleration uit 1689, zijn onvermijdelijk; dat was ook het probleem niet. Dat men op grond van religie weigerde andere religieuse opvattingen te dulden vond Locke wel een probleem. Die onverdraagzaamheid had  Europa na de Reformatie in...
Das Land ohne Eigenschaften

Das Land ohne Eigenschaften

De migratiestroom uit het Nabije Oosten en Afrika raakte enige jaren geleden de open zenuw van de politiek der Lage Landen. Tijdens de Algemene Beschouwingen op 16 september 2015 ging de leider van de PVV in zijn reacties voorbij aan de politieke correctheden, sloeg verbaal wild om zich heen en voorspelde de ondergang van het avondland. Maar...
Schuld en boete

Schuld en boete

Geschiedenis overbodig? Wat heb je aan historische kennis? Zijn vervlogen tijden niet iets voor geletterde fijnproevers die in gestileerde beschouwingen hun belezenheid willen etaleren?Ooit was geschiedenis de leermeesteres van het leven, maar heden ten dage is het culturele erfgoed de core business van museaal belevingsvermaak. Een moderne Europeaan staart in een onoverbrugbare historische kloof als hij te weten...
error: