Vluchtelingencrisis en immigratie

Een kroniek van Europese onmacht, interne tegenstellingen,  welkomstcultuur en debatvertroebelingen

 • 30 augustus 2018
  De vraag naar arbeidskrachten brengt werkgevers op het idee om het oog weer te richten op het buitenland: arbeidsmigratie. Het roept bij Ger Ebbeling, in de jaren zestig en zeventig werkzaam bij de directie Culturele Minderheden van het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie em Maatschappelijk Werk) gemengde gevoelens op, maar bovenal het besef dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen. Zijn kritische nota is toen snel “verdwaald” in de Haagse burelen.
  Paul Scheffer wijst er terecht op dat het niet de werkwil, maar de arbeidsomstandigheden, doorgroeimogelijkheden en de honorering er voor zorgen dat veel werk niet geliefd is bij Nederlanders. Dan rijst natuurlijk de vraag of een ongekwalificeerde groei van werkgelegenheid altijd wenselijk is, of er niet een soort “ondergrens” aan betaalde arbeid gesteld moet worden en ook of het soms niet zinniger is bedrijven te exporteren dan werknemers te importeren. Lees ook in deze context Scheffers constatering: “Terwijl we dag in dag uit bekvechten over integratie en acceptatie is er maar weinig belangstelling voor immigratie. Die stijgt inmiddels naar een recordhoogte: de bevolking is in de afgelopen twintig jaar met 1,5 miljoen mensen gegroeid. Bijna negentig procent van die groei komt voort uit migratie.”
  Wat betekent dat voor Nederland? De WRR plubiceerde voorjaar 2018 het rapport De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Het gaat nu niet meer om grote aantallen migranten uit een klein aantal herkomstlanden, maar om kleinere aantallen uit veel verschillende landen: Top 15: Polen, Syriërs, personen uit de voormalige Sovjet-Unie, Bulgaren, Chinezen, Indiërs, Roemenen, Italianen, Duitsers, Somaliërs, Eritreeërs, Spanjaarden, Hongaren, Grieken en Iraniërs. Belangrijkste conclusie: de sociale cohesie in wijken en buurten is niet gebaad bij veel diversiteit. Op de vraag aan Engbersen of hij niet een open deur intrapt met de constatering van de toegenomen diversiteit (“iedereen ziet toch dat Nederland verandert, diverser wordt”) geeft hij een antwoord dat iedereen aan het denken moet zetten: „Afgezien van het feit dat wij de nieuwe diversiteit voor het eerst in kaart brengen, sta je er toch versteld van hoe weinig beleidsmakers weten over de veranderende bevolkingssamenstelling van hun eigen gemeenten.”
 • 13 augustus 2018
  Illegale migratie blijft een probleem dat Europa maar niet kan oplossen. Nu Italië weigert de boten van hulporganisaties tot de havens toe te laten blijkt dat de vele woorden die de afgelopen jaren aan dit probleem zijn gewijd, blijkbaar niet in daden zijn omgezet.
 • 2 juli 2018

  In het licht van de oplopende spanningen is het goed eens terug te kijken. ZDF zond 17 oktober 2010 dit gesprek uit van het programma Das Philosophische Quartett. Actueel was toen het thema of in Duitsland het geboortecijfer niet schrikbarend laag was; er verscheen zelfs een doembeeld aan de horizon, in de woorden van de boektitel van Thilo Sarasin: Deutschland schafft sich ab.
  Demografie, talentenjacht, migratie, onderwijs, heel veel passeerde de revue in het hieronder weergegeven gesprek.

  Zeven jaar later laat Gunnar Heinsohn opnieuw zijn demografisch licht schijnen over geboortecijfers en strijd en herinnert aan Bouthouls observaties over de geboortecijfers in Frankrijk, Italië en Duitsland na de Eerste Wereldoorlog en die leidden tot zijn “oorlogsindex”.

 • 1 juli 2018
  Een interessante kijk op het Europese migratiestandpunt van Carolien Gruyter in de NRC. “Op alle andere issues waarover jarenlang ruzie is geweest, hebben Europese leiders meer consensus bereikt dan apocalyptische berichten suggereren. Véél meer.
  Vijftien jaar geleden, toen Tony Blair voorstelde om ‘processing centers’ buiten de EU te vestigen, sloegen zijn collega’s hem zowat de schedel in. Hoe durfde die man! Nu lijkt iedereen het erover eens dat die centra er komen. De vraag is vooral nog wáár, en tegen welke prijs. Ook wil iedereen de buitengrenzen versterken en EU-agentschappen als Frontex uitbreiden.
  Dat regeringen in Afrika worden gepaaid met ontwikkelingsprojecten en andere beloftes om illegalen en uitgeprocedureerde asielzoekers terug te nemen, is ook geen taboe meer. Zelfs in de harmonisatie van nationale asielwetgevingen (om asielshoppen te voorkomen) zit naar verluidt schot. En dan zijn er al die EU-landen die beginnen te begrijpen dat migranten niet op bootjes stappen als ze legale migratiemogelijkheden hebben. En dat wie werkvisa uitgeeft, zélf kan bepalen wie er komt. Zo komt legale migratie in beeld als deel van de oplossing. Van Finland tot Italië doen regeringen experimenten met legale seizoensarbeid. Tot tevredenheid van, bijvoorbeeld, de agrarische sector.
  Europese landen zijn bezig greep te krijgen op het migratieprobleem. UNHCR is al aan boord om te zorgen dat ze geen internationale wetten schenden en het enigszins humaan houden. Als er weer iemand begint over het gevecht tussen verdedigers van de Willkommenskultur en de nationalististen met hun grensoefeningen: trap er niet in. Het is drama, opgevoerd door politici die zelf wel beter weten.”
  Maar het heeft dus wel 15 jaar geduurd met voordat het zover lijkt te komen. Vijftien jaar waarin partijen tot bloei zijn gekomen die onverholen nationalistisch en volks zijn en de liberaaal democratische rechtsstaat met heuse legitimatiecrisis hebben opgezadeld.
 • 29 juni 2018
  Op een Europese top is een accoord bereikt over de “aanpak van de illegale migratie”. Hier VK en hier NRC. Een blik uit Duitsland: Die Zeit. Voor degenen die het zelf eens willen nalezen wat het resultaat is van een hele nacht doorvergaderen: de verklaring.
  Het klinkt allemaal wel weer heel Europees: veel goede voornemens en intenties, maar “alles moet nog uitgewerkt worden”. Europa heeft na 2015 en de Turkije-deal de ogen weer gesloten en vergeten effectieve maatregelen te nemen. De ongewone coalitie in Italië heeft de Europose slaap ruw verstoort (met Seehofers CSU in Duitsland in een boeiende bijrol).
 • 23 juni 2018
  Het immigratievraagstuk staat weer hoog op de agenda. Na de installatie van de nieuwe regering van een volstrekt nieuwe signatuur in Italie en de weigering om boten met vluchtelingen toegang te geven tot Italiaanse havens begint het sluimerende migratieprobleem ineens weer op te spelen. In combinatie met de oplaaiende discussie in Duitsland over nieuwe afhandelingscentra en het weigeren van asielzoekers die al in een ander land een asielaanvraag hebben gedaan, staat het Europese migratiebeleid, of het ontbreken daarvan, weer volop in de belanstelling
 • 31 mei 2018
  Het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heeft wat cijfers verzameld over het aantal vluchtelingen dat werk heeft gevonden.  Het Duitslandinstituut vermeldt dit op basis van een bericht van de rp-online.de. Voor de echter cijferliefhebbers hier het rapport van het IAB. Een kwart van de vluchtelingen die sinds 2015 naar Duitsland is gekomen heeft een baan. Dit laat volgens de opstellers van het rapport zien dat “die Intergration in den Arbeitsmarkt einen langen Atem braucht”.
 • 29 januari 2018
  De vluchtelingencrisis mag dan van de voorpagina’s verdwenen zijn, in Duitsland worstelt men nog steeds met de gevolgen van het besluit uit 2015 om de grenzen te openen. Het “Wir schaffen das” blijkt een Herculesopdracht die de onderhandelingen over een nieuwe coalitie zwaar op de maag liggen. Kissler in Cicero over de stand van zaken.
 • 28 december 2017
  Interview in FD met Paul Scheffer. Zijn zijn voorspellingen uitgekomen, vraagt het FD. “De cijfers wijzen daar helaas wel op. Begin 2016 concludeerden onderzoekers van het gerenommeerde Institut der Deutschen Wirtschaft al dat maar weinig vluchtelingen kwalificaties meedragen die inzetbaar zijn in de Duitse industrie. Hun landen van herkomst hebben ook geen enkele industriële traditie. Nu wordt dat allemaal steeds duidelijker. In een recente publicatie van hetzelfde instituut staat: 80% van de asielzoekers is jonger dan 35 en twee derde is man – het zijn dus ook niet de “meest kwetsbaren” die we hebben geholpen. Niet meer dan 58% van de volwassenen heeft een schooldiploma en slechts 19% beschikt over een beroepskwalificatie. Over de taalbeheersing hebben we het dan nog niet eens.’
  ‘Ondertussen lopen volgens de ramingen de jaarlijkse kosten van opvang op, van €20 mrd dit jaar tot €29 mrd in 2020. De Duitse werkloosheid stijgt door de asielproblematiek naar schatting met 1,5% tot 2020. Op langere termijn – tien jaar en meer – ziet het instituut meer mogelijkheden om de vluchtelingen in de economie van het land in te zetten, maar één ding is zeker: de opvang van vluchtelingen is een veel weerbarstiger probleem dan twee jaar geleden werd aangenomen.'”
  Waarom geeft Nederland geen inzicht in de kosten van vluchtelingenopvang? Daarmee zouden Wilders en Baudet in de kaart gespeeld worden, zo wordt vaak gesteld. “‘Dat is een denkfout. Je maakt de ruimte voor opvang groter naarmate je duidelijker bent over de begrenzing ervan. De samenleving wil weten waar ze aan toe is. Er is veel morele energie in Nederland, maar als je mensen overvraagt, gaat het geweten in staking. Dat is de kortste weg naar verdere polarisatie en agressie. Ik snap werkelijk niet dat er na het brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump nog mensen zijn die denken dat zulke stemmen hier altijd een kleine minderheid zullen blijven.’”
  Maar hebben we de vluchtelingen/immigranten niet nodig om vergrijzing te bestrijden, zoals Lubbers heeft geopperd? Scheffer verwijst naar de aanpak van landen als Canada o.a. “Verder is de vraag: wat geef je als land uit aan bepaalde diensten? Ik krijg af en toe Japanse wetenschappers op bezoek en die vertellen me dat Japan weinig immigratie kent en dus meer betaalt voor het schoonmaken van de straten. Realiseer je even hoe discriminatoir het klinkt als je zegt: “Ja, maar dat is werk dat wij Nederlanders niet meer doen.” Blijkbaar is de beloning gewoon te laag of zijn de arbeidsomstandigheden te slecht. Waarom kiezen we altijd de kortste weg door te denken aan arbeidsmigratie? “Niemand wil asperges steken”, huilt zo’n teler dan voor de camera. Klopt, want zo’n man wil graag mensen tien uur per dag, zes dagen in de week laten werken, met gedwongen winkelnering. Zij krijgen aan het eind van de maand dan een paar honderd euro mee.”
 • 7 december 2017
  Het valt in Duitsland tegen met het aan het werk krijgen van de vluchtelingen. Het Institut für Wirtschaftsforschung ziet het somber in volgens het FD. Slechts twee andere media die er verslag van doen: derStanderd.de en het oostenrijkse WKO (afgezien van GeenStijl die gewoon het FD napraat in hun eigen jargon).
 • 4 oktober 2017
  Frank Meyer in Cicero. De uitslag van de Duitse verkiezingen, met de opkomst van de AfD, roept de vraag op of het vluchtelingenbeleid van Merkel effectief is geweest en of de media in hun berichtgeving niet een steentje hebben bijgedragen aan het vergroten van de onvrede over de ongecontroleeerde stroom migranten.
 • 21 september 2017
  Het FD doet verslag van de stand van zaken na Wir schaffen das, naar aanleiding van de Duitse verkiezingen.
 • 4 augustus 2017
  Die Zeit over de stroom vluchtelingen die nu naar Italië komt. Oordeel van het Bundesverfassungsgericht 2012:  Das Grundgesetz garantiere, schrieben die Richter, die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums für Deutsche wie Ausländer gleichermaßen.
 • 3 augustus 2017
  De groene burgemeester van Tübingen wordt in Cicero geïnterviewd door Constantin Wißmann over het thema vluchtingen. Over de worsteling van die Grünen met dit thema.
 • 21 juli 2017
  De Otto Brenner Stiftung heeft een studie laten uitvoeren naar de verslaggeving over de vluchtelingencrisis door onder andere SZ, Die Welt en FAZ, geleid door Michael Haller. Alexander Grau trekt in Cicero al enige conclusies uit de onderzoeksresultaten. “Die Folgen dieses volkspädagogischen Journalismus, auch daran lässt die Studie keinen Zweifel, sind verheerend – sowohl für Journalismus als auch für die Gesellschaft als Ganzes: „Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung glaubt seither, der Journalismus werde offenbar gezwungen, systemkonform und insofern manipulierend zu berichten“, die Wut sucht sich alternative Ventile, die Gesellschaft spaltet und radikalisiert sich.
  In diesem Sinne ist die Studie der Otto Brenner Stiftung ein nicht zu überschätzender Beitrag für die Rückgewinnung demokratischer Kultur in unserem Land, da sie die branchenüblichen ausgrenzenden Selbstschutzreflexe („wer von Mainstreammedien spricht, ist rechtsradikal“) als Betriebsblindheit entlarvt.
  Eine andere Frage ist, ob die Entwicklung hätte vermieden werden können. Zweifel sind erlaubt. Denn ein anderer Umgang mit der Flüchtlingskrise setzt andere Akteure in Medien und Politik voraus.”
 • 22 juni 2017
  Het CBS heeft een cohortstudie gedaan van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en geregistreerde criminaliteit.
  Van opvang naar integratie is de titel.
 • 15 juni 2017
  De aandacht voor het thema is verslapt. In Cicero kijkt Bonse terug op de vluchtelingenpolitiek van de EU. “Statt um Solidarität ging es fortan um die „Sicherung der Außengrenzen”.
  Das ist auch heute noch die oberste Maxime in Berlin und Brüssel. Der Umverteilungs-Beschluss wirkt deshalb wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. In Wahrheit glaubt niemand mehr, dass er jemals umgesetzt wird. „Ein Europa, das schützt und verteidigt“ wollen Juncker und Merkel nun schaffen. Gemeint ist der Schutz der EU-Bürger, nicht der Migranten. Der Wind hat gedreht, Merkel will ihre eigene Politik in der Flüchtlingskrise vergessen machen.
  Dabei wäre es höchste Zeit, die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Umverteilung gehört leider zu diesen Fehlern. Sie war von Anfang an ein bürokratisches Monstrum. Denn Flüchtlinge lassen sich nicht per Quotenregelung „umverteilen“. Sie wollten und wollen nicht auf dem Balkan bleiben, sie wollten und wollen nicht nach Osteuropa. Ihr Ziel war und ist vor allem Deutschland, das 2015 zusammen mit Schweden wie ein Magnet wirkte.”
 • 21 maart 2017

  Libie wil zeeroute sluiten, maar heeft een groot aantal wensen. In VK worden ze besproken. Het zou 800 miljoen kosten, maar de EU heeft er slecht 200 miljoen euro voor over.
  Het vluchtelingenakkoord met Turkije één jaar later. VK levert commentaar op de voor hen wat al te rauwe werkelijkheid.
 • 13 maart 2017
  Die Welt stelt op grond van boek van Welt-correspondent Alexander, dat Merkel/Rutte tijdens de onderhandelingen met Turkije zouden hebben toegezegd jaarlijks 150 tot 250 duizend Syrische vluchtelingen op te nemen. “Der von Merkel, Davutoglu und Rutte gemeinsam vereinbarte Plan wurde am Folgetag den übrigen EU-Ratsmitgliedern als überraschender Vorschlag der Türkei präsentiert. Die Staats- und Regierungschefs stimmten dann im Abschlussdokument des Gipfels einer „freiwilligen Aufnahme aus humanitären Gründen“ zu.
  Die konkrete Zahl wurde den übrigen Europäern von Merkel, Rutte und Davutoglu jedoch nicht genannt. Die drei Regierungschefs hatten sich jedoch per Gentlemen’s Agreement auf die Zahl 150.000 bis 250.000 verständigt. Das bestätigen mehrere Personen, die in die Verhandlungen involviert waren.Merkel und Rutte planten, weitere EU-Länder von der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Türkei zu überzeugen. Auf diese „Koalition der Willigen“ sollte das Kontingent verteilt werden.”
 • 8 maart 2017
  Imad Karim meldt zich opnieuw in Cicero. Was in de jaren zeventig een kritische houding tegenover de Islam in linkse kringen gangbaar -want links was kritisch- nu is dat anders. “Inzwischen habe ich das Gefühl, dass Islamkritikern wie Bassam Tibi, Hamed Abdel-Samad oder auch mir in Deutschland bewusst ein Gefühl der Heimatlosigkeit vermittelt wird. Wir sind heute nicht mehr erwünscht. Wenn Leute wie wir vor den Gefahren der ungesteuerten Migration warnen, gelten wir schnell als chauvinistische Ewiggestrige, die die globale Verantwortung der Bundesrepublik einfach nicht überblicken können.
  Ja, wir kritisieren die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und den naiven Umgang der Gesellschaft mit dem politischen Islam. Dafür sind wir oftmals zu Systemgegnern erklärt worden, deren Präsenz in der Diskurslandschaft nur Schaden anrichtet. Leute wie wir, deren Muttersprache Arabisch ist, die wir mit dem Islam aufgewachsen sind und uns mit dieser Religion entsprechend auskennen, sollen uns bei unserer Kritik zurückhalten. Es könnte sich sonst ja jemand beleidigt oder schlecht behandelt fühlen. Lieber pflegt man einen trügerischen Konsens als den kritischen Dialog. Manchen Leuten scheint es auch völlig egal zu sein, mit wie vielen Argumenten, Statistiken und empirisch belegten Studien wir aufwarten. Die Devise lautet: Bitte nicht stören! Wer es dennoch wagt, gilt als fremdenfeindlich und islamophob.”
  Vragen die niet gesteld worden: “Warum ist in den Medien und in der Politik eigentlich ständig von „postfaktischen Zeiten“ die Rede, wo doch gleichzeitig so viele Fragen unbeantwortet bleiben, weil sie am besten erst gar nicht gestellt werden sollen? Zum Beispiel diese: Wie ist es überhaupt zur Massenimmigration gekommen? Welche religiösen und kulturellen Prägungen bringen Menschen aus Nordafrika und dem mittleren Osten mit hierher? Mit welchen mittel- bis langfristigen Konsequenzen müssen wir für eine freie und offene Gesellschaft rechnen? Und wussten die politischen Entscheidungsträger im Jahr 2015 über die bevorstehende Flüchtlingswelle Bescheid, oder wurden sie tatsächlich davon überrascht?”
 • 27 februari 2017
  De voorzitter van het Europese Parlement Tajani vestigt de aandacht op de migratiestroom uit Afrika die nog steeds via Libie naar Europa komt. Verslag FAZ. “„Es wäre richtig, Auffanglager in Libyen zu installieren. Die EU sollte zu diesem Zweck ein Abkommen mit Libyen vereinbaren“, sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Auffanglager müssten aber eine gewisse Grundausstattung wie eine ausreichende Zahl an Ärzten und genügend Medikamente haben.”
  Ook de Frontex-directeur Leggeri heeft kritiek op de hulporganisaties die nu als veer voor migranten dienen. “Leggeri kritisierte die Rettungseinsätze der Hilfsorganisationen im Mittelmeer vor Libyen. „Zuletzt wurden 40 Prozent aller Aktionen durch Nichtregierungsorganisationen durchgeführt“, sagte er. „Jeder auf See hat die Pflicht, Menschen in Not zu retten. Dafür steht auch Frontex.“ Aber die Geschäfte krimineller Netzwerke und Schlepper in Libyen sollten nicht noch dadurch unterstützt werden, dass die Migranten immer näher an der libyschen Küste von europäischen Schiffen aufgenommen werden. Das führe dazu, dass Schleuser noch mehr Migranten auf seeuntüchtige Boote zwingen.
  „Wir brauchen eine Kombination aus Grenzschutz und legalen Möglichkeiten der Einreise“, forderte der Frontex-Chef. Wichtig sei eine enge Kooperation mit den Herkunftsländern oder Transitstaaten wie Niger. „Wer erst in Libyen ist, steckt oftmals in der Falle. Eine Rückreise durch die Wüste zurück in die Heimat ist wahrscheinlich genauso gefährlich wie die Fahrt übers Mittelmeer.“”
 • 24 december 2016
  De integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt verloopt moeilijker dan verwacht. Het FAZ over de tegenvallers. „Die Vorbildung der Flüchtlinge ist vielfach deutlich schlechter, als wir gehofft hatten“, sagte BDA-Vizepräsident Gerhard Braun.
  “Im November waren rund 120.000 Menschen aus außereuropäischen Asyl-Herkunftsländern in Beschäftigung, 34.000 mehr als ein Jahr vorher, berichtet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Mehrere Wirtschaftsverbände haben Aktionsprogramme gestartet, um Flüchtlinge als Azubis und Arbeitskräfte zu gewinnen.”
  Voor stevige kritiek op de Duitse weg Imad Karim in Cicero. “Tagein, tagaus Flüchtlingsintegrationsprogramme, die alle mehr oder weniger den Beigeschmack von inszenierten Zirkusauftritten haben, von infantilen Zurschaustellungen, nach dem Motto „Schaut mal, was mein Flüchtling alles kann!“ Eine Epidemie der grenzenlosen Liebe ist offenbar ausgebrochen, Flüchtlinge erscheinen mir als Volkstherapie zu fungieren oder, besser gesagt, als die Erfüllung einer göttlicher Mission. Flüchtlingshelfer steigen in dieser göttlichen Hierarchie empor zu Heiligen, zu Schutzpatronen.”
  “Nehmen wir das Beispiel Syrien. Die Menschen sind entweder innerhalb Syriens oder in die Anrainerstaaten geflüchtet. Sie waren stets im Blickkontakt mit ihrer Heimat. Wo waren die Humanisten unter uns, als das UN-Welternährungsprogramm die Gelder für die syrischen Flüchtlinge in den bereits existierenden Unterkünften kürzte? Ein Bruchteil des Geldes, das heute für die Angekommenen ausgegeben wird, hätte gereicht. Warum erstellte das Bundesamt für Integration bereits im Jahre 2014 einen Anwerbefilm, damit die Flüchtlinge ermutigt werden, nach Deutschland zu kommen? Und warum glaubt die Mehrheit der Gesellschaft, dass sie in der Lage ist, diese Millionen Menschen, deren Sozialisierung eigentlich bereits abgeschlossen ist, hier resozialisieren zu können? All das ist eine neue Form des Kulturkolonialismus  –  arrogant, ignorant, fahrlässig und keinesfalls human.”
  “Mir ist rätselhaft, warum wir unsere gesunden Sozialsysteme mutwillig destabilisieren. Damit tun wir weder der aufnehmenden Gesellschaft noch den Neuankömmlingen (mittel- bis langfristig) einen Gefallen. Menschen kommen nach Deutschland und werden als „Flüchtlinge“ deklariert. Wir wissen nichts über sie. Das einzige, was von ihnen registriert werden kann, ist die Nummer ihrer IPhones, sonst nichts, weder Name, Alter noch andere Identitätsnachweise. Auch die nachgereichten Zeugnisse, Geburtsurkunden, Führerscheine bis hin zu Zertifikaten von Uni-Abschlüssen sind oft gefälscht.
  Und was ist daran human, einer siebenköpfigen afghanischen Familie, die bisher in ihrer Heimat mit 40 Euro pro Monat über die Runden kam, in Deutschland Monat für Monat mit 1.700 Euro zu versorgen, anstatt solche Summen vor Ort zu zahlen, mit denen 40 Familien unterstützt werden könnte? Es sind mehr als 60 Millionen Flüchtlinge weltweit unterwegs. Wollen wir sie alle nach Europa bringen? Wieso veranstalten wir diesen Marathonlauf des Elends?”
  “Im öffentlichen Diskurs sind die Einwanderer entweder hochqualifizierte Fachkräfte oder Analphabeten. Doch sind sie hochqualifiziert, dann ist es Fehler, dass wir sie ihren Herkunftsländern entziehen. Und sind sie Analphabeten, dann verwandeln wir Deutschland in ein Heim für Erwachsenenbildung und zum Teil für schwererziehbare Jugendliche, deren Sprache wir nicht einmal kennen. Wollen wir das wirklich?”
 • 11 december 2016
  Op de valreep van 2016 nog een interview in NRC met Paul Collier (interview Die Welt 29 januari 2016)  over falende ontwikkelingshulp. “En nu heeft de Duitse regering Collier gevraagd om een grootscheeps plan te bedenken om migratie uit Afrika af te remmen. Dit plan wordt in 2017, als Duitsland de G20 voorzit, op een top gepresenteerd. Wat het precies inhoudt, kan Collier niet zeggen. Maar de bedoeling is dat ‘de G20 zich gaat inzetten voor de terugkeer van economische groei in Afrika’.
  Zo moet Europa met migratie omgaan, zegt Collier, even in Wenen voor een lezing bij de Oostenrijkse Centrale Bank. „Zoals je een kind helpt, dat in een vijver valt en dreigt te verdrinken: je denkt niet na, je springt gewoon. Maar waaruit moet die redding bestaan, bij migranten en vluchtelingen? Helpt het hen, als Europa de deur wagenwijd openzet? Nee. En het helpt ons evenmin. We hebben de plicht hen te bevrijden van wanhoop, en te zorgen dat ze weer enigszins normaal kunnen leven. Die dingen bereik je niet met migratie, maar door te zorgen dat hun eigen landen die taak beter vervullen.””
  “Dat Europa vorig jaar zoveel Syrische vluchtelingen binnenliet, vindt Collier ondoordacht. De eerste smokkelboten vroegen 6.000 euro de man. Europa kreeg de vermogende, goedopgeleide middenklasse. Die mensen kunnen wat, maar zitten bijna allemaal duimen te draaien. Collier las een verslag over grote Duitse bedrijven met vluchtelingen in dienst. Aan kop ging Deutsche Post: 50 vluchtelingen. „Zo komen we er niet. En wellicht is de oorlog in Syrië snel voorbij. Dan zijn hoogopgeleiden nodig om overheidsdiensten en bedrijven er bovenop te krijgen. Ze moeten niet in Europa zitten.””
  “Volgens Collier is de deal met Turkije tot mislukken gedoemd. „Premier Erdogan deed vervelend tegen de vluchtelingen en kreeg 6 miljard van ons. Het duurde niet lang of andere landen zeiden: ‘Wij zetten vluchtelingen uit’. Dus schrijft Europa meer cheques. Mede daardoor wekken vluchtelingen geen compassie op bij ons, maar angst. Het wordt hoog tijd dat we de zaken weer in eigen hand nemen.””
 • 6 december 2016
  Cicero kijkt eens naar Merkels standpunten over migratie gedurende haar politieke loopbaan en ziet dat zij haar eerste criticus was. Bijvoorbeeld in 2002: “Und die Menschen im Lande wissen, dass der Herr Schily (…) gesagt hat: Das Maß des Zumutbaren ist überschritten. Und sie [Herr Clement] wissen, dass spätestens nach Pisa doch in Deutschland völlig klar ist: Bevor wir über neue Zuwanderung reden, müssen wir erst einmal die Integration der bei uns lebenden ausländischen Kinder verbessern.”
 • 29 november 2016
  Na de dood van Fidel Castro kijkt Gunnar Heinsohn op zijn manier terug in de geschiedenis van Cuba: de demografische ontwikkeling en haar sociale gevolgen. “Lateinamerika galt seinerzeit [de jaren zestig van de vorige eeuw] als so anfällig für eine Konfrontation zwischen Marxisten und Obristen wie heute der arabische Raum durch Kämpfe zwischen Islamisten und autoritären Regimen erschüttert wird.
  Damals präferierte der Westen die Herrschaft der Offiziere gegenüber einer Diktatur des Proletariats. Wie nach dem Ersten Weltkrieg in Europa fürchtete das Bürgertum Wahlen, weil es gegen den Ansturm linker und rechter Antidemokraten keine Chance hatte. Washington stellte sich zähneknirschend hinter die Obristen, was der KPdSU eine Steilvorlage für ihre Propaganda servierte.”
  Over de guerillaoorlogen en rechtse doodseskaders: “Vor Ort – im Dschungel der Städte oder direkt im Urwald – eliminierten sich die Aktivsten gegenseitig als Guerilla der Weltrevolution oder als Armee der bestehenden Ordnung. Andere entkamen nach Nordamerika, wo sie heute über 60 Millionen Einwohner in den USA und Kanada stellen.”
  Bevolking Latijns-Amerika groeide tussen 1955 en 2005 van 175 miljoen mensen naar 560 miljoen. In de arabische wereld groeide de bevolking tussen 1965 en 2005 van 100 miljoen tot 370 miljoen. Drie tot vijf jongeren vechten om de baan als één oudere stopt met werken. Ter vergelijking: Duitsland, nu 80 miljoen inwoners, zou met een Latijns-Amerikaans groeipercentage 155 miljoen inwoners gehad hebben. Om de verbeelding over wat dat zou hebben kunnen betekenen, te prikkelen: “Von Straßburg über Königsberg bis nach Breslau hätten die Nachbarn mit einem massiven Revanchismus der deutschen Jugend zu kämpfen.”
 • 31 oktober 2016
  Gunnar Heinsohn over patronen in de migratiestromen in Cicero. “Doch wie geht es weiter in den Territorien, deren Kriegsindex noch Jahrzehnte lang über 3 liegen wird, deren Ökonomie aber am Boden bleibt? Schnell zu beenden wäre das Sterben auf dem Mittelmeer. Die 3.000 Kilometer lange Wassergrenze zwischen Afrika und Europa wäre leichter zu schließen als die 25.000 Kilometer lange um Australien. Die überwacht die Operation Sovereign Border und seit 2013 ist dort niemand ertrunken. Wer weiß, dass er nicht durchgelassen wird, steigt nicht mehr in die Boote, weil er die 5.000 Euro für die Schleuser als letztes Investment lieber selbst in der Tasche behält. Hier könnte Europa mit einem einzigen Befehl das Sterben beenden.”
 • 20 oktober 2016
  Uitgever Jürgen Kaube van de FAZ over Turkije en de islamitische dictatuur die daar ontstaat en de houding van Europa. “Diese Bitterkeit wird nicht geringer, wenn die türkische Opposition mitansehen muss, dass in der Flüchtlings- und Migrantenkrise die EU und auch die deutsche Regierung unter „Türkei“ nurmehr „Erdogan“ verstehen. Dabei sei nach wie vor die Hälfte des Landes gegen den Diktator. Indem Europa darüber hinwegsehe und sich ganz auf pragmatische „Deals“ verlasse, opfere es, so Dündars Beschreibung, europäische Werte für politische Tagesinteressen.
  Das Gewicht dieser Interessen verkennt er so wenig wie irgendjemand von Verstand. Aber der Vergleich seiner Beschreibung mit der ebenfalls wertbezogenen, die man hierzulande pflegt, ist instruktiv. Es wäre nicht mehr ihr Land, hatte die Kanzlerin gesagt, wenn es die Grenzen für Flüchtlinge nicht bedingungslos öffnen würde. Von den europäischen, den westlichen Werten sollte das heißen, sei andernfalls nicht mehr viel übrig. Dündar fragt mit Recht zurück, was von denselben Werten übrig ist, wenn Europa nun nicht nur zusieht, wie an seinen Grenzen Diktaturen entstehen. Sondern wenn es auch noch glaubt, mit ihnen politische Geschäfte machen zu können. Für die Vorstellung, der islamistische Diktator werde sich an solche Geschäfte gebunden sehen, hatte einer, der ihn kennt und ebendarum von ihm verfolgt wird, nur ein mildes Lächeln übrig.”
 • 30 september 2016
  Hoe Turkije doet aan cherry-picking onder de vluchtelingen uit Syrië: het relaas van Emily Feldman in Politico.
 • 26 september 2016

  Die Zeit wijst op het gevaar dat Egypte de nieuwe bron van vluchtelingen wordt, omdat de regering Al Sissi naar voorbeeld van Turkije uit is op Europees geld.
  “Dabei ist Ägypten mit 5,5 Milliarden Dollar schon jetzt in der gesamten Welt die Nation mit den meisten bilateralen und multilateralen Finanzhilfen pro Jahr. Bei den Menschen, geschweige denn den Flüchtlingen, kommt von diesem Geld wenig an. Die Hälfte der 92 Millionen Ägypter ist arm oder bettelarm.
  Stattdessen stieg das Sissi-Regime 2015 zum viertgrößten globalen Waffenkäufer auf.”
  “Den meisten dieser jungen Frauen und Männern aber haben Ägyptens Machthaber kaum mehr zu bieten als hoffnungslos überfüllte Universitäten, Arbeitslosigkeit oder eine Dauermisere als Tagelöhner. Wer dann noch nicht begreift, für den setzt der Staatschef eine Prise Apokalypse obendrauf. Wenn Ägypten zusammenbreche, warnte er, würden Millionen IS-Mitglieder die Welt stürmen. Will heißen: Ägypten, so der Tenor Sissis, ist die wichtigste Antiterrorbastion für Europa und quillt über mit Flüchtlingen und Verzweifelten, die millionenfach in Richtung Italien drängen. Seit dem Abkommen mit Ankara wissen die Herrscher in Kairo, dass sich aus Europas Migranten- und Terrorangst eine Menge Geld herausschlagen lässt. Ihr eigenes Land dagegen haben sie in eine tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise hineingeführt.”
  “Bisweilen wird ein Zubringerkahn mit ein paar Dutzend Fluchtwilligen aufgehalten. Oder die Polizei verhaftet eine Handvoll Migranten, die auf ihr Schlauchboot warten. Die Drahtzieher jedoch bleiben unbehelligt. Italienische Ermittler wüssten oft bis ins Detail, wann die illegalen Schiffspassagen in See stechen, zitierte die Tageszeitung Fatto Quotidiano aus Ermittlungsakten. Doch Amtshilfe von ägyptischer Seite gebe es nicht.
  Stattdessen wartet die Regierung in Kairo auf die Emissäre aus Brüssel, die sich nun endlich angesagt haben. In der Generaldebatte zum Haushalt stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel nun auch Ägypten, Tunesien und – wenn möglich – Libyen ein Flüchtlingsabkommen wie mit der Türkei in Aussicht. “Diesen Weg müssen wir einschlagen“, sekundierte jetzt EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in der Süddeutschen Zeitung. Der Schutz der Flüchtlinge und die Bekämpfung des Schlepperwesens müssten dabei im Vordergrund stehen.”

 • 23 september 2016
  De massamigratie brengt de keerzijde van de sociale welvaartsstaat aan het licht, volgens Sonja Margolina in Cicero. ‘Seine Wirtschaftskraft, die eine Massenmigration in die sozialen Netze erst ermöglicht, schwindet. Dauert diese Entwicklung an, drohen dem Land Verteilungskämpfe und wirtschaftlicher Niedergang. Forscher wie Gunnar Heinsohn aus Deutschland oder Paul Scheffer und Ruud Koopmans aus den Niederlanden argumentieren sogar, dass eine illegale Migration sinnvoller wäre und weniger Schaden anrichten würde als die Einwanderung in soziale Netze. Erstere wird durch den Arbeitsmarkt reguliert, letztere wird durch ein bürokratisches Verfahren ohne jeden Bezug zum Markt legalisiert und unumkehrbar gemacht. Es fällt auf, dass alle klassischen Einwanderungsländer keine Wohlfahrtsstaaten sind, während Wohlfahrtstaaten ungeachtet der quantitativ vergleichbaren Migrantenströme keine Einwanderungsländer sind.”
 • 16 september 2016
  Hoe het brisante thema van de vluchtelingen volgens Die Zeit een prima voedingsbodem is voor zomersprookjes.
 • 15 september 2016
  Jochen Bittner verbaast zich over het Europese gebrek aan ideeën waarmee adequaat kan worden gereageerd op de Afrikaanse bevolkingsgroei zonder groei in werkgelegenheid. Meer over het postkoloniale Afrika hier in de Neue Zürcher Zeitung.
 • 5 september 2016
  De SZ over Christian Dustman, expert in migratievraagstukken. Niet erg diegravend. David Zuchino graaft dieper en schetst in de New York Times hoe in Denemarken de stemming is omgeslagen.
 • 4 septermber 2016
  In Die Zeit een recensie van het boek van Herfried en Marina Münkler over de “nieuwe Duitser”. “In Wahrheit jedoch stehen die Münklers vor allem in direkter Opposition zu einer tendenziell protektionistischen Linken, die sich um soziale Verteilungskämpfe im nationalen Wohlfahrtsstaat sorgt und in diesem Rahmen europäische Gerechtigkeitsfragen diskutiert, wie etwa der Soziologe Wolfgang Streeck. Die intellektuellen Fronten verlaufen in Deutschland – jenseits der nicht salonfähigen AfD – entgegen einer verbreiteten Ansicht eben nicht entlang völkischer und liberaler, ausländerfeindlicher und kosmopolitischer Ansichten, sondern zumeist entlang national-wohlfahrtsstaatlicher und national-wirtschaftsliberaler Positionen..”
  Die FAZ had interviewde de auteurs.
  Ook in Cicero wordt door Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo teruggeblikt op de beslissing van Merkel op 4 september 2015 om de grenzen te openen. “Es gab in den vergangenen zwölf Monaten aber einiges zu kritisieren. Nicht alles, was am 4. und 5. September 2015 geschah, konnte sofort recherchiert und verifiziert werden. Aber gerade weil dem so war, ist die anfängliche Euphorie unter Journalisten so schwer zu verstehen. Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, eine historische Panne.” “Damit einher ging die Missachtung der Ängste in der Bevölkerung. Noch problematischer war die kritiklose Übernahme der Erklärungen einer Bundesregierung, der nun jedes Wort recht war, sich etwas nachträglich schönzureden, was in Wirklichkeit ungeplant passiert war. Dazu gehörte insbesondere der Satz, dass man Grenzen nicht schützen könne, es sei denn, man würde den Schießbefehl wieder einführen, und dass in unserer veralteten Gesellschaft nahezu jeder Flüchtling schon bald eine Bereicherung sein werde.” “Und ohne Not haben wir uns wieder dem Verdacht ausgesetzt, wir würden mit den Mächtigen unter einer Decke stecken, wir würden so uniform berichten, als seien wir gesteuert; wir würden die Sorgen und Ängste der Menschen ignorieren, die nicht selbst zur Flüchtlingshilfe oder zur politischen Klasse gehören. Das ärgert mich, weil ich der Meinung bin, dass unsere Medien zu den besten und freiesten auf der Welt gehören. Der Komplexität der Probleme, der zunehmenden Macht von Desinformation und Verschwörungstheorien, von Dummköpfen oder von Propagandisten können wir nur Genauigkeit, Distanz und Glaubwürdigkeit entgegensetzen.”
  In de FAZ een reconstructie wat zich tussen 3 en 4 september heeft afgespeeld.
 • 2 september 2016
  Ulrich Geiner reageert in Die Zeit op artikel Bernd Ulrich.
  Alexander Grau in Cicero wijst op de grote blinde vlek in de migratie- en integratiediscussie: is de pluralistische samenleving in staat tot het integratie? “Es keimt ein böser Verdacht: Vielleicht sind pluralistische Gesellschaften nur eingeschränkt integrationsfähig – eben weil sie pluralistisch sind. Und umgekehrt: Womöglich sind homogene, traditionsorientierte Gesellschaften viel integrationsfähiger, eben weil sie klare Richtlinien bieten und klare Orientierung – zumal für Menschen, die aus traditionsverwurzelten Gemeinschaften stammen.
  Hinzu kommt: Was bitteschön haben wir diesen Menschen eigentlich zu bieten? Freiheit, Toleranz, Offenheit? Klingt gut. Doch das sind Meta-Werte. Im praktischen Alltag ist das schwammig und seltsam inhaltsleer. Was aber bleibt darüber hinaus? Auf die Gefahr hin, kulturpessimistisch zu klingen: Es bleibt nichts. Die Ideologie der Offenheit ist uns zur Kulturprothese geworden.”
 • 1 september 2016
  Cicero over migratie uit Afrika naar aanleiding van migratiepartnerschap Duitsland Niger. Interview met experts Sebastian Elischer und Georg Klute.
 • 31 augustus 2016
  Het is bijna een jaar geleden dat de vluchtelingenstroom op gang kwam. Tijd voor terugblikken. De FAZ blikt vooruit naar 2025. “„Wir wollen Denkanstöße geben, die über die nächste Meinungsumfrage hinaus, über die nächste Wahl hinaus, Gültigkeit haben“, sagt der Geschäftsführer der Alfred Herrhausen Gesellschaft, Thomas Matussek. „Nur so ,können wir das schaffen’.“
 • 30 augustus 2016
  Merkel in de Suddeutsche Zeitung met korte, sussende en aan de heikele thema’s voorbijgaande statements.
 • 29 augustus 2016
  Terugblik op het vluchtelingenjaar van Bernd Ulrich in Die Zeit. “Die Grundentscheidung war offenbar richtig, der Preis war bislang nicht zu hoch. Was geschah, war zwar nicht das Wunder, an das manche vielleicht im September geglaubt haben, aber vielleicht ein Wunder zweiter Ordnung.
  Derweil vollzieht sich in der Flüchtlingspolitik eine allmähliche Bewältigung, eine spürbare Verringerung der Zahlen, aber auch eine gewisse Rebrutalisierung, wenn man etwa an die türkisch-syrische Grenze denkt. Dennoch hat die Politik des humanitären Realismus nicht abgedankt, die Illusion der vollen Härte hat sich nicht durchgesetzt, der Naivität des Bösen hat Deutschland nicht nachgegeben. Gleichwohl schreibt man solche Sätze mit dünner Tinte. Zu vorläufig scheint alles, zu fragil. Es ist ja auch nichts vorbei, der welthistorische Schock hält an. Das Verhältnis von Erster und Dritter Welt, von Europa und Mittlerem Osten, von Autoritären und Liberalen muss neu justiert werden.
  Sagen kann man immerhin zweierlei: dass Deutschland sich in diesem ersten Jahr der neuen Zeitrechnung leidlich bewährt hat. Und dass es einer Million Menschen heute besser geht als vor einem Jahr (oder zumindest den meisten von ihnen). Diese stattliche humanitäre Leistung steht nun auch im Buch der deutschen Geschichte, das ja bekanntlich nicht ausschließlich erfreuliche Seiten aufweist.”
 • 28 augustus 2016
  Cicero interviewt de bedenker van plan Merkel/de deal met Turkije -in Nederland bekend geworden als het plan Samsom, Gerald Knaus.
 • 28 augustus 2016
  Het BAMF bericht over de stand van zaken bij opvang en integratie van vluchtelingen.
  Özdemir en Mansour in de FAZ over de integratie van de vluchtelingen in de FAZ. “Alle reden von Integration, doch was meinen wir damit? Sicher, es geht um Spracherwerb und Erwerbstätigkeit. Aber ist das ausreichend, um unsere Einwanderungsgesellschaft zusammenzuhalten? Keineswegs. Der Staat steht dieser Aufgabe bis heute planlos gegenüber. Obwohl sich Wanderungsbewegungen seit langem abzeichnen und sich fortwährend zugespitzt haben, fehlt es an langfristig angelegten Konzepten zur Integration in unsere Wertegemeinschaft.
  Es ist Zeit, aus den Fehlern zu lernen, die in Deutschland seit Jahrzehnten im Bereich der Integration begangen werden. Menschen werden auch künftig zu uns kommen. Wenn wir eine offene und freiheitliche Gesellschaft bleiben wollen, dann wird sich die Herausforderung der Integration in unsere Gesellschaft 2020 und 2030 genauso stellen wie heute.” Doel van integratie van buitenlanders gelijkberechtigde binnenlanders te maken; dat is het grondvest waarop “die umfassende Integration auch der Geflüchteten und ihrer Kinder in unsere Gesellschaft gelingen kann – eben nicht nur als Arbeitskräfte, sondern auch als Demokraten. Uns geht es um eine Gesellschaft, deren Mitglieder ihr Handeln an unserer demokratischen Grundordnung orientieren. Sie sollen sich auf dieser Grundlage in ihrer Verschiedenheit anerkennen und Konflikte lösen.”
  Als reactie op het afwijzen van een uitgestoken hand: geen boete opleggen, maar uitleggen en verhelderen. “Wir sollten aber selbstbewusst erklären, dass ein Handschlag zur Begrüßung für uns selbstverständlich ist, dass sich das Gegenüber bei einer Verweigerung möglicherweise abgewertet fühlt und nicht als Mensch wahrgenommen sieht. Wenn wir erreichen wollen, dass problematische Haltungen und Verhaltensweisen hinterfragt werden, dann müssen wir unseren Standpunkt begründen und dies auch den Kindern in Schule und Alltag pädagogisch vermitteln. Dazu gehört auch, die Grenzen der Religionsfreiheit anzuerkennen, etwa wenn es um den Vorrang des staatlichen Bildungsauftrags und die Teilnahme aller Kinder am Schwimmunterricht geht.”
  Ook is er meer inzicht nodig in oorzaken religieus geweld. “Wir müssen Ursachenforschung betreiben und aufklären. Pauschalisierungen wie „Das hat mit dem Islam nichts zu tun“ oder „Der Islam ist an allem schuld“ bringen uns nicht weiter. Sie polarisieren nur. Ereignisse wie in Köln hängen auch mit einem frauenverachtenden Islamverständnis und einer frauenfeindlichen Sozialisierung zusammen.”
  Wat te lang op zich heeft laten wachten is een “inburgering” van de Islam. “Wir wollen, dass die großen muslimischen Verbände Partner und Teil der Lösung werden. Momentan sind sie jedoch eher Teil des Problems, wenn es um die „Einbürgerung“ des Islams geht, auch wenn wir die Arbeit vor Ort in vielen Gemeinden respektieren und wertschätzen. Die Verbände erfüllen derzeit nicht die vom Grundgesetz geforderten Erwartungen an eine Religionsgemeinschaft. Außerdem betreiben sie zum Teil Agitation zu eindeutig bekenntnisfremden politischen Themen und vermitteln in manchen Fällen auch ein Islamverständnis, das der Integration in die demokratische Wertegemeinschaft entgegensteht. Das können wir nicht hinnehmen.”
  “Das Wissen über die islamische Religion und ein demokratisches Islamverständnis können ein wichtiger Baustein für die Prävention gegenüber einem gewaltbereiten Islamismus sein. Deshalb begrüßen wir die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts und Lehrstühle für Islamische Theologie an unseren Universitäten. Dazu braucht der Staat aber auch Kooperationspartner auf muslimischer Seite. Auf dem Weg zur Herausbildung muslimischer Religionsgemeinschaft(en) können Zwischenlösungen in Form von Beiratsmodellen gefunden werden, wie es sie heute etwa in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg gibt. Dort können auch unabhängige Muslime Gehör finden, die nicht von den Verbänden vertreten werden und immerhin die Mehrheit der Muslime in Deutschland darstellen.”
  ” Es braucht einen Ort in unseren Schulen, wo die Vielfalt an Weltanschauungen und Glaubensrichtungen zusammenkommt. Daher sollten Ethik und Religionsunterricht bei der Werteerziehung gleichberechtigt behandelt werden. Die Erziehung zur Demokratie geschieht im Idealfall mit den Eltern. Wir müssen aber auch bereit sein und unsere Schulen in die Lage versetzen, „gegen“ die Eltern oder das Milieu zu erziehen, wenn dort Werte und Verhaltensweisen vermittelt werden, die mit unseren demokratischen Grundwerten nicht vereinbar sind. Dafür müssen wir unsere Kommunen als Orte der Demokratie stärken. Gerade in schwierigen Stadtteilen sollten Kitas, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen besonders gut ausgestattet sein. Nur so schaffen wir es, dass Benachteiligte eine faire Chance bekommen und Mittelschichtsfamilien nicht wegziehen, sobald ihre Kinder das schulpflichtige Alter erreichen.”
  Een commentaar op dit artikel in Cicero van Werner Sonne wijst op tweespalt in Die Grünen. Op 26 augustus in Cicero ook nog een interview met Alice Schwarzer.
 • 17 augustus 2016
  Na de vluchtelingenovereenkomst wordt alles wat er kan worden gezegd, gedaan en gedacht over Turkije in het licht van deze overeenkomst gezien -d.w.z de opheffing ervan door de Turken. Voorbeeld is bekend worden van een intern rapport van de Duitse regering waarin Erdogan en de AKP worden beschouwd als steunpiliaren van islamistische bewegingen in het Midden-Oosten. Zie FD, FAZ en nogmaals FAZ.
  ARD uitzending.
 • 18 augustus 2016
  Onderzoeker Koopmans komt in het vizier van studenten die hem beschuldigen van stemmingmakerij. Het FD interviewt Koopmans in Berlijn, waar hij leiding geeft aan de onderzoeksafdeling ‘Migratie, Integratie en Transnationalisatie’ van het sociaalwetenschappelijk instituut WZB. “De studenten werpen tegen dat de populatie die Koopmans heeft geënquêteerd voor zijn fundamentalismestudie bij lange na niet representatief is voor Europese moslims, laat staan voor moslims wereldwijd. Ook zou de vraagstelling dubieus zijn en veronderstelt het arbeidsmarktonderzoek, vanwege zijn nadruk op het ‘wetenschappelijk hoogst omstreden’ begrip assimilatie, het bestaan van een homogene ‘Leitkultur’ waarvan in werkelijkheid helemaal geen sprake is.
  Opvallend is dat Koopmans de meeste van deze beperkingen uitdrukkelijk in zijn studies heeft vermeld. Het zijn dan ook voornamelijk de mediaoptredens van de professor die zijn studenten ertoe hebben gebracht de aanval te kiezen, zo blijkt. Want daarin gaat de nuance nogal eens verloren, vindt de Fachschaft. ‘Bovendien gaan rechtspopulisten op deze manier met de conclusies aan de haal, en dat drukt toch al kwetsbare groepen nog verder in de verdrukking’, zegt studentenvertegenwoordiger Sascha-Christopher Geschke.”
  “Volgens de socioloog geeft de affaire blijk van een verstikkende politieke correctheid, waarin discussie vrijwel onmogelijk is geworden. ‘Andere migratiewetenschappers komen veel vaker in de media, maar krijgen nooit het verwijt dat ze de beperkingen van hun studies vergeten te noemen, omdat de boodschap aansluit bij de overtuigingen van studenten. Ze willen alleen hun eigen mening bevestigd zien’.”
  Over het debat dat in Nederland te lang is belemmerd door de gevestigde partijen: “Landen als Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië laten volgens Koopmans juist zien hoe de discussie over immigratie en islam ontspoort als je te lang weigert haar te voeren. Dan worden rechtspopulisten met hun ‘mateloze neiging tot overdrijving’ dominant in het debat, omdat gevestigde partijen hun geloofwaardigheid hebben verspeeld.
  ‘Bij ons zijn grijstinten al niet meer mogelijk’, zegt Koopmans, die in 2002 bekendheid kreeg met een artikel waarin hij het multiculturele beleid verantwoordelijk stelt voor de gebrekkige integratie van migrantengroepen in Nederland. ‘Duitsland bevindt zich in een cruciale fase waarin het theoretisch nog mogelijk is de opmars van populistisch rechts te stuiten.'”
 • 2 augustus 2016

  Vluchtelingen en de arbeidsmarkt: het blijkt toch weer een minder eenvoudige match. Het FD bericht erover, overigens op basis van oudere berichten -zie 4 juli 2016. “De logica [van de redenering van Daimler-topman Dieter Zetsche] was eenvoudig: Duitsland vergrijst en heeft migranten nodig om vacatures te vervullen. En, zo redeneerde de Daimler-baas, mensen die oorlog zijn ontvlucht, zijn doorgaans zeer gemotiveerd om iets van hun leven te maken. ‘Precies zulke mensen zoeken we bij Mercedes en overal in ons land’, aldus de topman. Zijn analyse werd breed gedeeld in Duitse bestuurskamers. Maar een jaar later blijkt de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt moeizaam te verlopen, ondanks overheidsprogramma’s die erop zijn gericht al snel na aankomst kwalificaties te inventariseren en werkgevers aan vluchtelingen te koppelen. Sinds vorig voorjaar vonden 30.000 vluchtelingen een baan of opleidingsplek in de Bondsrepubliek, blijkt uit recente cijfers van het Bundesagentur für Arbeit, terwijl het aantal geregistreerde werkzoekenden binnen die groep met 130.000 meer dan vier keer zo groot is. Ruim 660.000 vacatures staan open.”

 • 11 juli 2016

  Margonlina in Cicero over Schengen en de denkblokkade van de Europese politieke elite. ” Die Abwehrreaktionen gegen die unkontrollierte und ungewollte Einwanderung sind überall in Europa ähnlich. Der „Dichte-Stress“, wie das Unbehagen über den Zuzug von Ausländern in der Schweiz genannt wurde, die Überfremdungs- und Verdrängungsängste sind anthropologischer Natur. Öffentliche Bildung und andere Sozialtechniken haben nur einen begrenzten Einfluss. Das träge, leckgeschlagene EU-Schiff ist nicht imstande, diesem allzu menschlichen Manko Rechnung zu tragen.”
  “Im Kalten Krieg war das Asylrecht auf die Aufnahme politisch Verfolgter aus totalitären Regimen ausgerichtet. Heute ermöglicht es jedem, der seinen Fuß auf europäischen Boden setzt, ein faktisch unbegrenztes Bleiberecht in der EU – auch dann, wenn sein Gesuch abgelehnt wird.
  Im internationalen Recht verankert und vertraglich gesichert, entfaltet das System der Anreize nun sein zunehmend destruktives Potenzial. Anstatt die Nachbarn einander näherzubringen, beginnt es damit, sie zu entzweien. Anstatt mehr Europa zu schaffen, verstärkt die Grenzenlosigkeit den antieuropäischen Affekt und trägt zur Stärkung nationalistischer Abwehrkräfte bei.”
  “Schengen ist kein Heiligtum und der visafreie Verkehr ist kein Menschenrecht.
  Gut organisierte binneneuropäische Grenzen und moderne Visa-Zentren würden keine nationale Abschottung mit sich bringen. Im Gegenteil: Sie könnten das Vertrauen zwischen den Staaten stärken und koordinierte Sicherheitsmaßnahmen erleichtern. Dass die einfachen und nachvollziehbaren Verfahren der Grenzsicherung als rechtsstaatswidrig und reaktionär verschrien sind, Schengen aber als alternativlos gilt, sagt einiges über die ideologische Denkblockade der politischen Elite.”
 • 7 juli 2016
  Die Zeit over Gerald Knaus, 4 maanden na de overeenkomst met Turkije.
 • 4 juli 2016
  De ondernemingen in de DAX, rond 3,5 miljoen werknemers, hebben volgens FAZ inmiddels 54 vluchtelingen in vaste dienst genomen. Het migratie-onderzoek mag zich, bericht het FAZ, verheugen over een ongekende belangstelling uit de politiek. De diaspora schept vaak een verlangen naar het eigene wat voor het liberalisme een dilemma oplevert: “Dieser stattet jeden sowohl mit universalen Menschenrechten als auch mit der Souveränität der partikulären Selbstbestimmung aus. Jeder darf sich so besonders fühlen, wie er will. Wenn dies das Problem ist, ist der Staat die Lösung. Der hat dafür zu sorgen, dass dieser Besonderheitsanspruch im Rahmen des sozial Erträglichen bleibt. Damit wären wir beim Beratungsbedarf.
  Die deutsche Politik, sagte Christian Ulbricht, hänge in ihren Vorstellungen gelungener Integration immer noch am Bild des „Gastarbeiters“. Dieses tiefe Ökonomie-Vertrauen – integriert ist, wer einen Job hat – dürfte aber den neuen kulturellen und insbesondere religiösen Konfliktlinien des liberalen Dilemmas nicht mehr gerecht werden. Die Politik wird also fragen, wie viel Religion und Kultur denn dann am besten wäre. Soll man etwa die Migranten in der Rückwendung auf ihre kulturellen Gemeinschaften eher unterstützen? Schließlich sind diese eine wichtige Ressource für Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe, wenn die Integration in die neue Heimat mit ihren erwartbaren Härten neue soziale Ungleichheiten innerhalb der Migrantengruppen erzeugen wird.”
  Die Zeit geeft een overzicht over instroom uit Oost-Europa.
 • 16 juni 2016
 • 13 juni 2016
  Het vluchtelingen- en migratievraagstuk is van de voorpagina’s verdwenen. Die Welt vestigt echter de aandacht op de nieuwe wegen die door de mensensmokkelaars worden ontwikkeld om toch naar Duitsland te komen en hoe slecht de grensbewaking is.
 • 11 juni 2016
  Duitsland bijft worstelen met de migratiestroom: nu vliegt men elkaar in de haren of landen in de Magreb veilig zijn en blijken die landen niet te willen meewerken aan terugkeer van afgewezen asielzoekers.
  Na de explosie van agressiviteit als gevolg van de Armeniëresolutie van de Bondsdag komt het ministerie van buitenlandse zaken met een advies voor duitse politici met een Turkse achtergrond om niet naar Turkije te reizen. Ook de wijze waarop Erdogan erop heeft gereageerd: “bedorven Turks bloed” waarover de Duitse parlementariërs met Turkse achtergrond zoude beschikken, beloofd weinig goeds. Michael Thumann in Die Zeit:  “Erdoğan erlaubt seinen Zuhörern hier einen tiefen Blick in sein Nationsverständnis. Es führt zurück in die völkisch grundierte Vorstellung nicht weniger europäischer Länder vor 100 Jahren. Vor allem in Deutschland musste Blut zur Definition dessen herhalten, was ein Deutscher sei. Und von “verdorbenem Blut” war früher in Deutschland auch öfter die Rede. Die Deutschen pflegten Variationen des ius sanguinis bis zum Jahr 2000, als ein neues Staatsbürgerschaftsrecht es ermöglichte, nach einer bestimmten Zeit Deutscher zu werden, weil man in Deutschland lebt und arbeitet. Viele Türkischstämmige in Deutschland haben davon profitiert.
  In der Türkei dagegen gilt nach der Verfassung bis heute eine Form des Blutsrechts, um zu definieren, was ein Türke ist. Doch Erdoğan geht weiter und spricht von gutem und verdorbenem Blut. Guten Türken und verdorbenen Türken. Hier entsteht ein Riesenproblem für die Türkei und für Deutschland zugleich.”
  “Doch damit nicht genug. Erdoğan hat schon vor Jahren besonderes Interesse an den Türken jenseits seines Landes gezeigt. Schon 2010 gründete er eine Präsidialbehörde für “Auslandstürken und verwandte Gruppen”. Sie belegt ein ganzes Hochhaus in Ankara. Dort beschäftigt man sich den ganzen Tag mit Türken in Deutschland, Zentralasien und anderswo. Dazu kommt die Religionsbehörde des Präsidenten, die die Moscheen in Deutschland mit Imamen beschickt. Und dann kam Erdoğan ja auch schon mal in Köln vorbei, um Türkischstämmige vor Assimilation zu warnen.”
 • 27 mei 2016
  Optimistische mening uit Die Welt: Niemand in Europa kann Integration besser als wir. “Integration ist ein hartes Geschäft.
  Wer sie mit einem idealistischen Projekt mit Schillerschen Obertönen verwechselt, hat sie nicht verstanden. Es ist eher das Gegenteil. Martin Scorsese hat dazu einen wundervollen Film gedreht: “Gangs of New York”. Dort werden die Anfänge New Yorks als eine Abfolge von Aufständen, Bandenkriegen und den Selbstorganisationskräften der Migranten erzählt.
  Für Migranten sind die nun auch klar formulierten Anpassungserwartungen besonders dann eine sportliche Herausforderung, wenn sie wenig mehr mitbringen als ihre von Krieg, Vertreibung und Flucht geschüttelte Existenz.” Bagatalisering van integratieprobleem en onduidelijkheid over status van immigratieland heeft geleid tot “parallelsamenlevingen” met aan te wijzen wijken als hofleverancier van jihadisten.
  “Womit wir beim wichtigsten Element gelingender Integration wären: Zur Teilhabe durch Arbeit und Erfolg. Deutschland ist ein überreguliertes, superbürokratisches, mit absurdem Arbeitsrecht bestraftes Land. Es verhindert viel und ermöglicht zu wenig. Und leider haben die ruhmreichen Reformen der Schröderschen rot-grünen Regierung ausgerechnet unter einer CDU-Kanzlerin kaum überlebt. Das rächt sich jetzt.
  Im Zentrum der Integrationsbemühungen sollte die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt stehen. Und bei den Kindern und Jugendlichen das schnelle Einscheren in ein Schulsystem, das sich mit hohem Aufwand auch als Sozialisationsinstanz ganz basaler Kulturtechniken bewähren muss. Das wird teuer, langwierig und ist doch alternativlos.” “Wie gesagt: Es wird nicht einfach, es wird kostspielig und es wird dauern. Aber es rüstet uns für die Zukunft – in einer globalisierten Welt. Abschottung ist keine Alternative, auch wenn das Rechtspopulisten ersehnen und die Linke das erträumt, weil es den mächtigen und wundervollen Kapitalismus zum Erliegen brächte.”
  In FAZ van 19 mei 2016 klonk een iets ander geluid: Viele Türken in Deutschland sind arm. “Schon für die Gesamtgruppe der Migranten und ihrer Nachkommen, zusammen 16,4 Millionen Menschen, weist der Report eine beachtliche Armutsrisikoquote von 24 Prozent der Erwachsenen aus. Unter den 2,9 Millionen Einwohnern mit türkischen Wurzeln ist der Anteil aber noch deutlich höher: 36 Prozent. Umgekehrt verhält es sich mit dem Anteil derer, die ein Einkommen über dem gesellschaftlichen Mittelwert haben. Das schaffen nur 26 Prozent der Türken. In der Gesamtgruppe der Migranten sind es 41 und unter den Bürgern mit deutschen Wurzeln 53 Prozent.”
 • 12 mei 2016
  De vraag is simpel. Het antwoord onvindbaar: wat kost de opvang van vluchtelingen. Die Zeit ging op zoek. “Am Ende erfuhren wir: Viele Kommunen wissen bis heute nicht, wie viel sie für Flüchtlinge ausgeben. Und dort, wo es Zahlen gibt, wird deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen den Städten und Gemeinden sind. Einige haben es geschafft, mit Heimbetreibern, Sicherheitsfirmen und Caterern gute Preise auszuhandeln. Andere haben sich über den Tisch ziehen lassen.”
  “So ist in Deutschland zum Beispiel zu glauben oder doch zu bekennen und jedenfalls nur unter Gefahr des Ausschlusses aus der demokratischen Kommunikation öffentlich zu bezweifeln, dass zwischenstaatliche Grenzen sich im 21. Jahrhundert nicht mehr aufrechterhalten lassen; dass dennoch erfolgreiche Grenzsperrungen gegen Menschenrechte verstoßen, wenn sie in Ungarn oder Mazedonien, nicht aber unter deutscher Aufsicht zwischen der Türkei und Griechenland stattfinden; dass zwischen Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migranten kein Unterschied zu machen ist; dass es bei Migration nur Push gibt und niemals Pull; dass Flüchtlinge Flüchtlinge sind, auch die entlassenen Dolmetscher der amerikanischen Armee in Afghanistan, die nicht in sein Land zu lassen ihr früherer Arbeitgeber Gründe zu haben scheint; dass die Hilfsbedürftigkeit eines Migranten und die humanitäre Pflicht ihm gegenüber sich danach bemessen, ob er genügend Geld für die Schlepper und Kraft für die Balkan-Route hat und wie weit er auf dieser kommt; dass es bei der Aufnahme von Migranten keine „Obergrenze“ geben darf; dass die gemeinsam mit dem türkischen Möchtegern-Diktator ergriffenen Maßnahmen zur Beendigung des Flüchtlingsstroms hierzu nicht in Widerspruch stehen; und dass dasselbe für die Bemessung der Zahl der zukünftig aus humanitären Gründen aufzunehmenden Syrer anhand der Zahl ihrer am maritimen Anfang der nunmehr freilich abgeriegelten Balkan-Route aufgegriffenen Landsleute gilt; dass die „Schließung der Balkanroute“ im Anschluss an die Kölner Silvesterfeiern durch „Europa“, unter Führung der deutschen Bundeskanzlerin, bewirkt wurde und nicht durch Österreich oder Slowenien, weshalb sie auch in Einklang mit „unseren Werten“ steht, was andernfalls anders wäre.”
 • 11 mei 2016

  De SZ meldt dat Schulz, voorzitter van het Europarlement, twijfelt of Turkije zal voldoen aan de voorwaarden voor het visavrije reizen. Veelzeggend zijn echter de laatste twee alinea’s van het artikel: “Dass die Türkei als Konsequenz aus dem Streit auch ihren Teil des ursprünglichen Flüchtlingsdeals, in dessen Rahmen die Visafreiheit verhandelt wurde, nicht erfülle und wieder mehr Flüchtlingen die Einreise in die EU ermögliche, glaubt Schulz aber nicht. Umfassende Vereinbarungen wie diese könnten nicht einfach wieder aufgekündigt werden. “So kann man in der internationalen Politik nicht verfahren und ich glaube auch nicht, dass die Türkei so verfahren wird”, sagt er.
  Hätte Schulz am Abend zuvor auf Twitter nachgeschaut, er hätte diesen Satz so womöglich nicht gesagt. Dort schrieb einer von Erdoğans Beratern, Burhan Kuzu, mit Blick auf die Europaparlamentarier, das Parlament stehe an der Schwelle einer wichtigen Entscheidung: “Wenn es die falsche Entscheidung trifft, schicken wir die Flüchtlinge los.””
 • 10 mei 2016
  Hoe de EU zich, volgens Deniz Yücel van Die Welt, door Turkije laat intimideren. “Nun lautet ihre Ansage: Wenn die Visumsfreiheit nicht bis Ende Juni kommt, ist das Rücknahmeabkommen passé.
  Das hat zuletzt Staatspräsident Erdogan deutlich gemacht, das hat zuvor schon Nochministerpräsident Davutoglu bei Merkels Besuch Ende April in Gaziantep gesagt. Die türkische Regierung tritt mit dem Selbstbewusstsein auf, dass Europa und namentlich Deutschland von der Türkei abhängig sind.”
  “Dabei zeigt der Rückgang der Flüchtlingszahlen, dass die Türkei durchaus dazu in der Lage ist, ihre Seegrenzen zu überwachen. Selbst wenn die türkischen Behörden nicht aktiv die Massenflucht des vergangenen Jahres herbeigeführt haben, haben sie sie doch geschehen lassen. Monatelang wurden weder die Küstenwache noch die Sicherheitskräfte an Land verstärkt, wurde nichts gegen die Schleuser unternommen, die an den einschlägigen Plätzen in Istanbul und Izmir offen ihren Geschäften nachgingen.
  Die türkische Regierung hat es in Kauf genommen, dass die Ägäis zu einem Massengrab wurde, die Verantwortung aber allein den Europäern angekreidet. Sie hat gemerkt, dass das eine einzigartige Gelegenheit ist, um ihr ramponiertes internationales Prestige aufzupolieren und den Europäern Zugeständnisse abzuzwingen – was ihr schließlich in einer Brüsseler Nacht gelungen ist.”
 • 9 mei 2016
 • 6 mei 2016
  De vluchtelingenovereenkomst blijkt vooral het werk van Davutoglu. Erdogan wil nu van zijn premier af. De SZ over de visacomponent van de overeenkomst. “All die komplizierten Teile des Deals, für die auch Ankara über manchen Schatten springen musste, wurden schließlich mit dem gemäßigten Teil der Regierung von Recep Tayyip Erdoğan vereinbart, mit Davutoğlu und seinen Leuten, während man den Präsidenten in der Ferne grollen hörte. Dass in Ankara bei dieser außenpolitischen Richtungsentscheidung nicht alle an einem Strang zogen, war unübersehbar. Wie es nun weitergeht, was der türkische Machtkampf für die Kooperation mit der EU bedeutet, ob wirklich der ganze Deal infrage gestellt wird, was die Flüchtlingskrise wieder voll aufbrechen lassen würde: All das ist plötzlich so offen, dass es Verantwortlichen in Europas Hauptstädten schwindlig werden könnte.”
 • 5 mei 2016
  Wolfgang Streeck over Merkels politiek. “Jedes Land auf seine Weise, könnte man sagen. Aber die nationalen Eigentümlichkeiten deutscher Politik haben im eng zusammengerückten Europa externe Effekte der denkbar destruktivsten Art. Kernstück der neudeutschen Ideologie ist nämlich ein Selbstverständnis deutscher Politik als europäische, als Politik aus europäischer Identität für europäische Interessen, schon deshalb, weil es deutsche Identität und deutsche Interessen nicht mehr geben kann. Damit aber verbindet sich ein moralischer Anspruch auf die Gefolgschaft aller anderen Europäer, der nur Widerstand hervorrufen kann, noch gesteigert durch die Unberechenbarkeit einer als „One-Woman-Show“ (Roman Herzog und sein „Konvent für Deutschland“) betriebenen deutschen Regierungspolitik, die den Imperativen einer innenpolitischen Macht- und Parteipolitik folgt, die mindestens so exzeptionell ist wie die jedes anderen Landes. So schlagen dann die dem System Merkel eigenen, schon in Deutschland verwirrenden Positionswechsel auf die verbündeten Länder durch, und die faktische Inanspruchnahme europäischer und mitgliedstaatlicher Politik für deutsche Zwecke – die Eingemeindung der nationalen Identitäten und Souveränität anderer europäischer Länder im Zuge der Umetikettierung der deutschen Politik und Identität als europäische – wird zur internationalen Gefahrenquelle.”
  “Nur den an das System Merkel gewöhnten Deutschen wird dabei nicht schwindlig. Im Ausland freilich entsteht der verheerende Eindruck einer schweigenden Hinnahme beliebiger politischer und intellektueller Zumutungen durch eine bedingungslos folgebereite deutsche Öffentlichkeit, in der das sacrificium intellectus längst Pflicht geworden ist. Zu dem geradezu einheitsparteilichen Konformitätsdruck, der den deutschen Flüchtlingsdiskurs bis vor kurzem zusammenhielt, trug neben dem Regierungsapparat auch das sonst sich so kritisch gebende linke und linksliberale Milieu bei, das sich zur Aufrechterhaltung der nationalen Disziplin routinemäßig der Drohung bedient, Abweichler, die die neuen Kleider „der Kanzlerin“ partout nicht sehen konnten, in die rechte, bräunliche bis braune Ecke zu verweisen.”
  Overigens heeft Wolfgang Streeck in de London Review of Books op 31 maart 2016 ($) al eerder zijn mening over de politiek van Merkel gegeven.
 • 1 mei 2016
 • 30 april 2016

  De NRC (betaalmuur) plaats een artikel van Ruud Koopmans, gisteren nog geïnterviewd in FAZ. “Angela Merkel heeft het voor elkaar gekregen dat sommigen haar als een humanitaire heldin zien. Ze heeft daarvoor onlangs in Nederland nog een prestigieuze prijs ontvangen. Maar de echte prijs, in de tweede zin van het woord, wordt door anderen betaald. Merkel heeft Erdogan aan een verkiezingsoverwinning geholpen, zwijgt over het bombarderen van de burgerbevolking in het zuidoosten van Turkije, zwijgt over de bedreigingen tegen Böhmermann, en sluit een overeenkomst over de terugname van vluchtelingen met een land dat helemaal geen recht op asiel kent.
  Humanitaire doelen lijken de bondskanselier alleen dan te interesseren wanneer het voor haar eigen imago goed uitkomt.

  Om de gevolgen van haar eigen solobeslissing van afgelopen herfst weer onder controle te krijgen en haar eigen politieke huid te redden, heeft Merkel alles waar Europa voor staat in de uitverkoop gezet. Het is daarom tijd dat ze vertrekt.”

 • 29 april 2016
  De FAZ interviewt Ruud Koopmans, die veel onderzoek heeft gedaan over de multiculturele samenleving. Op de vraag waarom hij zo weinig te horen is in het publieke debat is het antwoord duidelijk: “Es ist schon so, dass die meisten Politiker und Journalisten nur die Bestätigung ihrer eigenen Meinung hören wollen. Und da ist vielleicht die Position, die ich vertrete, in Deutschland zurzeit nicht so populär. Insgesamt ziehen meine Forschungsergebnisse schon Aufmerksamkeit auf sich. Anfang 2015 habe ich eine Studie veröffentlicht über islamischen Fundamentalismus und Feindbilder von Muslimen in Europa. Diese Ergebnisse wurden in vielen Ländern auf der ganzen Welt von Pakistan über Israel bis in die Vereinigten Staaten heftig diskutiert, auch in Europa – aber eben nicht in Deutschland. Die F.A.Z. hat als einziges Leitmedium darüber berichtet, wenn auch sehr kritisch. Aber immerhin hat sie berichtet. In den anderen Medien war komplette Funkstille.”
  UIt een recente studie van Koopmans bleek dat veel moslims het niet goed doen op de arbeidsmarkt van het land waarnaar zij zijn geëmigreerd omdat ze zich niet genoeg aanpassen. De FAZ vraagt zich af of dat werkelijk zo nieuw is. “O, ja. Das bedeutet nämlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen kultureller Assimilation und struktureller Integration in den Arbeitsmarkt. Das ist hierzulande ein Tabu-Thema, das darf nicht sein. Eigentlich sollte die Kultur keinen Einfluss auf die Integration haben.”
  Boeiend zijn ook de opmerkingen over de opzet van studies, die vaak tot de conclusie discrimiatie leiden. “Das stimmt. Aber die meisten Studien gehen so vor, dass sie sich die Situation von Migranten und Nichtmigranten anschauen und die soziodemographischen Faktoren abgleichen. Wenn es dann bei gleichem Alter, gleichem Bildungsniveau und gleichem Wohnort immer noch Unterschiede gibt, wird das mit Diskriminierung durch die Arbeitgeber erklärt. In der Fachliteratur nennt man das „ethnic penalty“, also ethnische Bestrafung. Solche Studien basieren meistens auf allgemeinen Daten und es fehlen spezifische Faktoren, die für Migranten eine Rolle spielen. Das können Sprachkenntnisse sein oder spezielle Vorstellungen über die Rolle der Frau.”
  Is er dan geen discriminatie op de arbeidsmarkt? “Nein. Aber ein Problem dieser experimentellen Ansätze ist, dass sie zwar zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber nicht, wie groß das Phänomen ist. Es wird unterstellt, dass in jeder Situation, in der Ali sich bewirbt, auch ein Stefan in Konkurrenz tritt, der genau die gleichen Merkmale hat. Das kommt aber am wirklichen Arbeitsmarkt gar nicht so oft vor, weil Stefan wahrscheinlich eine bessere Ausbildung hat und gar nicht mit Ali um dieselbe Stelle konkurriert.”
  Over de toestand in België en de gevolgen die dat heeft gehad: “Meine vorherige Untersuchung hat gezeigt, dass das Niveau von Fanatismus unter Muslimen in Belgien deutlich höher ist als etwa in Deutschland. Auch bei fremdenfeindlichen Einstellungen gegenüber Juden und dem Westen hatte Belgien den höchsten Wert aller sechs untersuchten Länder. Dass da etwas richtig schiefgelaufen ist, ging aus der Studie schon hervor. Das wurde von ein paar Politikern in Belgien auch aufgegriffen, allerdings nur vom rechten Rand des politischen Spektrums, und damit sind die Argumente in den Augen vieler gleich wieder delegitimiert. Das ist leider mein Los.”
  Over het belang van assimilatie: “In der Soziologie versteht man darunter den Prozess der Annäherung der Migranten an die Mehrheitsgesellschaft. Das kann man sowohl strukturell sehen mit Bezug auf Arbeitsmarkt und Bildung als auch kulturell, wozu Sprache und soziale Kontakte gehören. Durch den Aufstieg des Multikulti-Begriffs seit den siebziger Jahren wurde Assimilation immer mehr zum Tabu. Dabei geht es nicht darum, dass die Migranten ihre eigene Sprache und Kultur aufgeben.
  Waar gaat het dan om? “Es geht darum, dass man in der Lage ist, die Sprache des neuen Wohnlandes zu sprechen, und nicht nur Kontakt innerhalb der eigenen Gruppe hat. Multikulti basiert auf dem Gedanken der Bikulturalität. Aber das hat bei vielen Muslimen nicht funktioniert. Fragen Sie mal in der türkischstämmigen Bevölkerung nach, was sie von Erdogans Bestrebungen halten, die freien Medien nun auch in Westeuropa mundtot zu machen. Die Identifikation mit der Türkei ist bei vielen weitaus stärker als mit Deutschland oder den Niederlanden. Das Problem der Multikulti-Debatte ist, dass die Schuld für diese Umstände immer bei der aufnehmenden Gesellschaft gesucht wird.”
  Over de deal met Turkije kan Koopmans ook niet echt verheugd worden: “Nein, es zeigt sich ja schon, dass sich Flüchtlingsrouten verlagern. Aber vor allem glaube ich, dass der Türkei-Deal nicht halten wird. Man hat in den letzten Wochen gesehen, dass dieser Deal zu einem moralischen Spagat wird für die deutsche und europäische Politik, weil Erdogan seine Machtposition gnadenlos ausnutzt, um gegen die interne Opposition in seinem Land vorzugehen. Das Vorgehen der Bundeskanzlerin im Fall Böhmermann ist aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen. Da muss ein deutscher Satiriker seine Sendung einstellen, weil er Morddrohungen bekommt.
  ..
  Aber es geht doch weiter. In den Niederlanden wurden türkische Organisationen aufgerufen, Präsidentenbeleidigung zu melden. Eine niederländisch-türkische Journalistin wird im Türkei-Urlaub verhaftet und ihre Wohnung in Amsterdam aufgebrochen. Deutschen Journalisten wird die Einreise verweigert. Und die Bundesregierung schweigt dazu – das ist eine Schande. Dabei hat die Bundeskanzlerin mit einer großen Geste das Dublin-System im Alleingang aufgehoben. Und als es mit einer europäischen Lösung nichts wurde, weil andere Staaten zu Recht die Sozialisierung der Kosten verweigerten, wurde Erdogan zum Türsteher gemacht.”
  De les van de afgelopen maanden? “Dass Migration sehr wohl steuerbar ist. Als man die Grenzen öffnete, kamen die Leute. Und als die Balkan-Route zugemacht wurde und Erdogan endlich seine Schlepperbanden kontrollierte, hatte das auch spürbare Effekte. Natürlich gibt es eine humanitäre Pflicht. Aber die muss man anders erfüllen. Denn bislang können nur Menschen kommen, die sich Tausende Euro für Schlepperbanden leisten können. Und vor allem junge Männer, die diese Tour auf sich nehmen können.”
 • 27 april 2016
  Die Zeit bericht over studie van ZEW over kosten-baten van de vluchtelingen die 2015 naar Duitsland zijn gekomen.
 • 25 april 2016
  FAZ laat Thilo Sarazin aan het woord over de problemen in de Duitse immigratiepolitiek. Die Zeit laat David H. aan het woord over de schandaalauteur S.
 • 21 april 2016
  In Die Zeit kijkt Heinrich August Winkler terug op de Duitse handelswijze in de vluchtelingencrisis. “Die Berliner Folgenabwägung vom Spätsommer 2015 war mithin zu fragmentarisch, als dass man, dem Vorschlag Herfried Münklers folgend, der Bundesregierung im Nachhinein eine durchdachte Strategie unterstellen könnte. Ebenso wenig plausibel wäre es, den starken Rückgang der Flüchtlingszahlen seit März 2016 als Erfolg einer zielgerichteten deutschen Politik auszugeben. Den Hauptanteil an dieser Entwicklung hat die von Österreich inspirierte Schließung der Balkanroute – ein Vorgehen, von dem Deutschland profitiert, das es aber nicht herbeigeführt und von dem es sich sogar offiziell distanziert hat. Glaubwürdig ist die deutsche Kritik an der neuen Wiener Linie aber nicht. Denn erstens ist der von Berlin initiierte “Deal” mit der Türkei kaum “moralischer” als die Schließung der Balkanroute, und zweitens wäre ohne das koordinierte Handeln der Anrainer der Balkanroute, ihren Druck auf Athen und Brüssel, die im März vereinbarte “EU-Türkei-Lösung” schwerlich zustande gekommen. Deutschland war also weder in der Lage, die im Prinzip von allen Mitgliedstaaten erstrebte Sicherung der EU-Außengrenze auf dem von ihm verfolgten Weg, der Offenhaltung der Binnengrenzen, zu erreichen, noch kann es davon ausgehen, dass sich die Verteilung von Flüchtlingen in der EU künftig an den Berliner Vorstellungen orientieren wird. Das aber heißt nichts anderes, als dass Deutschland mit seinem im Sommer 2015 begonnenen Alleingang in der Flüchtlingspolitik gescheitert ist.”
  Kan Duitsland iets leren van haar buurlanden? “Dass Multikulti eine schlechte Idee ist, weil sie das Nebeneinander von verschiedenen Kulturen legitimiert. Niemand soll seine Identität aufgeben. Aber wenn man in die Öffentlichkeit geht, dann ist man nur erfolgreich, wenn man die lokalen Regeln kennt. In Deutschland gibt es jedoch einen starken Willen zu politischer Korrektheit, und es fehlt der Wille, die Bedeutung von kultureller Anpassung zu akzeptieren. Wenn ich in Vorträgen die Bedeutung der deutschen Sprache in den Migrantenfamilien betone, setzt es häufig Buhrufe. Die Leute glauben, man lerne erst richtig Deutsch, wenn man auch gut Türkisch könne. Aber das ist falsch. Wenn ein Kind in einer Familie aufwächst, in der nur Türkisch gesprochen wird, es vor allem mit türkischsprechenden Kindern spielt und die ganze Zeit türkisches Fernsehen läuft, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn das Kind auf einer deutschen Schule Probleme bekommt.”
 • 11 april 2016
 • 25 maart 2015
 • 24 maart 2016
  Een interview met Asiem El Difraoui in SZ over de achtergrond van de terroristen die in Brussel meerdere bommen lieten ontploffen op 22 maart. Die Zeit legt ook bij Asiem El Difraoui het oor te luister. In Cicero richt Eric Bonse de aandacht op aantal kenmerken van Brussel en België die helpen bij het beantwoorden van de vraag waarom dit kleine Europese land zich nu opeens op de kaart zet.
  Die Zeit maakt de balans op.
 • 22 maart 2016
  Bezonnen commentaar van Theo Sommer in Die Zeit op de overeenkomst met Turkije. Na een opsomming van een groot aantal punten die nog in de praktijk moeten worden gebracht: “Werden diese Fragen nicht bald positiv entschieden, so wird die Einigung der vergangenen Woche auf dem Papier stehen bleiben wie schon so viele Flüchtlingsbeschlüsse vor ihr. Soll das Abkommen mehr bleiben als eine iffy proposition, so bedarf es einer Entschlossenheit und Einmütigkeit, wie sie die Brüsseler Gemeinschaft bisher nicht aufgebracht hat. ”
  “Was aber die Beitrittsverhandlungen mit den Türken betrifft, so hat uns die Bundeskanzlerin bisher nicht verraten, ob sie eigentlich inzwischen von ihrer vehementen Ablehnung einer türkischen Mitgliedschaft abgerückt ist. Merkel 2011: “Wir wollen die Vollmitgliedschaft der Türkei nicht. Aber wir wollen die Türkei als wichtiges Land nicht verlieren.” Gilt das noch? Von ihrem früheren Ziel, einer “privilegierten Partnerschaft”, ist neuerdings nichts mehr zu vernehmen. Andererseits ist es auch keineswegs sicher, ob Erdoğan den Beitritt noch ernsthaft anstrebt.”
  Over de versnelling van onderhandelingen over toetreding van Turkije: “Doch warum nicht unverzüglich die Kapitel 23 und 24 anpacken, bei denen es um “Justiz und Grundrechte” und “Sicherheit, Freiheit und Recht” geht?
  Dabei würde rasch sichtbar, wie ernst es Erdoğans Ankara mit Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und Demokratie meint. Die kujonierte türkische Zivilgesellschaft könnte davon nur profitieren. Und wenn Ankara abweisend bliebe, brauchten wir wenigstens nicht länger zu heucheln.”
  Over de sociale voorzieningen en integratie is Koopmans ook duidelijk: “Wenn es nur darum ginge, Migranten in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssten alle das angelsächsische Modell mit niedrigen Sozialleistungen kopieren. Das baut einen so hohen Druck auf, da braucht der Staat gar keine Integrationspolitik. Aber es wäre ein Fehler, deshalb den Sozialstaat über Bord zu werfen.” Zweden is een duidelijke zaak: “Weil dort vieles schiefgelaufen ist. Die Arbeitslosenzahlen unter Flüchtlingen sind auch nach Jahren noch sehr hoch. Schweden hat ein noch höheres Versorgungsniveau als Deutschland, gepaart mit einem sehr liberalen Ausländerrecht – eine fatale Kombination.”
 • 21 maart 2016
  FAZ met aantallen over migratie naar Duitsland in 2015. Die Welt kijkt vraagt zich af of een bekende route opnieuw gebruikt gaat worden; via Mauretanië en Marokko. Een interview met Thilo Sarazin in Die Welt over de Duitse politiek van de afgelopen jaren. In Die Zeit een interview met Kamel Daoud wiens kritiek op de islam zelf sterke reacties heeft opgeroepen. “Frankreich ist heute ein von seinen Eliten blockiertes Land, das auf seine Probleme keine Antworten findet. Das führt bei vielen Franzosen zu extremen Positionen und zu Ablehnung. Ich fühle mich heute in Algerien viel freier als in Frankreich, auch wenn ich hier nicht viel Freiheit habe, denn in Frankreich gibt es zu viele intellektuelle Tabus. Und diese Tabus respektiere ich nicht.”
  ZEIT: So wie Sie die Kölner Ereignisse jüngst beschrieben, glauben Sie selbst nicht an eine gemeinsame Vernunft?
  Daoud: Es reicht eben nicht, den Leuten Papiere zu geben und sie in ein Heim zu stecken. Die gemeinsame Vernunft stellt sich nicht von allein ein. Der syrische Flüchtling lässt seinen Lebensstil nicht in Syrien zurück. Ich sage das nicht gerne, weil man mich dafür sehr scharf angreift. Aber man muss es so sagen. Sonst geht es schief.”Italië maakt zich zorgen over de migratiestroom nu de weg langs Turkije en Griekenland moeilijker wordt. Die Zeit over de migratieproblemen in Italië.
 • 19 maart 2016
  Die Zeit met een overzicht van reacties op accoord met Turkije in Europese dagbladen. De SZ  blikt ook nog eens terug op het accoord en de totstandkoming ervan. “Ein Blick auf die Details dämpft die Europa-Euphorie. “Worauf haben sich die 28 verständigt? Darauf, dass die Flüchtlinge erst einmal möglichst alle hinten fern in der Türkei bleiben sollen, wo bereits knapp drei Millionen von ihnen leben; und darauf, dass die EU-Staaten von dort zunächst bis zu 72 000 und danach Hunderttausende weitere Menschen aufnehmen werden, auf völlig freiwilliger Basis natürlich.
  Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der sein Land gerade in Diktatur und Bürgerkrieg steuert, wird also zum Wächter an der Schleuse nach Europa. Läuft alles nach Plan, dann wird er diese Schleuse nicht dazu missbrauchen, die Europäer bei Bedarf unter Druck zu setzen.”
  “Toller Plan. Er ist nur leider an ein bisschen viel guten Willen aller Beteiligter gebunden. Der Verlauf der Flüchtlingskrise zeigt, dass dieser gute Wille ein seltenes Gut geworden ist in Europa wie in Ankara. Zudem könnten Gerichte wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Flüchtlingshandel mit der Türkei für illegal erklären. Die Gefahr ist daher groß, dass Merkels Plan scheitert.”
 • 18 maart 2016
  Er is in 2013 al eeen accoord gesloten met Turkije over het terugsturen van asielmigranten. (FAZ meldde dat al op 29 november 2015) Maar dat lijkt iedereen nu te zijn vergeten. Kees Elenbaas in De Volkskrant over dit principeaccoord. “Op 16 december 2013 sloten eurocommissaris Malmström en de toenmalige Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu in Ankara een principeakkoord over de vluchtelingenstroom van destijds. Daarbij beloofde Turkije illegale immigranten uit andere landen terug te nemen als ze vanaf Turks grondgebied de EU waren binnengekomen. In ruil daarvoor zouden de Turken het recht krijgen om zonder visum naar de EU te reizen. Ook werd afgesproken om de onderhandelingen over Turkse toetreding nieuw leven in te blazen. Er werd een overgangsperiode van drie jaar voorzien, waarin de kwaliteit van de Turkse paspoorten moest worden verbeterd en Turkije de grensbewaking zou verscherpen. In ruil daarvoor werden honderden miljoenen euro’s aan EU-steun toegezegd.”
  “De EU begon zelfs al in 2002 gesprekken over een terugnameprocedure voor illegale migranten. De partijen kwamen pas dichter bij elkaar toen de EU het Turkse verzoek om de visumplicht af te schaffen in overweging wilde nemen. In 2012 maakten Turkse media melding van het feit dat er op zeven plaatsen in Turkije centra werden gebouwd die voor 25 procent werden betaald door de Turkse overheid en voor 75 procent werden gefinancierd uit EU-fondsen. Het project komt voort uit het EU-IPA-programma, een fonds voor kandidaat landen voor de EU.”Werner Sinn geeft in de Frankfurter Neue Presse zijn mening over de huidige migratiestromen.
  “SINN: Die Menschen werden zu einer großen Belastung für den Sozialstaat werden. Schon die bisherigen Migranten waren eine fiskalische Belastung für den Sozialstaat, und sie haben maßgeblich zur Bildung einer neuen Unterschicht beigetragen. Da die Migranten aus Kriegsgebieten schlechter ausgebildet sind, werden sie noch teurer. Die Wirtschaft profitiert zwar von den billigen Arbeitskräften, weil die Löhne der Einheimischen gedrückt werden, doch ist der Verlust bei jenen, die mit den Flüchtlingen konkurrieren, genauso groß wie der Gewinn der Wirtschaft. Im Übrigen wird die Ungleichheit größer und der Sozialstaat entsprechend teurer.
  Welche Kosten kommen konkret wegen des Flüchtlingszustroms auf den Staat zu?
  SINN: Professor Raffelhüschen von der Universität Freiburg hat aufgrund einer Generationenbilanz berechnet, dass eine Million Flüchtlinge Deutschland auf die Dauer Kosten verursachen, die einer neuen Staatsschuld von 450 Milliarden Euro entsprechen. Raffelhüschen ist einer der wenigen deutschen Experten, die die Generationenbilanzrechnung beherrschen. Es sind viele Zahlen in Umlauf, die nicht seriös berechnet wurden.”
  Wie lange wird die Integration der Flüchtlinge dauern, so dass diese Zahler für die Sozialkassen werden?SINN: Raffelhüschen rechnet damit, dass die Flüchtlinge nach sechs Jahren so integriert sind wie der Durchschnitt der bereits anwesenden Migranten. Eine wirkliche Integration in dem Sinne, dass die Migranten Einkommen erzielen, die dem Durchschnitt der insgesamt in Deutschland anwesenden Bevölkerung entsprechen, so dass die Migration den Staat netto kein Geld mehr kostet, wird nach meiner Einschätzung mindestens bis zur dritten Generation dauern. Um ein Gefühl für die Zeiträume zu bekommen, sollten Sie sich anschauen, wie heute die Enkel jener Türken leben, die in den 1960er und 1970er Jahren als Gastarbeiter kamen, die dann im zweiten Schritt auch ihre Familien nachholten. Einige haben den Aufstieg geschafft, aber viele nicht.Commentaar van Eric Bonse in Cicero op het accoord met Turkije.
 • 17 maart 2016

  Een bezonnen commetaar op Merkels politiek -en het ontreken van alternatieven bij degenen die voortdurend een “koerswisseling” bepleiten-  in de SZ. “Doch ist es geradezu ein Paradoxon der ganzen europäischen Diskussion, dass an diesem Vorschlag noch ein jeder etwas auszusetzen hat, bevor er überhaupt beschlossen worden ist – zugleich aber ignoriert wird, dass für die einzige bislang bekannte Alternative, nämlich die Schließung der Grenzen und dem Bau von Zäunen, bereits ein äußerst deprimierendes empirisches Ergebnis vorliegt: Diese Variante funktioniert nicht, wenn die Außengrenzen der EU nicht eine mehrere Tausend Kilometer lange Kette aus lauter Idomenis werden sollen.”

  Die Welt belicht de mogelijke overeenkomst met Turkije vanuit een heel ander perspectief. “Den Experten zufolge zeigen die Verhandlungen mit der Türkei, dass die Regierungen die Dynamik der Ereignisse nicht verstünden. Die Entscheider konzentrierten sich nur auf einen Aspekt – die Schließung einer bestimmten Route – und blendeten viele andere Faktoren aus. Es könnten schnell neue Flüchtlingsrouten entstehen, etwa weil sich Konflikte in Afrika verschärfen oder die Menschen schlichtweg über andere Länder einreisen – wie Wasserläufe, die sich neue Wege suchen, wenn sie auf ein Hindernis treffen.”
  Die Welt heeft een simulatiebureau, SAT uit Freiburg, opdracht gegeven een aantal alternatieve scenario’s door te rekenen. “Aber selbst wenn man sich einig wird – versiegen wird der Strom der Flüchtlinge nicht, wie die Freiburger Forscher sagen. Für die “Welt” haben sie fünf Szenarien errechnet, wie sich die Zahl der Flüchtlinge entwickeln wird. Im besten Fall lässt sich die Zahl der Flüchtlinge – SAT zufolge – bis Ende 2016 auf 1,8 Millionen Menschen reduzieren, im schlimmsten wird sie auf 6,4 Millionen steigen. Sprich: Zu den rund eine Million Menschen, die Deutschland bereits erreicht haben, kommen noch einmal mindestens 800.000 hinzu, maximal sogar 5,4 Millionen. “Es gibt keinen Schalter, mit dem man die Flüchtlingsströme an- und ausknipsen kann”, sagt Thomas Arzt, Geschäftsführer von SAT.”
  “SAT erstellte bisher vor allem ökonomische Modelle für Versicherungen, Autofirmen, Industriekonzerne, Einzelhändler oder Flughafenbetreiber. Nun wendet das Unternehmen seine Algorithmen auch auf politische und gesellschaftliche Zusammenhänge an. Sein Fachgebiet sind Zukunftsprognosen auf Basis mathematischer Simulationen. Das Modell für die Flüchtlingskrise hatte SAT erstmals auf dem Strategy Forum der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt.”

  16 maart 2016

  Overzicht regeringsverklaring Merkel in Die Zeit. Daar komt ook Gerhard Schröder aan het woord over de vluchtelingencrisis en de winst van de AfD. “Schröder sagte, es vollziehe sich eine “Europäisierung des deutschen Parteiensystems”. Begonnen habe das, als neben die SPD die Linke rückte. Die derzeitige Schwäche seiner eigenen Partei führte Schröder auf parteiinterne Fehler zurück: “Vielleicht hat sie die Chance verpasst, ihre Zustimmung zu den Asylpaketen mit der Forderung nach modernen Einwanderungs- und Integrationsgesetzen zu verbinden.” Die SPD müsse in der Bundesregierung jetzt dafür sorgen, “dass die Integration der Flüchtlinge gelingt””

 • 15 maart 2016
  Commentaar in SZ over opstelling CDU en SPD na verkiezingsnederlaag. “Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist eine neue Partei mit so viel Wucht in Landesparlamente eingezogen. Aber die etablierten Parteien, ansonsten nervöse Organismen, reagieren, als ob sie Apotheken voller Betablocker ausgeräumt hätten. Man könnte stolz auf diese Gelassenheit im Umgang mit den Rechtspopulisten sein, wenn sie denn tatsächlich Ausdruck innerer Stärke wäre. Aber leider ist genau das Gegenteil der Fall.”
  “Und so wird die Koalition vorerst einfach so weiterregieren wie bisher. Merkel wich am Montag der Frage, ob sie Fehler gemacht habe, einfach aus. Auch Gabriel wirkte nicht wie von Selbstzweifeln zerfressen. Dabei wäre es für die Koalitionäre durchaus an der Zeit, sich auch ein paar grundsätzliche Gedanken zu machen. Wie konnte es passieren, dass ausländerfeindliche Rechtspopulisten ohne ernst zu nehmendes Programm derartige Erfolge feiern können?”
  “Viele Bürger sind die angebliche Alternativlosigkeit der Politik leid. Das war bereits in der Euro- und in der Griechenland-Krise so – und das ist jetzt in der Flüchtlingspolitik wieder so. Monatelang hat die Bundesregierung erklärt, es sei nicht möglich, die Flüchtlingszahlen durch nationale Maßnahmen an der Grenze wirksam zu reduzieren. Jetzt zeigt das Vorgehen der Staaten auf der Balkanroute, dass das sehr wohl möglich ist. Man kann diese Grenzschließungen aus guten Gründen für falsch halten – etwa wegen der schrecklichen Lage der Flüchtlinge in Idomeni. Im Schlamm des griechisches Grenzortes versinken derzeit auch Europas Werte.
  Unstrittig ist aber, dass das Vorgehen Österreichs und seiner Verbündeten wirkt. Das zeigt: Es gibt, nicht nur in der Flüchtlingspolitik, immer Alternativen. Die mögen schlechter sein. Aber man darf sie nicht prinzipiell negieren, sondern muss klug begründen, warum man sie nicht nutzt. Ansonsten wird man noch lange mit der Alternative für Deutschland leben müssen.”
  In de FAZ buigt Holger Steitzner zich over de verkeizingsnederlaag van CDU en SPD. “Die meisten Deutschen wollen, wie übrigens die europäischen Nachbarn auch, keinen unbegrenzten und ungesteuerten Zustrom von Flüchtlingen und Migranten. Das mag man im Kanzleramt bedauern, doch gegen den Willen der Bevölkerung lässt sich auf Dauer schlecht regieren. Der Versuch von Ursula von der Leyen, am Wahlabend das desaströse Ergebnis für die CDU in eine überwältigende Zustimmung zu Merkels Politik umzudeuten, ist bestenfalls hilflos.”
  “Man könnte es auch überheblich nennen, wenn in Berlin – im Machtgefühl des Regierens ohne Opposition – so getan wird, als gebe es eine europäische Lösung in der Flüchtlingskrise unter deutscher Führung, obwohl jeder sieht, dass die Politik der Grenzschließung der kleineren Länder entlang der Balkan-Route die Flüchtlingszahlen reduziert hat – und das gegen den Willen Berlins. Ehrlicher wäre es wohl, von einer türkisch-deutschen Lösung zu sprechen, für die der Preis die Mitgliedschaft der Türkei in der EU wäre. Ob das die Wähler wollen?”
  “Das Thema Migration wird Europa und vor allem Deutschland auf Jahre hinaus erhalten bleiben, wie auch die langwierige und schwierige Herausforderung der Integration. Nicht erst seit Köln sind damit Fragen der inneren Sicherheit berührt. Auch der Umgang mit dem Islam treibt die Leute um. Sie fürchten den Import des islamischen Religionskriegs nach Europa und sehen, wie auch hierzulande der Islam zunehmend steinzeitlich gelebt wird.”
 • 14 maart 2016

  CDU en SPD lijden nederlaag bij deeltstaatverkiezingen in Rheinland Pfalz, Baden Würtemberg en Nieder Sachsen. AfD weet tussen 12-25%  van de kiezers achter zich te krijgen. Handelsblatt is van mening dat gewoon doorgaan geen optie is. De FAZ laat zicht inspireren tot 5 theses over de veranderingen die deze verkiezingen brengen in de Duitse politiek. Berthold Kohler, uitgever van FAZ, gaat in op wat de uitslag van de verkiezingen voor Merkels vluchtelingenpolitiek zal kunnen betekenen.
 • 13 maart 2016

  Die Welt over de rol van Merkel bij het verrassende tegenvoorstel van Turkije. “Und das sollen sich die Türken wirklich allein ausgedacht haben? Recherchen der “Welt am Sonntag” belegen jedenfalls das Gegenteil. Schon bei ihrem angeblichen Dementi in Brüssel hatte sich die Kanzlerin ein vielfach unbeachtetes Hintertürchen offengelassen: “Ich bin sehr dabei, mich geistig und kreativ einzubringen.” So kann man es auch sagen.” Alleen bij het begin van de vluchtelingencrisis heeft Merkel de Europese oplossing gezocht. “Als Brüssel nicht vorankam, nahm das Kanzleramt die Zügel in die Hand und zog eine intensive Nebendiplomatie mit Ankara auf. Ging bislang kaum etwas über die Achse Berlin–Paris, robbt sich die Bundesregierung in dieser historischen Krise an die Türkei heran. Wer dabei Ross und wer Reiter ist, bleibt freilich abzuwarten. Denn die Türken werden täglich selbstbewusster – und könnten Merkel am Ende sogar einen deutsch-türkischen Deal abringen, falls die anderen Europäer nicht mitziehen.”

  Na een korte schets van de sterk afgekoelde betrekkingen Duitsland-Turkije onder Merkel-Erdogan: “Merkel hielt Erdogan für einen Putin im Westentaschenformat. Sie traf ihn nur, wenn sie es musste. Nach Beginn der Flüchtlingskrise ließ sich diese Distanz noch genau zwei Wochen durchhalten. Die Türkei ist schließlich der Flaschenhals auf der Route nach Europa.”
  In september komt het contingentenplan op tafel; het achterliggende plan: opname van begrensd aantal vluchtelingen tegen de sluiting van de route via Turkije lijkt dan nog niet haalbaar. “Frans Timmermans, Vizechef der EU-Kommission, sollte mit Ankara verhandeln. Erdogan aber testete schon damals, wie weit er neuerdings mit Merkel gehen könnte. Wie eine Trophäe präsentierte er sie mitten im Wahlkampf in Istanbul – Merkel kam zähneknirschend.” Erdogan heeft door dat de Europese Commissie helemaal niets meer te betekenen heeft. “Als Erdogan schließlich noch durch die Ausrichtung eines G-20-Gipfels aufgewertet wurde, wollte er sich mit der EU-Führung im Grunde gar nicht mehr abgeben. Mitte November putzte er Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker herunter. Dessen Heimatland Luxemburg sei “nur wie eine Stadt der Türkei”. Den polnischen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk verhöhnte er mit den Worten: “Was wollt ihr denn machen, wenn ihr keinen Deal bekommt? Die Flüchtlinge töten?” Er könne die “Türen zu Griechenland und Bulgarien jederzeit öffnen” und die “Flüchtlinge in Busse setzten”, drohte er.”

  Merkel trekt het initiatief naar zich toe en stuurt midden Peter Alttmaier naar Ankara waar hij met alle egards wordt ontvangen. En de Turken krijgen ineens de ene gunst na de andere.  “Die türkische Regierung wurde Ende Januar schließlich zum ersten Mal zu Regierungskonsultationen in Berlin empfangen, ein Format, das Großmächten wie China oder engen Verbündeten wie Israel vorbehalten war. Mehrere Memoranden zur künftigen vertieften Zusammenarbeit wurden unterschrieben. Und Merkel musste persönlich noch einmal bei Davutoglu vorstellig werden. Da sich die Türken nicht mit den Griechen über gemeinsame Patrouillen in der Ägäis einigen konnten, konstruierte Merkel eine veritable Nato-Mission, um ein deutsches Militärschiff entsenden zu können.” Hoever wilde men eigenlijk gaan? “Als dann auch noch der Bundestag eine Resolution zum Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich vertagte, stellten Abgeordnete in Merkels Fraktion hinter verschlossenen Türen die Frage, ob Ankara jetzt eigentlich machen könne, was es wolle. Die deutliche Antwort kam von Finanzminister Wolfgang Schäuble: Ja, man brauche den Deal mit der Türkei – und zwar “whatever it takes”. Auf Deutsch: egal zu welchem Preis.”

  In deze periode ontstaat ook het kernidee dat in de voorstellen is uitgewerkt: niet alleen economische vluchtelingen terugnemen, ook oorlogsvluchtelingen. “Die Essenz des angeblich so überraschenden Vorschlags von Brüssel kursierte in den Verhandlungskreisen also schon seit Wochen. Merkel hat Erdogan sehr wohl den Stift geführt – entgegen den Interessen mancher EU-Partner. In Brüssel ist man sauer. “Die Aussage Merkels, Davutoglu habe plötzlich einen Zettel mit den neuen Plänen herausgezogen und damit alle überrascht, ist eine Märchenstunde”, schimpft ein EU-Spitzendiplomat. Selbst im deutschen Außenministerium hält sich das Gerücht hartnäckig, das Kanzleramt stecke hinter dem angeblichen Plan der Türkei.”
  Het enige waarover de Duitsers verrast zijn was de snelheid waarmee de Turken alles wilden regelen. “Merkel hätte dieses Ergebnis lieber in kleinen Schritte, auf mehreren Gipfeln, erreicht. Erdogan aber fürchtete wohl, durch die Schließung der Balkanroute sein Druckmittel auf die EU zu verlieren, und setzte alles auf eine Karte.” Davutoglu wil daarom Merkel in een hotel in Brussel treffen, maar dat zou te opvallend een Duitsel Alleingang met Turkije worden. Om dat te versluieren mag Rutte aanschuiven. Er wordt drie uur overlegd, later mogen ook nog adviseurs aanschuiven en wordt er aan teksten geveild. Uiteindelijk gaan de Europese landen accoord met de voorgelegde insteek. De visa beperkingen worden al in juni opgeheven en zelfs de passage  “dass es Visa-Freiheit nur dann geben wird, “wenn die Bedingungen erfüllt sind”, noch rechtzeitig herausgestrichen.” Merkel zou Davutoglu tijdens het overleg met sms-jes op de hoogte hebben gehouden.
  Ook het plan voor een zone in Noord-Syrië voor opvang van vluchtelingen, een al langer gekoesterde wens van de Turken, is weer terug op tafel.
  Over de manier waarop alles juridisch correct geformuleerd is en hoe contingenten vluchtelingen uit Turkije daadwerkelijk naar Europa moeten worden gebracht -het één-op-één uit Griekenland naar Turkije en dan naar Europa- zal voor de Turken veel te weinig opleveren.

  Sommer in De Volkskrant over de Europese oplossing met Turkije.  Over de opgetrokken grenshekwerken: “Duitsland kan deze overwinning van de Realpolitik nauwelijks aan. In de slottekst na de EU-top mocht van Merkel niet staan dat de route over de westelijke Balkan ‘nu dicht is’; zij wilde het woord ‘dicht’ niet lezen. Wat wel mocht was ‘een eind aan de doorwuif-benadering’. Ze beet de Oostenrijkers toe dat ze ‘niet behulpzaam’ waren geweest. Haar hoogste adviseur Altmaier zei in een groot interview met Die Welt ‘dat Ankara zich in deze vluchtelingensituatie Europeser heeft opgesteld dan menig land in Europa’. De Duitsers voelen zich tekortgedaan en onbegrepen.
  De Duitse socioloog Helmuth Plessner, lange tijd werkzaam in Nederland, wees in Die verspätete Nation (1959) op de vooroorlogse Duitse traditie om zich op te werpen als het geweten van de wereld. Dat brengt met zich mee dat de anderen spelbedervers zijn. Duitsers vinden dat de rest zich zou moeten gedragen zoals zij, en uiteindelijk staan ze alleen. Precies wat nu is gebeurd. Ook de welwillendheid van de Turken is minder te danken aan de morele argumentatie van Merkel dan aan Heras hekwerk.”
  Er worden in Europa accoorden gesloten die echter geregeld niet worden uitgevoerd. “Het akkoord tussen de EU en Turkije is een mooi voorbeeld. Merkel heeft deze deal, afgezien van Rutte, helemaal in haar eentje gesmeed. Groot chagrijn bij de andere EU-landen. De Financial Times tekende op uit de mond van een ambassadeur: ‘Dieptepunt in mijn periode bij de EU, een aanfluiting van de manier waarop wij werken.’ Na het diner met premier Davutoglu werd het akkoord aan de regeringsleiders gepresenteerd. Alle leiders voelden zich overvallen. Allemaal zeiden ze ja, na nog eens twaalf uur massage.”

  Tegengeluid van Dirk-Jan van Baar, ook in de Volkskrant. “Net als in 1980 wordt het goede Duitsland aan alle kanten bekritiseerd, terwijl het slechte Duitsland (een Spießer-mentaliteit van eigen volk eerst die overal in Europa voorkomt) ermee wegkomt. Wij schrijven alles toe aan het schuldgevoel over het Nazi-verleden, alsof dat al het Duitse gedrag verklaart.” Tot slot: “Maar er is ook nog die DDR. De Duitse Democratische Republiek was weliswaar geen duivels rijk, maar wel een miezerige bedoening waarin alle officiële woorden vals waren. Om dan nu weer klaagzangen te horen uit de hoek van Pegida en Alternative für Deutschland, gretig overgenomen door wilderianen en andere nationale fronten, over een ‘Lügenpresse’ die het eigen volk verraadt en alleen nog politiek correct is, komt mij als slechte propaganda voor, typische omkeringen uit het boekje van Goebbels en Lenin waarin tegenwoordig het poetinisme uit Moskou excelleert.
  De waarheid is dat er in het hart van Europa geen alternatief bestaat voor de zigzagkoers van Merkel. Het goede Duitsland, merkte ik al in 1980, bestaat niet uit alternatieve Szenen die zich tegen alle mainstream politiek afzetten en zich in hun eigen niches opsluiten, maar uit oppassende burgers die van fouten uit het verleden hebben geleerd. De Gutmensch – voor wie Angela Merkel model staat – moet worden gekoesterd, ook al wordt de buitenwereld weleens moe van alle domineestonen.”

 • 9 maart 2016
  Even een terugblik op de debatontwikkeling in Duitsland. Hutt met een bestandsopnamen in Die Zeit van 3 februari en een veroordeling van de ingenomen stellingen. “Es betrübt zu sehen, wie geschätzte Autoren die in ihrem Lebenswerk gesetzten Maßstäbe des Denkens missachten. Ihr Vorwurf des Verrats fällt auf sie zurück. Sie verraten sich selbst. Ihre Vorwürfe der moralischen Überheblichkeit sind Vorboten eines politischen Denkens, das sich zivilisierender Maßstäbe zu entledigen versucht. Aus ihrem entgleisenden Denken spricht die Gefahr, vor der sie warnen. Die Bürgerkriegsflüchtlinge haben ihnen etwas voraus. Sie wissen, wovor sie geflohen sind, wohin und warum.”
  “Ein anderer Fall in dieser Riege schmucker Denker auf Abwegen ist Peter Sloterdijk”. “Die Tatsachen seien die Jäger, die Mächtigen die Gejagten. So kommt er der Lage immerhin deskriptiv näher. Aufschlussreich ist, was er über das phobokratische Zusammenwirken von Terror und Mediatisierung schreibt. Im Gegensatz zu den anderen Autoren und ihrem zu heißen Baden im Schrecken ermöglicht er ein differenziertes Bild. Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, bezogen sich auf einige schräge Formulierungen (Überrollung und Lügen-Äther), die seiner Provokationslust zuzurechnen sind.
  In den Wortmeldungen dieser Denker erklingen Vorboten einer Landnahme, eines Revisionismus, wie man ihn lange nicht für möglich gehalten hätte. Die Autoren adaptieren die Haltung von Heimatvertriebenen. Nur aus welcher Heimat fühlen sie sich vertrieben? Sie rufen nach einer Kontrolle, die sie über sich selbst in ihren Essays und Interviews verlieren.”
  Sloterdijk reageert in Die Zeit op de kritiek die hij en Safranski krijgen op hun standpunt in het vluchtelingendebat. Reactie van Herfried Münkler van 20 februari 2016. Daarop reageert Gunnar Heinsohn in een artikel The European. De “overloopbekken” strategie om een Europese oplossing te vinden zijn voorbij gegaan aan de migratiestromen die Europa nog te wachten staan. “Viel aufschlussreicher sind die Informationen über Umfang und Dauer der zu erwartenden Wanderungen, die man der Kanzlerin im Zeitpunkt der Entscheidung vorenthalten hat oder selbst ihren Beratern unbekannt waren.” Na een overzicht voer de bevolkingstoename in Subsahara-Afrika: “Deshalb verwundert nicht, dass bereits 2009 das Gallup-Institut 38 Prozent der Bevölkerung als migrationswillig einschätzt. Das wären heute 390 und 2050 rund 840 Millionen Hilfesuchende.”Het is opmerkelijk volgens Heinsohn dat men zich op geen enkele wijze heeft voorbereid was er aan stond te komen. “Was nun hätten die Berater der Berliner Spitze zum arabischen und islamischen Raum mitteilen können? Die nicht endende Überraschung zur großen Zahl junger Männer unter den Kommenden ist nur erklärbar, weil man die Kanzlerin über globale Differenzen beim Kriegsindex im Unklaren gelassen hat.” “Im Ergebnis wirkt die Strategie des Überlaufbeckens wie die hastig nachgeschobene Rechtfertigung eines Handelns, für das es Vorüberlegungen oder gar Planungen in Wahrheit nicht gegeben hat. Man kann die Millionenaufnahme nur dann als gewollten Zeitgewinn für die Lösung der Probleme von Afrika bis Afghanistan hinstellen, wenn man dem die Diagnose einer grenzenlosen geopolitischen Inkompetenz der Berliner Führung hinzufügt.”
 • 8 maart 2016
 • 7 maart 2016
  FAZ heeft een uitgebreid interview met de leider van de Grünen, Özdemir. “Wir müssen Erdogan klar machen, dass Europa der Türkei gerne dabei hilft, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, aber nicht um den Preis, beim Entstehen neuer Fluchtursachen durch den weiter eskalierenden Konflikt im Südosten der Türkei und durch Erdogans Abdriften in einen autoritären Staat die Augen zu verschließen. Das ist kein gutes Geschäft. Dadurch würden wir statt der stabilen, demokratischen Türkei, die wir gerade so dringend brauchen, eine im höchsten Maße instabile und gespaltene Türkei bekommen.”
  Op de vraag wat Europa met hulp zou moeten bereiken: “Das Leitbild muss sein: Hilfe ja, aber nicht per Blankoscheck. Wir müssen sicherstellen, dass die Türkei ihre Zusagen einhält: die Flüchtlinge müssen arbeiten dürfen, die Kinder in die Schule gehen können. Vor allem müssen die Menschen, die dort in Aufnahmeeinrichtungen gehen, sicher sein können, dass das nicht eine palästinensische Perspektive wird wie im Libanon oder in Jordanien, wo plötzlich aus einem vorübergehenden Aufenthalt Generationen im Lager werden. Dann werden sie nämlich nicht in die Einrichtungen gehen, sondern weiter nach Europa ziehen. Gleichzeitig muss es von Anfang an sichere Kontingente aus Europa, aber auch aus Amerika oder Ländern wie Australien, geben. Nur dann wird Merkels Plan funktionieren.”
  “Denn der türkische Staat duldet die Schlepper nicht nur, sondern lebt mit ihnen in einer quasi symbiotischen Beziehung. Die Schlepperbüros sind ja nicht versteckt, sondern ganz öffentlich, jeder kennt ihre Adressen. Das ist ein richtiger Wirtschaftszweig in der Türkei.
  Heeft Turkije de grote aantallen vluchtelingen niet met opzet laten gaan?Es ist ganz klar: Erdogan sieht in der Flüchtlingskrise eine Art Wasserhahn, den er nach Belieben auf- oder zudrehen kann. Ich glaube schon, dass das System hat. Die Türkei ist längst ein autoritärer Staat. Nichts, was im Land geschieht, geschieht ohne das Wissen des Staatspräsidenten.”
  In de FAZ heeft Sarazin een -niet voor iedereen toegankelijke- bijdrage over Europa en haar huidige crisissen.In Die Welt richt Stefan Aust de blik op de komende verkiezingen en bespreekt de verwachte groei van de extremen tegen de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis. “Die Behauptung der Alternativlosigkeit der eigenen Politik produziert unschöne Alternativen. Dabei sollte Politik in den Parlamenten diskutiert werden, kontrovers und streitlustig.
  Dort, wo die von den Bürgern gewählten Abgeordneten sitzen, die ihren Wählern und ihrem Gewissen folgen sollen – und nicht vordringlich der Fraktionsdisziplin. Wenn sich die Diskussion in die Talkshows und auf die Straße verlagert, wird deutlich, dass etwas faul ist im Staate Deutschland.
  Dann zeigt sich, dass die Parteien nicht mehr den Willen des Volkes repräsentieren, sondern vor allem das individuelle politische Sendungsbewusstsein oder das Machtstreben von Berufspolitikern. Eine ungute Mischung, zusammengehalten von parteipolitischem Opportunismus.
  Aber das Wichtige an der Demokratie ist ja nicht das Wählen von Politikern oder Parteien – sondern das Abwählen derselben.”
  FAZ over de vorderingen in Brussel.
 • 4 maart 2016
  Topçu in Die Zeit over Turkije en de Europese politiek. Brengt de regulering van de vluchtelingenstroom met Turkije niet nog meer problemen? “Burç ist Programm-Chef bei İMC TV, einem unabhängigen, prokurdischen Nachrichtensender, der als einer von wenigen nicht regierungskonform über die Situation im Südosten des Landes berichtet. [..] “Natürlich müssen die EU, Deutschland und die Türkei in der Flüchtlingsfrage zusammenarbeiten”, sagt Burç, “aber Frau Merkel wird gerade zur Geisel gemacht.” Leute wie er sind enttäuscht von Europa. Die Bundeskanzlerin, sagt er, dürfe nicht schweigen, Europa müsse nun standhaft sein. “Europa hat lange gekämpft für seine Werte. Sie sollten nicht verhandelbar sein.”
  Nicht verhandelbar. Genau diese Wendung hat die Bundeskanzlerin vor einiger Zeit auch schon mal benutzt. Damals kritisierte sie die Niederschlagung der Bürgerproteste im Istanbuler Gezi-Park.”Bespiegelingen in Die Zeit over hoe Europa nu verder moet met de vluchtelingencrisis. “Unter Hochdruck haben Merkels Leute in den vergangenen Tagen die Details ihres Plans ausgearbeitet. Wie Zahnräder sollen die einzelnen Elemente ineinandergreifen: Die Türkei verstärkt mithilfe der in der Ägäis patrouillierenden Nato-Verbände ihre Grenzkontrollen. Zudem nehmen die Türken Flüchtlinge zurück, die es trotzdem nach Griechenland geschafft haben. Im Gegenzug werden Migranten aus den türkischen Lagern nach Europa geflogen. Mit anderen Mittelmeerstaaten werden ebenfalls Bedingungen für die Rücknahme illegaler Einwanderer ausgehandelt. Marokko hat bereits zugestimmt, aus Deutschland abgeschobene Migranten wieder ins Land zu lassen (siehe Seite 7), auch mit Ägypten wird darüber gesprochen. “Wenn die ersten Flüchtlinge von den Schiffen der Nato nicht nach Athen, sondern nach Izmir gebracht werden, haben wir es geschafft”, heißt es in der Bundesregierung.”
  “Um ihre Pläne durchzusetzen, ist Merkel zu umfangreichen Zugeständnissen bereit. In Regierungskreisen ist zu hören, dass Deutschland notfalls im Alleingang Flüchtlinge aus türkischen Lagern aufnehmen würde, als Vorleistung gewissermaßen. Alles in der Hoffnung, dass andere europäische Staaten nachziehen, wenn die Sache funktioniert.” Waar hebben zoiets al eerder gehoord? Samsom in De Volkskrant. Aardig om te zien dat in commentaar van Ellian in Elsevier geheel voorbij wordt gegaan aan het feit dat Samsom als een franchisenemer  de Duitse plannen in Nederland verkoopt, zonder dit overigens duidelijk te maken.
 • 3 maart 2015
  Oostenrijk neemt opnieuw stellingen tegen het “Durchwinken” van vluchtelingen vanuit Griekenland. In de FAZ ook een artikel over de relatie Oostenrijk-Duistland in de vluchtelingencrisis. “In Wien reibt man sich in den Regierungsstellen die Augen: Das sei doch genau die österreichische Position. Nichts anderes wolle man: Registrierung und Warten der Flüchtlinge in Griechenland oder besser noch vor der EU-Außengrenze, und dann gegebenenfalls Weiterverteilung einiger Kontingente in die aufnahmewilligen Länder. Doch müsse klar sein, was Merkel nicht hinzugefügt habe: Dass die Flüchtlinge nicht in Griechenland bleiben würden, wenn sie nicht dazu gezwungen wären – durch die von Österreich initiierte Schließung der Balkanroute. Die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge variiere von „Tag zu Tag“, hieß es am Mittwoch in Berlin. Sie habe sich im Februar täglich „im mittleren dreistelligen Bereich“ bewegt. Sie liegt damit weit unter den Zahlen der vergangenen Monate. Dass das etwas mit den Maßnahmen der Balkan-Staaten und Österreichs zu tun haben könnte, wird nicht gesagt.”
  Tusk op bezoek in Turkije. “Betrokken ambtenaren bevestigen dat Davutoglu zijn bereidheid tot terugname van niet-Syrische migranten aan Tusk kenbaar heeft gemaakt. Dezelfde ambtenaren stellen dat de deal nog niet 100 procent rond is. De EU moet op haar beurt haast maken met de 3 miljard euro die het eerder beloofde voor de opvang van vluchtelingen in Turkije. Ook wil Davutoglu dat op korte termijn de visumplicht wordt opgeheven voor Turken die naar Europa reizen en eist hij dat de onderhandelingen over het Turkse EU-lidmaatschap versneld worden. Bovendien wil Turkije dat de EU-landen op ruimhartige wijze vluchtelingen legaal overnemen via een luchtbrug.”
 • 1 maart 016
  Zeker niet de laatste studie die laat zien dat het een misvatting is dat de huidige vluchtelingentoestroom een verlichting kan bieden in het toekomstige tekort op de Duitse arbeidsmarkt.
 • 29 februari 2016

  Gisteren een interview met Merkel op ARD. Een commentaar van Berthold Kohler in de FAZ. “Der Grunddissens besteht weiter darin, dass Merkel glaubt, die Wucht der anbrandenden Flüchtlingswellen sei nur zu brechen, wenn der Druck auf die Außengrenzen durch kontinuierliche und legale Flucht- und Einwanderungsmöglichkeiten gemindert werde.” De Oost-Europese landen kennen het fenomeen migratie in deze omvang niet en hebben een ander nationaalbewustzijn. De overige landen willen Merkel niet volgen “weil ihnen in vielen Fällen das nicht gelungen ist, was an letzter Stelle in Merkels Plan kommt: die Integration der Eingewanderten oder auch nur Geduldeten.” En het plan doorzetten zal bij de voormalig Oosbloklanden niet in goede aarde vallen: “Nun wollen die Deutschen uns ihre neue Leitkultur aufdrücken, den Multikulturalismus!”
  “Nicht ausreichend einkalkuliert hat sie, weder in der innenpolitischen Debatte noch im Ringen mit den anderen Regierungen, Wunschvorstellungen auf der einen Seite und Befürchtungen auf der anderen, die sie selbst offenbar nicht sonderlich beschäftigen: die Angst vor Überfremdung, vor Unsicherheit, vor politischer wie kultureller Heimatlosigkeit und vor dem Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein.”
  Die Zeit neemt de stand van zaken op.

  Voor de vluchtelingencrisis inmiddels een tweesporenbeleid ontwikkeld: voor de bühne en voor de beleidsmakers/uitvoerders. Het NRC bericht over de verwarring en onduidelijkheid in prognoseland. Volgens Rutte op 11 februari in de Tweede Kamer “hanteert het kabinet nu 58.000 vluchtelingen als „aantal waarop wij gaan zitten”. Die 58.000, zo zei Rutte erbij, „is natuurlijk nog aan de zeer forse kant”. Maar op datzelfde moment, op het ministerie van Binnenlandse Zaken 600 meter verderop, werd tijdens een topoverleg van de zogenaamde Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom gezegd dat alle overheden die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen moeten uitgaan van een instroom van rond de 93.600.” Het maakt het voor degenen die voor de beleidsuitvoering zorg dragen niet gemakkelijker op. “Dat Rutte en Dijkhoff de instroom van 58.000 asielzoekers in het openbaar als leidende prognose blijven aanhouden, zorgt bij betrokken overheidsorganisaties voor onrust en verwarring. Die kunnen zich zo niet goed voorbereiden op de vluchtelingenstroom die hen realistisch lijkt.
  Uit interne stukken blijkt dat zij vrezen nog voor de zomer overspoeld te raken. Hoewel dat de opvangcapaciteit het afgelopen jaar al flink is uitgebreid, dreigt eind dit jaar een tekort van zelfs 50.000 plekken. Met de druk van gemeenten om te kiezen voor kleinschalige opvang met minder dan 300 plekken, zou dit betekenen dat bijna elke gemeente er een asielzoekerscentrum van die omvang bij moet maken.”

  Het relgehalte van het debat neemt nog steeds toe.

 • 27 februari 2016
  Griekenland komt klem te zitten nu de grens met Macedonië op slot zit. De SZ: “Im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos hängt eine Karte. Sie zeigt, wie man aufs Festland kommt und von dort aus Richtung mazedonische Grenze und weiter nach Deutschland. 2015 kamen so etwa eine Million Flüchtlinge in Griechenland an. Sie waren bald wieder fort.
  Transitland Griechenland eben. Aber das ist nun vorbei. Griechenland bekommt auf einmal zu spüren, was es heißt, Flüchtlinge tatsächlich aufzunehmen. Das bedeutet noch eine Krise im geschundenen Krisenstaat Griechenland. Eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an.”
  In Die Zeit achtergrondartikel over huidige mentaliteit in voormalige communistische landen. met name Polen. “Der Homo sovieticus, der alle spießigen, ethnischen, auch religiösen Bezüge hinter sich lassen wollte, erschien ungefähr so dekadent, wie es das Klischee von der Kapitalistenzigarre oder dem frivolen Nachtleben in Paris behauptete.” Over het achtergebleven, conservatieve karakter: “Die Satellitenstaaten im Osten (nicht die Sowjetunion) waren ethnisch zumeist homogen und hatten mit der internationalistischen Ideologie rein gar nichts am Hut, leider auch recht wenig mit den alten adligen oder großbürgerlichen Sinnbezügen, die aus unterschiedlichen Gründen verloren gegangen waren.” De confrontatie met de opstandigen eind jaren tachtig was de bevestiging van de mislukking van het communistische experiment. “Es gab ja zur Verblüffung und Erschütterung der Machthaber den neuen, den antirassistischen und antifaschistischen Menschen nicht, trotz jahrzehntelanger Propaganda und Erziehung. Stattdessen zeigte sich auf den Straßen der Kleinbürger, den kein hehres Ideal, dafür aber die national beseelte Raffgier antrieb. Er schrie: Wir sind das (oder ein) Volk und wollen die D-Mark.”
  Soboczynski wijst op de gelijkgestemdheid van Saksen, Polen, Hongaren, Tschechen. Het onderscheid zit vooral in de representatiemogelijkheid van kritiek op moderniteit en globaisering: in Duitsland lukt dat parlementair moeilijk en gaat men de straat op.
  Tot slot: “Vielleicht muss man daran erinnern, dass die BRD ein sozialistisches Land in sich aufgenommen und noch längst nicht ganz verdaut hat. Sowohl in den Ostblockstaaten mitsamt der DDR als auch im Westen gab es einen Internationalismus. Im kapitalistischen Westen war er durch Zuwanderungswellen, durch marktwirtschaftliche Waren- und Menschenströme Realität geworden. Im Osten war der Internationalismus eine Doktrin ohne Entsprechung in der Wirklichkeit. Die Fremdenfeinde meinen heute, er solle weiterhin eine realitätsferne Doktrin bleiben. Und zwar egal, welche Medienelite oder Politikerkaste ihn auch immer propagiert: Die lügen doch eh. Der Hass auf den Kommunismus hatte immer auch etwas mit dem Hass auf den freien Westen gemein. Auch dies gehört zum langen 20. Jahrhundert, das noch längst nicht abgeklungen ist.”FAZ heeft een verhaal over de inspanningen in Rosenheim om onbegeleide minderarigen via opleiding te integreren. ‘In Rosenheim erzählen die Helfer, dass ihnen nun, durch den starken Zuzug von gar nicht oder gering qualifizierten jungen Menschen, erst klarwerde, wie anspruchsvoll in Deutschland allein eine Ausbildung geworden sei. Zu Zeiten der Kriegsflüchtlinge aus dem früheren Jugoslawien in den neunziger Jahren habe es noch Jobs für ungelernte Arbeiter gegeben. Produktionshelfer in der Holzfabrik etwa, sagt Fischer. Heute nicht mehr. Flüchtlinge, die in die Grundschule gingen, hätten noch Chancen, sagt der Jugendamtsleiter. Die meisten der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aber seien einfach nicht qualifiziert genug und könnten sich das, was deutsche Kinder und Jugendliche in vielen Jahren lernten, nicht in drei Monaten aneignen. Fischers Angaben zufolge ist eine Berufsschule für die allermeisten ausgeschlossen. Das Sprachkursniveau B2 (etwa das Verständnis für Hauptinhalte von Texten auch zu abstrakten Themen) sei für viele der jungen Leute „intellektuell nicht erreichbar“. Fischer fügt hinzu: „Denen fehlt das Koordinatensystem.“ Manche der jungen Flüchtlinge sind ein paar Jahre irgendwo zur Schule gegangen, nun wollten sie studieren. „Nicht mal am Horizont“, sagt Fischer dazu. „Die komplexe deutsche Welt können wir denen nicht beibringen“, sagt auch Mitterer.”
 • 26 februari 2016

  Die Zeit borduurt door op het thema Rusland en vluchtelingen en bericht over de beperking van het aantal vluchtelingen tot 580 per dag langs de Balkanroute.

  Over de Visigradstaten publiceerde The Economist al eerder een artikel. De vluchtelingencrisis heeft dit verbond, de V4, nieuw leven ingeblazen nu zij min of meer gezamenlijk optrekken en opteren voor een plan-B, iets wat weer bij Merkel niet in goede aarde viel.

 • 25 februari 2016
  De tijd begint te dringen voor Europa om tot resulaten te komen in het vluchtelingenbeleid. Er worden zelfs diplomaten teruggeroepen.
  Griekenland dreigt door afsluiting van de Balkanroute de pleisterplaats van vluchtelingen te worden. Interview met EU commissaris Hahn. “Entscheidend sind die Außengrenzen. Wenn es uns nicht gelingt, diese zu sichern, kann alles andere nicht funktionieren. Nur aus einer Position der Stärke heraus kann man Großzügigkeit entwickeln. Offenheit verlangt Sicherheit. Nur wenn wir die Außengrenzen sichern, können wir langfristig die Reisefreiheit innerhalb der EU, also Schengen, aufrechterhalten”. Ook ziet Hahn een nieuw fenomeen opduiken: “Darüber hinaus beobachten wir gerade in Nordeuropa ein neues Phänomen. Immer mehr Flüchtlinge aus Russland kommen nach Finnland und Norwegen.
  ZEIT ONLINE: Wie viele Flüchtlinge sind das?
  Hahn: Die Zahlen sind nicht so hoch. Beunruhigend ist jedoch das politische Signal, das dahintersteht. Es ist ja kein Zufall, dass das jetzt passiert.
  ZEIT ONLINE: Was bedeutet das?
  Hahn: Es handelt sich bei den Flüchtlingen dort um Menschen aus Zentralasien, etwa Tadschiken oder Turkmenen, die schon viele Jahre in Russland gelebt haben. Die haben sich wahrscheinlich nicht von selbst auf den Weg gemacht.
  ZEIT ONLINE: Sie meinen, Russland schickt Flüchtlinge auf den Weg, um die EU weiter unter Druck zu setzen?
  Hahn: Ich weiß nicht, ob sie sie bewusst schicken. Vielleicht nutzen sie auch nur eine günstige Situation aus. Auffällig ist aber, dass das in einem Moment geschieht, in dem die EU ohnehin stark unter Druck ist.”Imitatie van integratie. Syrische vluchteling geeft indrukken uit Berlijn weer.
 • 23 februari 2016
  De welkomstcultuur laat zich van de andere kant zien: Clausnitz zet zichzelf op de kaart. Er wordt nog steeds gesleuteld aan plannen rondom de NAVO inzet. Daarbij staat echter het cruciale punt ter discussie. “Mit der Garantie der Rücknahme von Flüchtlingen aber steht und fällt der ganze Nato-Einsatz. Das hatte von der Leyen beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister klargemacht. Keinesfalls wollte sich die Allianz auf einen Ägäis-Einsatz einlassen, der in der Konsequenz den Weg nach Griechenland und damit in die EU sicherer macht. Stünde die Türkei also nicht zu ihrer ursprünglichen Zusage, wäre ein wichtiges Element des Plans von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Entschärfung der Flüchtlingskrise dahin.”
  “In der Flüchtlingskrise gibt es nicht bloß ein Land, dem die Schlüsselrolle zur Lösung der Krise zufällt, sondern zwei – Griechenland und die Türkei. Zwar erklärt Bozkır, die Griechen brauchten auch Hilfe. Aber ausgerechnet jene Länder, welche die Schnittstelle in dieser Krise bilden, kooperieren und kommunizieren offenbar schlecht.”
 • 19 februari 2016
  In de NRC vestigt De Winter de aandacht op de snelle berichtgeving in de media over wat zich in Keulen op Oudjaar zou hebben afgespeeld en de rol van anonieme bronnen. Conclusie: “In de Keulse kwestie namen journalisten genoegen met anonieme bronnen. Te haastig promoveerden zij geruchten tot feiten. Ze aanvaardden willens en wetens de aanmerkelijke kans dat hetgeen zij publiceerden niet zou kloppen en zij daardoor een groep in de samenleving in diskrediet zouden brengen. In het strafrecht heet dat voorwaardelijk opzet.”
 • 18 februari 2016

  De vluchteling heeft zijn lichaam gered, maar neemt zijn ziel en cultuur mee. En die wordt niet snel opgegeven. Kamel Daoud in de FAZ. “Ist der Flüchtling also ein „Wilder“? Nein. Er ist nur anders, und um sich von allem freizukaufen, genügt es nicht, ihn aufzunehmen, indem man ihm Papiere ausstellt und ihn in einer Gemeinschaftsunterkunft unterbringt. Es gilt, nicht nur dem Körper Asyl zu gewähren, sondern auch die Seele von der Notwendigkeit einer Veränderung zu überzeugen. Der Andere kommt aus jenem riesigen schmerzvollen und grauenhaften Universum, welches das sexuelle Elend in der arabisch-muslimischen Welt darstellt, mit ihrem kranken Verhältnis zur Frau, zum Körper und zum Begehren. Ihn aufzunehmen heißt noch nicht, ihn zu heilen.”

  “Die Freiheit der Frau im Westen wird nicht als Grund für dessen Überlegenheit erkannt, sondern gilt als ein launenhaftes Element des westlichen Kults der Freiheit. In Köln reagierte der (gutgläubige) Westen, weil dort an das „Wesen“ seiner Moderne gerührt wurde, während der Aggressor nur eine Belustigung sah, geprägt vom Überschwang eines Fests und vielleicht einem Übermaß an Alkohol.”

  “Köln ist also ein Ort der Wahnphantasien: jener der Rechtsextremen, die über eine Invasion durch Barbaren schimpfen, und jener der Vergewaltiger, die den Körper nackt wollen, weil er ein „öffentlicher“ Körper ist, der niemandem gehört. Man hat gar nicht erst gewartet, bis die Schuldigen identifiziert waren, weil das im Spiel der Klischees kaum eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite hat man noch nicht verstanden, dass es beim Asyl nicht nur darum geht, „Papiere“ zu erhalten, sondern den Gesellschaftsvertrag der Moderne zu akzeptieren.”

  “Aber die Augen vor der mühsamen Aufgabe der Aufnahme und Hilfe und all der dazu erforderlichen Arbeit an sich selbst und den anderen zu verschließen wäre gleichfalls naiv und führte ebenso zum Töten. Die Flüchtlinge lassen sich nicht auf eine Minderheit von Kriminellen reduzieren, aber sie bringen das Problem von „Werten“ ins Spiel, die es zu teilen, durchzusetzen, zu verteidigen und verständlich zu machen gilt. Damit stellt sich auch das Problem der Verantwortung nach der Aufnahme, und dieses Problem muss nun angepackt werden.”

 • 17 februari 2016

  DE NRC blikt nog maar weer eens vooruit naar de minitop met Turkije donderdag 18 februari.  De reallocatie, het vorige plan om 160000 vluchtelingen te herverdelen is op sterven na dood. Nu de tweede poging, legale migratie uit Turkije, zodat illegale migratie kan worden gestopt: het plan Knaus, oftewel Merkel in Nederland het plan Samson. Van reallocation naar resettlement.

  In Die Welt buigt Ulrich Claus zich over de het misverstand asiel gelijk te stellen met integratie. “”Ein Grundrecht der Zuwanderer auf die Bereitstellung spezifischer Integrationsleistungen besteht in jedem Fall nicht”, heißt es unmissverständlich im maßgeblichen “Handbuch des Staatsrechts” der renommierten Staatsrechtler Josef Isensee und Paul Kirchhof (3.Auflage, 2007).
  Die hierzulande im politischen Sprachgebrauch und im Verständnis der Mehrheitsgesellschaft dominierende Lesart – etwa: “Politisch Verfolgte genießen Integrationsanspruch” – ist also rein politisch gewachsenes Gewohnheitsrecht. Eine Grundlage in der Verfassung gibt es dafür nicht.”
  Twee oorzaken ziet Claus: de grote schuld van de Tweede Wereldorlog en Ausschwitz en de kleine schuld: de verdringing van het feit dat Duitsland een immigratieland geworden was.

  “Die kleine Schuld hatte vor allem die Entstehung türkischer und arabischer Parallelgesellschaften zur Folge. Seit Letzteres mit seinen Folgen als politisch schädlich und menschlich unhaltbar erkannt wurde, übertrug sich das “Nie wieder!” aus der großen Schuld auch auf die kleine Schuld: nie wieder Integration verweigern! Im Ergebnis soll bald jeder integriert werden, der es irgendwie ins Land geschafft hat.”

  “Mangels Erdung durch einwanderungsgesetzliche Pragmatik sind in diesem Vakuum über die Jahre hinweg Irrlehren ins Kraut geschossen. In großen Teilen der Grünen bis weit in die SPD hinein kursiert beispielsweise die Vision eines “Migrationsmainstreaming”. Analog zum “Gender-Mainstreaming” in der Denkart des Soziologen Ulrich Beck soll demzufolge mit “proaktiver Asylpolitik” Deutschland “denationalisiert” werden.

  Eine Art umgekehrte Globalisierung sozusagen, frei nach dem Motto “Je mehr Fremdes, desto besser für Deutschland”. Was wie ein Albtraum delirierender Sozialingenieure klingt, findet sich in Anklängen in so manchem Arbeitspapier von Bundestagsfraktionen.”

  “Tatsache aber ist auch, dass bis in die Union hinein massive Berührungsängste und Denkverbote zum Begriff der “nationalen Identität” und der Bewahrung des “Eigenen” grassieren.”

 • 13 februari 2016

  De NRC publiceert een interview met Gerald Knaus. Zie 29 december voor meer informatie.

  Maar eerst even terug naar 24 september 2015. Toen citeerde de NRC Knaus ook al in het verslag van de Eurotop over de vluchtelingencrisis. “Merkel moet Erdogan bellen”, zegt Gerald Knaus, hoofd van denktank European Stability Initiative (ESI). In dat gesprek moet ze aanbieden 500.000 vluchtelingen rechtstreeks van Turkije over te nemen. Zo worden mensensmokkelaars buiten spel gezet en Turkije ontlast. President Erdogan staat open voor voorstellen van Merkel, verwacht Knaus. Hij hekelt de Europese politici die de indruk wekken dat Turkije iedereen in kampen kan houden. „Ze blijven maar herhalen dat ze Turkije 1 miljard gaan geven. Dat is voor de show. Omdat het klínkt als een plan.” Mensen zullen de oversteek naar Europa blijven wagen, zegt Knaus, zolang ze niet naar Turkije teruggestuurd kunnen worden. Dat mag niet omdat Turkije geen asielprocedures voor Syriërs heeft. Zonder oog voor Turkse problemen zal Turkije dat niet veranderen, waarschuwt Knaus. „Niet als het resultaat is dat Turkije met iedereen wordt opgezadeld.””Het blijft overigens leerzaam even in herinnering toe roepen hoe het ontstaan van het “plan Samson” werd gepresenteerd: “Op patrouille met de Turkse grenswacht realiseerde PvdA-leider Samsom zich: het moet anders. En dus bedacht hij een nieuwe manier om de vluchtelingenstroom te stoppen. Premier Rutte doopte het meteen plan-Samsom.” Het was dus het plan Knaus.

  Knaus is 5 maanden later in Den Haag om “om te praten met ambtenaren van Buitenlandse Zaken en met PvdA-leider Diederik Samsom, die zich onlangs ontpopte als patroon van het plan, nadat het eerder al door de Duitse bondskanselier Merkel was omarmd als de enige manier om de giftige dynamiek rondom de vluchtelingencrisis wezenlijk te veranderen. Dinsdag is hij in Berlijn. Daarna: Turkije.”
  “De rauwe weergave van het plan door Samsom, die het had over het „per kerende veerboot” terugsturen van vluchtelingen, doen de Turkse regering, juristen en mensenrechtenorganisaties al weken steigeren. Ook de Commissie reageerde eerst verbaasd. Inmiddels is Samsom langs geweest bij voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn de misverstanden opgelost. Maar het belangrijkste is dat Duitsland heil in het plan ziet. Berlijn lobbyde deze week intensief om de bozige Turken aan boord te krijgen, zeggen ingewijden. Donderdag is er een minitop met de Turken.
  De grote belangstelling is veelzeggend: Europese beleidsmakers zijn ten einde raad. Niets werkt. De grenshekken van de Hongaarse premier Viktor Orbán hebben het probleem alleen verplaatst. De ‘open armen’ van Angela Merkel zijn politiek onhoudbaar. Het Commissieplan om vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië eerlijker te herverdelen over de EU, ‘relocatie’ in jargon, is pijnlijk mislukt.”
  “Ook de NAVO of Frontex zullen falen. Wat gaan ze doen? Bootjes bedreigen? Het zijn malle ideeën, wanhopige fantasieën. Griekenland zou al zijn energie moeten steken in een terugkeerbeleid met Turkije – niet bedreigd moeten worden.”
  Over het mislukken van de herverdeling van vluchtelingen in Europa en de rol van de Europese Commissie. “De Commissie is goed in het langzaam ontwikkelen van ideeën. Maar in een crisis zegt ze al snel: er moet een Europese oplossing komen. Wat dan? Maakt niet uit, als het maar Europees is. Zulke slogans zitten helder denken in de weg. Bovendien heeft de Commissie geen echte macht: zij kan van alles beloven, maar of er geleverd wordt hangt af van de lidstaten. De Turken weten dat, ze wantrouwen Brussel. In deze crisis moet juist een klein groepje het voortouw nemen, van landen die echt zaken kunnen doen. Een ‘coalitie van welwillenden’, op vrijwillige basis. We hebben actie nodig, geen discussies over solidariteit. Ook Schengen is ooit begonnen met een klein groepje. De Commissie is niet de juiste institutie om dit aan te pakken. En door het wel te blijven proberen, leggen ze het hele Europese project in de waagschaal. Het is niet anti-Europees om te stoppen met een mechanisme dat Europa er belachelijk doet uitzien. Dat is pro-Europees.” Boeienden observatie is dat Europa het lef moet hebben te stoppen met hervedeling. Geeft dat Orban dan niet gelijk? “Dit gaat allang niet meer alleen om het helpen van vluchtelingen, het gaat ook om het redden van Europa van anti-liberale tendensen. De vluchtelingencrisis heeft Orbán niet alleen populairder gemaakt, het heeft hem binnen Europa ook bondgenoten opgeleverd, die net als hij vinden dat Europa elitair is en zich niet interesseert voor nationale waarden. En ja hoor, nu blijkt de EU ook nog eens incompetent te zijn! Die verleidelijke retoriek kan alleen gekeerd worden als middenpartijen de regie heroveren en concrete resultaten boeken.”
  Veel hangt af van de juridische status van Turkije als” veilig derde land”.Er zijn juristen die dat bestrijden. “”Het is zeker niet onveiliger dan EU-lid Griekenland”, zegt Knaus. „Ik denk dat Turkije vluchtelingen beter behandelt dan Bulgarije of Hongarije. En de EU roept Turkije nu op om de grens met Syrië te openen voor vluchtelingen. Zeggen dat Turkije niet veilig is, is dan tegenstrijdig.””
  Turkije heeft Europa momenteel hard nodig, want het staat momenteel geïsoleerd in het Nabije Oosten en de Russen staan met Assad aan haar grenzen in het zuiden.

 • 12 februari 2016
  De vluchtelingencrisis krijgt een dimensie die lang onderbelicht is gebleven: de politiek strijd over invloed in het Midden-Oosten tussen Rusland, Turkije, Iran en Saoedië Arabië die in Syrië wordt uitgevochten. Die Welt schreef er op 10 februari al over: het Westen, bang voor conflicten, laat Poetin zijn gang gaan. In Die Zeit schrijft Thumann over de spanningen tussen Turkije en Rusland. Op 11 februari schreef Ulrich in Die Zeit een uitgebreid artikel over waarom Poetin zo sterk is: omdat het Westen zo besluiteloos en conflictmijdend is.
 • 11 februari 2016

  Erdogan dreigt in een toespraak volgens De Volkskrant de grenzen met Europa helemaal open te gooien. Het uitgelekte verslag van een diplomatieke bijeenkomst (zie 9 februari) staat niet erg ver van dit standpunt af. Boeiend ook dat in het verslag van  de FAZ van Erdogans optreden niets wordt gezegd van het openen van de poorten naar Europa.

  In de SZ buigt Monika Frommel zich nog eens over de gebeurtenissen van Oudjaar en de Magreb-migratie. “Der “Karneval der Underdogs” (so der Philosoph Slavoj Zizek) wurde nur deshalb so heftig gefeiert, weil das Kontrolldefizit an Silvester in Köln für das geübte Auge dieser jungen Männer unübersehbar war. Sie kränkten “uns” bewusst, vermutlich aus einem Gefühl der Rebellion.”
  “Was können Strafverfolgungsorgane und Ausländerbehörden mit kriminellen Subkulturen machen? Zunächst einmal sollte jede paradoxe Symbolpolitik vermieden werden. Neue Gesetze brauchen wir hier nicht. Aber das geltende Recht sollte angewandt werden. Dazu gehören auch das Sexualstraf- und das Ausländerrecht, um illegal hier Lebende abzuschieben. So kann präzise auf das Phänomen der Kölner “Tänzer” reagiert werden. Pauschale Verdächtigungen hingegen fördern erst Kriminalität: Wieso sich legal verhalten, wenn man ohnehin ausgegrenzt wird?”
  De vluchtelingencrisis krijgt steeds meer dimensies. In de FAZ wordt de stemming beschreven onder de groep russenduitsers die eind jaren tachtig naar Duitsland zijn gekomen. Hoe Moskou met het meisje Lisa dat door vluchtelingen zou zijn verkracht probeert de stemming onder de russenduitsers te beïnvloeden. “Wird den Politikern wie bei vielen solcher Betriebsbesichtigungen mal wieder die heile Welt von Integration und Aufstieg vorgespielt? Nicht ganz, denn mit der deutschen Politik sind die Rudis wie fast alle Russlanddeutschen in Lahr derzeit äußerst unzufrieden. „Mag sein, dass die Älteren unter uns Helmut Kohl immer noch dankbar sind“, sagt Rudi, „aber für Frau Merkel gilt das nicht mehr, da ist das anders.“ Die Ukraine-Krise, die deutsche Kritik an Putins Politik und der Krim-Annektion, die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der amerikanischen Politik und zuletzt noch die Kölner Silvesternacht haben die ehemaligen Spätaussiedler verunsichert.”
  “Die Flüchtlingskrise politisiert die Russlanddeutschen, die ihre Erfüllung viele Jahre in der Familie, der Kirche und beim Häuslebauen gesucht hatten, was in Lahr gut ankam. In einem schleichenden Entfremdungsprozess entfernen sich die Russlanddeutschen von Angela Merkel – und etwas auch von der deutschen Mehrheitsgesellschaft.”
  “Das russische Fernsehen sei vor allem für die Älteren Unterhaltung, man wisse natürlich, dass es auch Propaganda sei, aber im deutschen Fernsehen werde auch vieles verschwiegen. In dem Maße, in dem bei den Russlanddeutschen während der Ukraine-Krise das Vertrauen in die deutschen Medien geschwunden ist, scheinen nun die russischen Sender und die russischen Seiten sozialer Netzwerke wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Rommes Mutter Elena sitzt für die CDU im Ortsbeirat, sie will das auch weiterhin tun, doch ihre Verunsicherung verschweigt sie nicht: „Wir haben große Angst, alles zu verlieren, viele haben auch Angst um ihre Frauen, ihre Kinder und vor dem Terror.“”
  “In Kippenheimweiler stehen am Ortsrand mehrere gelbe Wohnblöcke. Ein katholischer Kindergarten wurde Mitte der neunziger Jahre gebaut, die Soldatenwohnungen der Kanadier renoviert, sie könnten aber wieder etwas Farbe vertragen. Der Ort hat einen eigenen, viel kleineren Supermarkt für Russlanddeutsche als Lahr. Er heißt „Elisa-Markt“, weil er von Elisabeth Esipowitsch geführt wird. Frau Esipowitsch steht mit ihrer Schwester Natalia Boss an der Brottheke. Beide Frauen beunruhigt die Flüchtlingskrise. Natalia informiert sich fast ausschließlich über Facebook, Zeitungen liest sie nicht mehr. „Deutsche Fernsehsender schauen wir auch nicht mehr, die verbreiten nur Lügen, und was die Flüchtlinge angeht, wird doch sehr viel vertuscht“, meint sie.”

 • 10 februari 2016
  Een boeiend interview in de FAZ met Klaus Bouillon (CDU), minister van Binnenlandse Zaken in Saarland. Hij steunt Merkel en ziet kansen voor Duitsland het migratieprobleem hanteerbaar te maken. “Meine These ist folgende: Durch die Krise sind Schwachstellen aufgedeckt worden. Nach dieser Krise wird Deutschland stärker sein als je zuvor und sicherer auch. Wir werden Ende des Jahres alle Landesaufnahmestellen miteinander vernetzt haben. Wenn dann einer kommt, nehmen wir Fingerabdrücke, beugen somit Missbrauch vor. Wir gehen gestärkt aus dieser Situation heraus. Wir werden das schaffen.” Over Europa is hij minder enthousiast. “Die Krise muss international gelöst werden. Wenn ich diesen lahmen Apparat in Brüssel sehe, denke ich, der ist völlig gescheitert. Wenn andere EU-Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, gibt es nur ein Mittel: Man muss denen Gelder streichen. Wie lange will man noch diskutieren? Die EU gibt es offenbar leider nur noch auf dem Papier. Meines Erachtens sind wir auf dem Weg zu einer Gemeinschaft von lauter Egoisten. Diese Länder müssen das finanziell spüren.” De tijd om het probleem onder controle te krijgen tikt wel weg. “Wenn es ohne Reduzierung der Flüchtlingszahlen weitergeht, werden wir integrationspolitisch scheitern. Dann wird sich Deutschland verändern, dann bekommen wir Unruhen, sozialen Unfrieden.” Is openhartigheid over misstanden en problemen niet koren op de molen van het populisme? “Mag sein. Wir haben am Anfang alle Fehler gemacht, auch die Medien. Es war eine Willkommenswelle, Negatives wollte keiner hören und keiner senden. Man musste den Eindruck gewinnen, es kämen nur Ärzte und Ingenieure nach Deutschland. Heute haben wir den umgekehrten Wettbewerb und viele rufen: Raus! So geht es aber auch nicht. Ich bin hart attackiert worden, als ich im September im Parlament von meiner Arbeit in der Erstaufnahmeeinrichtung erzählt habe. Es wurde nicht gerne gehört, wenn ich gesagt habe, dass manche Flüchtlinge von einer Frau kein Essen annehmen und oftmals Frauen nicht respektieren. Die Ängste der Leute wurden am Anfang nicht ernst genommen. Dabei kann man die AfD mit ihren dumpfen Parolen leicht demaskieren.”
 • 9 februari 2016

  Merkel was afgelopen maandag op bezoek in Turkije dat na de aanval op Aleppo ondersteund door Russische bombardementen een grote vluchtenlingenstroom wil opvangen aan de grens, maar wel buiten Turkije. Volgens het verslag van Rik Winkel de FD draaien de Europese radertjes op volle toeren om het zoveelste actieplan op tafel te leggen. Een verslag van het gesprek tussen Tusk en Erdogan afgelopen november dat een Griekse krant publiceerde, maar waarvan de echtheid niet vaststaat, geeft een beeld dat inderdaad flink afwijkt van het gewenste beeld over diplomatieke verstandhouding.

  De FAZ publiceert een uitgebreid interview met een Syrische vluchteling in Duitsland. Na het uitbreken van de burgeroorlog gaat hij in 2011 naar Amerika. Daarna naar Quatar waar hij als tandarts werkt, onder omstandigheden die hij slavenarbeid noemt. Daarna komt hij in 2013 naar Duitsland. Hij beschrijft hoe in Syrië de Irakese vluchtelingen -schattingen van 1,4 miljoen- na 2003 langzaam meer spanning in de samenleving brachten. Nach vier Jahren mit relativ offenen Grenzen wurde Syrien im Jahr 2007 restriktiv und ließ nur noch wenige Geschäftsleute oder gesuchte Akademiker ins Land. Diese Erfahrungen tragen dazu bei, dass die deutsche Politik der offenen Grenzen der letzten Monate Abdin sehr skeptisch macht:
  Ich ahne, meine Ansicht widerspricht den Grundsätzen der Menschlichkeit – aber die Grenzen für die zweitgrößte Einwanderungswelle seit dem Zweiten Weltkrieg einfach so geöffnet zu haben, das wird auf Deutschland sicher einen großen Einfluss haben. Auf die Homogenität, das einträchtige Zusammenleben, den sozialen Zusammenhalt, die Traditionen, Freiheiten. Wird Europa Europa bleiben?
  Ook stroomt veel geld uit de omgeving van de Iraakse Baath-partij naar Syrië, waar de zusterpartij nog aan de macht was. Het zorg voor hogere prijzen van woningen en een groeiende kloof tussen arm en rijk. “Im März 2011 fielen die ersten Schüsse aus den Gewehren von Assads Soldaten von Scharfschützen in eine Menge demonstrierender Menschen. „Ich war sehr beunruhigt, als der arabische Frühling zu uns herüberschwappte“, erinnert er sich, „die Leute waren naiv. Sie dachten, sie könnten das Regime friedlich stürzen.“ Der junge Zahnarzt sah, wie Demonstranten niedergeschossen wurden, und ahnte: Das Regime wird so lange schießen, bis der letzte Widerstand gebrochen ist.”
  Over integratie: “Abdin sieht sich nicht als Partei im Bürgerkrieg, er ist schon durch seine Familiengeschichte geprägt von zwei Identitäten: Die Mutter ist Sunnitin, der Vater ein Alawit. Etwas mehr Mischung wünschte er sich auch für Deutschland. Um das Zusammenleben der Deutschen mit den früheren Einwanderern sei es wohl nicht zum Besten bestellt, meint er. Deutsche und Türken, fiel ihm auf, lebten separiert. Auch das habe ihn schockiert. Als Fremder falle man in Mainz auf, obwohl es dort schon so viele Fremde gebe. „Im Restaurant fühle ich mich wie ein Alien.“”
  Die Welt meldt dat in Kos de weerstand tegen de inrichting van een hot-spot toeneemt.
  Met het terugsturen van afgewezen asielzoekers wil het in Duitsland niet lukken, volgens Die Welt. “Nordafrikanische Staaten haben ein großes Interesse an Geldüberweisungen ihrer Landsleute aus der Diaspora in Europa an die Heimat, sie machen einen nicht unwesentlichen Anteil der gesamtwirtschaftlichen Leistung aus. Deswegen sind die von hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichneten Länder nicht unbedingt begeistert, wenn sie Auswanderer zurücknehmen sollen. [..] Migrationsexperten verweisen auf den starken Sogeffekt auf nicht schutzbedürftige Migranten, der entsteht, wenn Staaten es nicht schaffen, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. “Deutschland zieht auch wegen des relativ niedrigen Abschiebungsrisikos so viele Asylbewerber an. Die Mängel bei der Aufenthaltsbeendigung sind ein wesentlicher Pull-Faktor”, sagte der Ex-Vorsitzende der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung, Wilfred Burghardt, der “Welt”.”
  Die Zeit is met Gernot Erler gaan praten over de koers die Rusland vaart in Syrië. Het geeft een goed beeld van de radeloosheid eigen beleid te formuleren. “Es müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um massiv auf Russland einzuwirken, umgehend die Luftangriffe einzustellen.” Over de acties bij de Turkse grens en het neerschieten van een russische straaljager: “Ich hoffe, dass Putin sieht, welch brisante Konstellation das ist. Sollte es da zu einem neuen Zwischenfall kommen wie im November, wäre das eine absolut gefährliche Situation.” Blijkbaar hoopt Erler dat het succes dat Rusland heeft behaald matigend zal uitwerken: “Wenn Russland seine neugewonnene Position nutzen will, dann muss es die UN-Resolution beachten und es darf nicht die Chancen auf einen Frieden torpedieren. Das gilt sowohl für den Ukraine- wie für den Syrienkonflikt.”

 • 8 februari 2016
  The European publiceert deel van rede van de Duitse president Joachim Gauck op conferentie te Davos.
 • 5 februari 2016
  In de FAZ reageert Jürgen Kaube op het bizarre voorstel van Strothotte, de voorzitter van „Kühne Logistics University“ in Hamburg om de integratie te bevorderen: alle vluchtelingen leren Duits en alle alle Duitsers leren arabisch. “Der Mann weiß gar nicht, wovon er redet; die Redaktion der „Zeit“, die ihn gedruckt hat, müsste es besser wissen.” Waarom überhaupt aandacht schenken aan dit bizarre voorstel? “Dennoch sind solche Texte signifikant: in ihrer Ahnungslosigkeit.”
  Tot slot: “Auf Strothottes Vorschlag wird in den Kommentarspalten des Internets vielfach mit Wut und Geschimpfe und den gängigen Reflexen reagiert. Deutschlanduntergänge werden beschworen, Sarrazin habe es vorausgesehen, Michel Houellebecqs Roman „Soumission“ wird zitiert, der Vorschlag sei ein Beispiel für solche Unterwerfung. Dabei sieht der Vorschlag gar nicht nach einer Unterwerfung einer Kultur unter eine andere aus, sondern vielmehr nach der Unterwerfung des Verstandes unter das Drauflosreden.
  Die Flüchtlingsdebatte setzt inzwischen jede Art von freihändigem, durch keine Lektüre, Forschung, empirische Erfahrung oder auch nur durch zweites Nachdenken gebremstem Meinen frei. Die Wirklichkeit verschwindet hinter Phrasen („Augenhöhe“, „Kinder als wirtschaftliche, kulturelle und politische Partner in Transformationsprozessen“). Man kann einem Computergraphiker nicht vorwerfen, dass er nichts von Schulen versteht. Aber dass der Präsident einer Hochschule für Logistik auf die Frage, wie man gesellschaftlich von A nach B kommt, im Grunde die Antwort gibt: „durch Zauberei“, ist beklagenswert.”
 • 4 februari 2016
  De SZ beschrijft de moeilijke toestand in de landen rondom Syrië die vluchtelingen opvangen. Daar dreigt de stemming om te slaan. Duitsland wil de komende drie jaar 2,3 miljard beschikbaar stellen voor Syrische oorlogsvluchtelingen
  De Volkskrant laat het licht van de praktijk schijnen op het integratievraagstuk en de ontstane parallele samenlevingen. En voor terugkeer van afgewezen Noord-afrikaanse asielzoeker wil Duitsland gaan betalen. FAZ neemt de cijfers van januari onder de loep.
 • 3 februari 2016
  Duitsland lijkt wakker te worden: Integration – eine völlig unklare Aufgabe kopt de FAZ. Aydan Özoguz (SPD), gab zu: Die Kommunen seien gar nicht in der Lage, zur Integrationsarbeit überzugehen, weil sie durch den permanenten Zuzug überlastet seien. „Wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht Integration betrieben, sondern Obdachlosigkeit vermieden.“
  Het NRC geeft eens ($) schets over de situatie in Oosternrijk.
 • 2 februari 2016
  Achtergrondartikel in FAZ over Bodrum in Turkije, de oversteekplaats naar Kos. De NRC  publiceert een ($) interview met de “hoofdadviseur migratie” voor vluchtelingenzaken Murtaza Yetis in Turkije. Knoop de volgende opmerking goed in de oren: “Dit is een humanitaire tragedie, maar het gedrag van Europa strookt niet met Europese waarden zoals internationaal recht en democratie.” Sinds wanneer zijn internationaal recht en democratie Europese waarden? Bovendien: Tegen hoofdredacteur Can Dündar en verslaggever Erdem Gül van de oppositiekrant Cumhuriyet is eind januari 2016 levenslang geeist door de openbare aanklager omdat het artikel over wapenleveranties van Turkije aan IS staatsgeheimen zou schenden. Blijkbaar is de blik van Yetis naar buiten kritischer dan naar binnen.
  De NRC beantwoordt ($) 30 vragen omtrent vluchtelingen, opvang, kosten etc.
 • 1 februari 2016
  Opvang asielzoekers gaat volgens Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft Duitsland de komende twee jaar 50 miljard kosten. De arbeidsmarkt zal langzaam de toestroom nieuwe arbeidskrachten kunnen absorberen. “Die Eingliederung von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt werde ein langwieriger Prozess. Davon gehe die Bundesarbeitsagentur aus, so Scheele. „Wir sollten nicht zu hohe Erwartungen haben. Wenn es gut läuft, werden im ersten Jahr nach der Einreise vielleicht zehn Prozent eine Arbeit haben, nach fünf Jahren ist die Hälfte, nach 15 Jahren 70 Prozent.“ Die einheimischen Arbeitnehmer bräuchten in absehbarer Zeit keine Konkurrenz durch die Flüchtlinge zu fürchten. „Dafür ist ihr Aufholweg viel zu lang“, so Scheele. Scheele räumte aber ein, dass Flüchtlinge mit einheimischen Langzeitarbeitslosen um Jobs konkurrieren könnten. Das könne im Einzelfall so sein, wenn keine besondere Qualifikation gefragt sei.”
  Herzinger, van Die Welt, vindt dat de kritiek op Merkel langzamerhand iedere maat heeft verloren.
  In Die Zeit bepleit Pelinka voor Europa een terugkeer naar een politek van de rede. Het nationale egoïsme -grensproblemen in Italië en Griekenland waren hun probemen-  heeft tot de huidige situatie geleid. De effectuering van de oplossingen die de Europese Commissie heeft aangedragen wordt ook bemoeilijkt door nationaal egoïsme. Daarom houdt Palinka een pleidooi voor de verdieping van Europa. “Das vereinte Europa wird scheitern, wenn es zurückfällt in das Europa souveräner Nationalstaaten. Und ein solches Scheitern kann von der Flüchtlingskrise ausgelöst werden – von der Krise, die eine Krise Europas und nicht eine der Flüchtlinge ist. Europa kann scheitern. Aber wenn es scheitert, dann nur an sich selbst.”
  Boeiend is in dit verband het artikel van Herfried Münkler in Die Welt waarin hij juist de elite van Europa ter verantwoording roept. Daarin wordt op ook gewezen op het probleem van de nationale egoïsmen, maar ook op het onvermogen van de politieke elite om het uitbreidingsproces te sturen, zowel naar het Zuiden als het Oosten, waardoor de instituties niet meer tegen de problemen zijn opgewassen. Het gebrek aan verkrijgen van nationale toestemming voor alle onderdelen van dit eliteproject breekt Europa nu op. Een “verdieping” is, zoals met de Euro en Schengen die nu juist de grootste problemen hebben veroorzaakt, zal op dit moment niet de oplossing brengen.
 • 30 januari 2016
  Merkel laat op een CDU bijeenkomst weten dat een groot deel van de vluchtelingen zal moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Die Welt analyseert op 2 februari het realiteitsgehalte van deze stellingname.
  In het FD kijkt Segenhout terug op de wispelturige Nederlandse inbreng in de discussie over de manier waarop de toestroom van vluchtelingen kan worden beperkt. Wel of niet meewerken aan het Duitse plan voor een kopgroep van “bereidwillige” landen, het plan Samsom is hetzelfde als het plan waarvoor Merkel al sinds september met Turkije onderhandelt, er wordt gebroken met de lijn van Europese solidariteit bij de opvang van de 200.000 mogelijk legaal op te nemen vluchtelingen -die wordt beperkt tot meebetalen- en ook Segenhout merkt de ommezwaai van Samsom op van “dat kunnen we aan” naar wat mogelijk is als we de welvaartsstaat overeind willen houden.
  De SZ houdt het beleid van Merkel tegen het licht en vraagt zich af of deze crisis haar fataal gaat worden. “Die Kanzlerin hat im September eine richtige Entscheidung getroffen. Sie ließ Tausende Flüchtlinge nach Deutschland, die unter elenden Umständen in Ungarn campierten. Anders als viele der Hinterher-Besserwisser (à la Seehofer) glauben machen wollen, war dies auch eine Entscheidung für Deutschland, weil sie ein Chaos auf der Balkanroute verhinderte – mit unkalkulierbaren Folgen für die Bundesrepublik. Merkels Fehler war nicht, die Schengen-Regeln an jenem Wochenende aufgehoben, sondern in den Monaten danach hieran nichts mehr geändert zu haben.”
  Maar Merkel is volgens de auteur toch teveel aan de macht gehecht om niet op tijd mee te bewegen: “Wenn es nicht bald eine europäische Einigung über die Verteilung von Flüchtlingen gibt (und dafür spricht im Moment wenig), wird sie sich von der CSU zwar keine Obergrenze diktieren lassen – auch weil sie ihre “heroische” Rolle als Flüchtlings-Kanzlerin nicht gefährden will, die ihr die Holocaust-Überlebende Ruth Klüger diese Woche im Bundestag bescheinigt hat. Aber Merkel wird weitere administrative Abschreckung vorantreiben, wie jetzt im “Asylpaket II” vereinbart: Einschränkungen beim Familiennachzug, später vielleicht doch “Transitzonen” oder “Einreisezentren”. Und notfalls mehr.”
  Die Zeit wijdt ook een artikel aan Merkels strategie en haar kansen te overleven. De tegenstanders zien er een teveel aan moraal in. “Plötzlicher Ausbruch angestauter Mitleidsgefühle – so etwa wird derzeit Angela Merkels merkwürdige Flüchtlingspolitik erklärt, die in Europa fast niemand mehr unterstützt. Und auch auf die Frage, warum das Land sich diesem Irrsinn zunächst willig ergeben hat, gibt es eine psychoanalytische Antwort: Die an ihrer traumatischen Vergangenheit leidenden Deutschen wollten sich von ihrem Makel befreien und haben sich darum in eine völlig irrationale Willkommenskultur gestürzt. Gewissermaßen von Auschwitz direkt zum Münchner Hauptbahnhof.” Maar ook de voorstanders staan voor raadsels: “Wieso um Himmels willen sind alle anderen plötzlich so hartherzig? Und, noch mysteriöser: Warum sind politisch und kulturell so grundverschiedene Länder wie Ungarn und Spanien, Dänemark und Tschechien, Norwegen und Italien sich plötzlich in einem Punkt so einig: Bloß keine Flüchtlingspolitik wie die Deutschen!”
  Volgens Die Zeit komt de irrationele kant van bv. Hongarijes politiek van afscherming niet voor het voetlicht omdat Duitsland open blijft en de opvang verzorgt. Maar Die Zeit ziet ook nog iets anders: “Und es kommt noch etwas hinzu, etwas Epochales. Der Druck auf die Flüchtlingspolitik ist deswegen so ungeheuer, weil den Menschen allmählich bewusst wird, dass die Globalisierung an einem Punkt angekommen ist, an dem ein paar alte Rechnungen fällig werden. Zunächst die zwischen Erster und Dritter Welt und, in deren Folge, auch die zwischen Arm und Reich in der Ersten Welt.”
  Dan wordt Duitsland politicologisch gepresenteerd als een “hegemoon” die niet sterk genoeg is de bijdrage van de andere af te dwingen. Hoe de anderen laten bijdragen zonder te dwingen is dus de opdracht waarvoor Merkel volgens Die Zeit staat. Het is de strategie van de “salto mortale”: Da sie nicht über die Macht der großen Rede verfügt, versucht die Kanzlerin andere Politiker vor allem zu überzeugen, indem sie ihnen die Folgen ihres Handelns vor Augen führt. [..] Merkels politische Didaktik braucht den Blick in den Abgrund.” As het bloed aan het prikkeldraad zit en de files aan de grenzen voor economische recessies zorgen zal de rest van Europa wel inbinden. De Grieken hebben er volgens Die Zeit als ervaring mee om in de afgrond te kijken.
  Het probleem is nu dat Merkel nog teveel “restmacht” heeft, waardoor men echt hoeft na te denken over hoe het verder zou moeten zonder Merkel. “Sich selbst fast ganz aus dem Spiel zu nehmen, damit die anderen ihr Spiel ändern, das ist anscheinend Merkels Plan.”
  Tot slot blijkt waar de voorkeur van Die Zeit ligt: “Ob das funktioniert? Schwer zu sagen. Nur eines ist ziemlich sicher: Lange wird Deutschland in Europa nicht mehr isoliert sein. Entweder die anderen helfen dem gutwilligen, aber zu schwachen Hegemonen bei der Flüchtlingsarbeit, oder das Land in der Mitte schließt – wie alle anderen auch – seine Grenzen. Auch dann ist Europa wieder geeint. Es ist dann bloß ein anderes Europa.”
  Die Welt verwijst naar bronnen rond onderhandelingen met Turkije dat de Turken meer geld eisen dan de overeengekomen 3 miljard en dat zij meer zeggenschap krijgen over waar het geld  naar toe gaat.
 • 29 januari 2016
  Duitsland scherp asielwetgeving aan na maanden onderhandelen.
  Interview in Die Welt met britse migratiewetenschapper Collier. “Europa führt die völlig falsche Debatte. Die Europäische Union ist nicht zuständig für die Aufnahme der Flüchtlinge. Es ist aber sehr wohl zuständig dafür, seine eigenen Grenzen zu sichern, entweder gemeinschaftlich oder, wenn das nicht geht, dann eben jeder Einzelstaat für sich. Ich verstehe nicht, warum darüber überhaupt debattiert wird.”
  Over Schengen: “Schengen ist doch längst tot. Und wissen Sie was: Das macht auch nichts. Meine Heimat Großbritannien ist auch nicht Teil des Schengenabkommens. Ich kann nicht erkennen, dass das irgendeinen Nachteil hätte. Schengen ist nur so ein theatralisches Symbol der Brüsseler Politiker. Man will damit so etwas wie einen europäischen Staat suggerieren. Aber Schengen hat nichts mit Europa zu tun. Was zählt, ist, dass wir von einem Land ins andere reisen können. Und das geht auch ohne Schengen.”
  Collier wijst in zijn boek op de risico’s van migratie voor sociale structuur van een samenleving. Is dat een reëel gevaar na de gebeurtenissen in Keulen met Oudjaar, zo vraag Die Welt. “Das glaube ich nicht. Die Menschen werden erkennen, dass der Zustrom nur die Folge eines großen Politikfehlers war, der wieder behoben wird. Aber sicher wird es mit der Integration schwierig. Diese wird umso schwieriger, je mehr Migranten sich in einem Land befinden und auf engem Raum zusammenleben. Denn dann sinkt die Notwendigkeit, sich wirklich kulturell und sprachlich für das Gastland zu öffnen. In der Folge entstehen schwer steuerbare Parallelgesellschaften.”
 • 28 januari 2016
  Er klinken opeens hoopvolle geluiden over een plan waaraan al sinds december vorig jaar wordt gewerkt en dat Rutte het plan Samsom heeft gedoopt. (Opmerkelijk is dat Samsom 30 december van het vorig jaar nog zelfverzekerd uitriep dat Nederland wel 200.000 vluchtelingen aankon. Hier meer ..) Daarin wordt aan 200.000 vluchtelingen via Turkije een legale komst naar Europa geboden in ruil voor Turkse medewerking bij het terugsturen van alle illegale vluchtelingen. NRC ($) neemt het ook eens onder de loep. Maar de Europese Commissie voelt er niet veel voor.
  Maar Schengen komt steeds verder onder druk te staan.
  Zweden en Finland kondigen aan werk te maken van uitzetting van asielzoekers die geen vergunning hebben gekregen.
 • 27 januari 2016
  Schengen is volgens de FAZ al verleden tijd. De grens tussen Slovenië en Oosternrijk is dicht. Ook de grens tussen Macedonië en Griekenland gaat dicht. Die Welt heeft een interview met Slavoj Zizek.
 • 26 januari 2016

  Interview met migratie-onderzoeker Borjas aan Harvard in FAZ. In Die Welt geeft Wolf Lepenies zijn kijk op het vluchtelingenvraagstuk vanuit de klassiekers van de sociologie. “Und doch wirken Max Webers Zurückschrecken vor den fatalen Folgen schrankenloser Gesinnungsethik, Helmuth Plessners Warnung vor der “tragischen Verwechslung von Gemeinschaftsmoral und Politik” sowie die Mahnung von Norbert Elias, deutsche “Kultur” nicht gegen westliche “Zivilisation” auszuspielen, in der gegenwärtigen Politikkrise aktuell.” Over de Wilkommenskultur heeft Lepenies ook interessante observatie die gebruik maakt van het onderscheid cultuur en civilisatie. “Der kalten Zivilisation steht die warme, seelenvolle Kultur gegenüber. Andere europäische Länder haben eine Flüchtlingspolitik, aber nur Deutschland verfügt über eine Willkommenskultur. Flüchtlingspolitik ist eine Sache des Kalküls und des Verstandes, Willkommenskultur ist Ausdruck einer Herzensneigung, die es ablehnt, das eigene Handeln einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu unterziehen.” Tot slot: “In der Flüchtlingskrise sind in Deutschland Tausende von “einfachsten” Männern und Frauen der “Dialektik des Herzens” gefolgt. Die Bewunderung für ihr zivilgesellschaftliches Engagement kann nicht groß genug sein. Jetzt muss es der Politik schnell gelingen, die “Dialektik des Herzens” durch eine “Dialektik der Vernunft” zu ergänzen und zu stabilisieren.”

  Gunnar Heinsohn over het migratieprobleem in wereldwijd perspectief in The European.

  Een jaar geleden heeft Jörg Baberowski in FAZ zijn gedachten laten gaan over Duitsland immigratieland.

 • 25 januari 2016
  In Duitsland groeit de kloof tussen politiek en uitvoering (door politie). Ook lukt het niet om afwezen asielzoekers definitief te weren: “Außerdem heißt „zurückgewiesen“ ja nicht, dass die Menschen danach auf einmal weg oder wieder auf dem Weg in ihr Herkunftsland wären. Im Gegenteil: Viele von denen, die von uns nach Österreich zurückgeschickt werden, sind ein paar Stunden später an einem anderen Grenzübergang wieder da und kommen dann ungehindert ins Land, weil sie nicht registriert werden.”
  Ook Timmermans doet een duit in het zakje in interview NOS: 60% van de vluchtelingen is om economische redenen op de vlucht: “Om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden, moet je die mensen zo snel mogelijk uitzetten. “
 • 24 januari 2016
  Die Welt gaat nog eens in op de economische risico’s van de vluchtelingenstroom. In oktober waren er heel wat mensen uit het bedrijfsleven die wezen op de grote economische voordelen van de toestroom nieuwe arbeidskrachten. Nu wordt men toch wat voorzichtiger, zeker als het gaat om de korte termijn. De lange termijn is van zoveel aannames afhankelijk dat daar eigenlijk niet zinvol op in is te gaan.
 • 23 januari 2016
  De SZ bericht over minister van Binnenlandse Zaken van Oostenrijk die vindt dat Griekenland tekort schiet bij het bewaken van de buitengrens. “”Es ist ein Mythos, dass die griechisch-türkische Grenze nicht kontrolliert werden kann”, meinte Mikl-Leitner. Die griechische Marine zähle zu den stärksten in Europa und könne unter ziviler Führung selbstverständlich auch zur Kontrolle und Registrierung der Migrationsströme eingesetzt werden.”
  Het rommelt nog steeds in de CDU en er komen weer nieuwe voorstellen-plan A2- om de vluchtelingenstroom in te dammen, nu van Julia Klöckner, vize-voorzitter van de CDU.
  Interview met Paul Scheffer in De Volkskrant. Een nuchtere blik op de vluchtelingencrisis en de redenen waarom er politiek bijna niets tot stand komt:
  “‘Merkel zegt enerzijds: Wir schaffen das. Maar anderzijds blijft zij herhalen dat Multikulti ist gescheitert. Dat laatste verwijst naar een balans van veertig jaar streven naar integratie van de gastarbeiders en hun kinderen. Die balans is, om het zacht te zeggen, niet onverdeeld positief. En tegelijkertijd wil men dat grote humanitaire gebaar maken. Maar hoe je die twee beelden met elkaar kunt verzoenen, weet eigenlijk niemand.'”
  “‘Ik kreeg het gevoel dat toen de grenzen opengingen, de ogen zijn gesloten. In Duitsland kun je wel over de vooroordelen van de meerderheid spreken, en dat moet ook, want er zijn veel mensen die de godsdienstvrijheid van moslims willen inperken. Maar het is moeilijk om te spreken over de vooroordelen binnen migrantengemeenschappen.”
  Over de mediaworsteling: “‘Daar zie je dezelfde kramp als in de politiek. Dat heb ik zelf meegemaakt toen ik door het links-liberale weekblad Die Zeit werd geïnterviewd eind oktober. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik meegemaakt dat er politiek werd ingegrepen in een interview. Puur op basis van heel milde kritiek op Merkel.”
  ” Er is nu ook een migratiestroom vanuit Marokko en andere landen op gang gekomen, die zich mengt met de vluchtelingenstroom. Hoe ga je dat allemaal uit elkaar houden? Intussen blijven we van Erdogan verlangen wat we zelf zeggen niet meer te kunnen: de grenzen bewaken. Maar wat voor belang heeft Erdogan erbij om Europa in deze situatie van verdeeldheid te redden? Hij weet dat Turkije de komende twintig jaar geen lid van de Europese Unie zal worden, dus hij heeft helemaal geen belang bij een sterke Unie.”
  “‘We worden omringd door landen in verval, met autoritaire regimes. Als je denkt je voor die wereldwanorde zonder begrenzing open te kunnen stellen, begrijp je niet in wat voor wereld we leven.”
  “Achter de politieke verdeeldheid ligt de morele verlegenheid. Uit naam waarvan zeg je wie wel en wie niet mag komen? Maar als de liberale partijen het nu niet doen, doen de populistische partijen het straks. [..] Het is niet de vraag óf er grenzen worden getrokken, maar door wie. Het politieke midden wordt uit elkaar getrokken tussen open grenzen en gesloten grenzen.”
  Over het Nederlandse beleid en Ruttes opmerking dat afspraken met Turkije grote doorbraak waren: “‘Ja, dat was in november. En nu zegt hij weer dat we in twee maanden het probleem moeten oplossen. Allemaal bezwerende opmerkingen zonder een plan, zonder een horizon. Het vertrekpunt moet zijn: dit is de omvang van de humanitaire verplichting die we aankunnen. Vervolgens investeren in de regio en daar de opvang verbeteren. En de buitengrenzen bewaken.'”
 • 22 januari 2016
  Boeiend achtergrondverhaal van Stefan Gärtner over Merkels “Wir schaffen das” in De Volkskrant. “Er valt veel af te dingen op het Wir schaffen das. Het beloofde was politiek gezien niet erg slim. Maar Merkel verwoordt met deze uitspraak wel wat veel Duitsers, hun ouders en grootouders zelf hebben meegemaakt.”
  De NRC buigt zich nog eens over Ruttes belofte in het Europees Parlement de stroom vluchtelingen drastisch te beperken en peilt de stemming onder de Nederlandse politieke partijen.
 • 21 januari 2016
  De SZ peilt de consequenties voor Merkel van het besluit van Oostenrijk om een grens te stellen aan het aantal vluchtelingen dat het jaarlijks wil opnemen. Want Duitsland en Oostenrijk trokken tot nu toe gezamenlijk op. Kanzlerin Merkel hingegen kritisierte die Entscheidung aus Wien. Sie erschwere die Verhandlungen mit der Türkei, sagte sie nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur.
  Die Zeit is eens een praatje gaan maken met de Griekse minister die gaat over immigratie.
  Ambtenaren voorzien volgens een uitgelekte prognose een toestroom van asielzoekers voor 2016 van 93.000, maar de regering houdt het op 58.000. ” Onder de huidige omstandigheden lijken alleen eventuele onorthodoxe maatregelen van lidstaten aan de buitengrenzen van Europa om illegale migratie tegen te gaan nog een dempend effect op de instroom in Noordwest-Europa te kunnen hebben.” zo citeert De Volkskrant.
 • 20 janurari 2016
  Verslag FD: Rutte in Straatsburg voor Europarlement over prioriteiten van Nederlands voorzitterschap. Volgens verslag “schaart [Rutte] zich aan de zijde van de vele EU-kopstukken die de afgelopen dagen op korte termijn concrete stappen beloofden om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Tegelijk lijkt het erop dat Rutte zijn eigen ambities op een lager pitje heeft gezet. Eind vorig jaar vond hij nog dat de vluchtelingenstroom ‘richting nul’ moest.” Op 17 januari had Kafsack ook al opgemerkt dat koersvastheid niet Ruttes sterkste eigenschap is.
  Oostenrijk is kondigt een bovengrens aan voor vluchtelingen dat het wil opnemen.
 • 19 januari 2016
  Er wordt in Duitsland nog steeds zwaar gebakeleid over het wel of niet sluiten van de grenzen. De Volkskrant haalt Dobrindt aan, minister van verkeer die voor de CSU voor de “Maut” moest gaan zorgen. In de CDU houdt, zo bericht de FAZ, Merkel de critici nog op een afstand. Die Zeit over de oppositie tegen Merkel in de CDU. Volgens Tusk heeft Europa nog twee maanden om de crisis te boven te komen, aldus Die Welt.
 • 17 januari 2016
  FAZ plaats de Oudejaarsgebeurtenisen bij de Keulse Dom in een breder perspectief en vestigt de aandacht op een dimensie die niet over het hoofd gezien mag worden: macht, dominantie en onderwerping. In Die Zeit blikt Bernd Ulrich in het artikel Sexismus: Wer ist der arabische Mann? terug op de Oudejaarscatastrofe en plaatst die in een breder perspectief.
  Maar alle aandacht voor Oudjaar mag niet ten koste gaan voor bezinning op de immense problemen waar Europa voor staat. Hendrik Kafsack geeft in FAZ een goed overzicht van de worstelingen waarin Europa verstrikt is. Bovendien is Nederland voorzitter van de EU en Rutte moet deze worstelingen in goede banen leiden. Fijntjes merkt hij op dat Rutte zich nu al tegenspreekt, : „Wir werden eine Lösung für diese Krise finden, das ist meine Vision“, sagt er bei der Auftaktveranstaltung der EU-Ratspräsidentschaft in Amsterdam und stutzt. „Die Zeit für Visionen ist in der Europäischen Union vorbei“, hat er noch kurz zuvor verkündet. Maar zou K. de visie-aversie van Rutte kennen?
 • 16 januari 2016
  FAZ of Die Zeit: SPD chef en vize-kanselier Gabriel vindt dat dat grens voor Duitsland in zicht komt en eist merkbare vermindering van toestroom vluchtelingen. Hij geeft Merkel gelijk dat het asielrecht geen bovengrens kent, maar wijst op de politieke realiteit: “Aber in einer Demokratie entscheiden die Bürger. Und ich rate uns allen, diese Grenze, die das Land aufzunehmen in der Lage ist, nicht auszutesten”. SZ bericht over de problemen met het uitzetten van asielzoekers uit de Magreb-landen. Deze groep zorgt al jaren voor criminaliteit, iets wat pas door de gebeurtenissen met Oudjaar in Keulen in de openbaarheid zijn gekomen. NRC neemt de moeite om weer eens iets uit de taboesfeer te halen: de relatie afkomst en zedendelict.
 • 15 januari 2016
  Die Zeit heeft een artikel over de slag die de politie in Keulen al jaren levert met de Nafri.
 • 14 januari 2016
  De FAZ schrijft over een onderzoek naar het opleidingsniveau van vluchtelingen en de arbeidsmarktkansen. Maron wijst in de FAZ op een lastig politiek probleem voor vele Duitsers en citeert daarbij Safranski: „Gemäß heutiger Praxis wären, gemessen an den hiesigen demokratischen und ökonomischen Standards, zwei Drittel der Weltbevölkerung in Deutschland asylberechtigt. Dass unsere Flüchtlingspolitik einem Denkfehler unterliegt, müsste einem spätestens da auffallen …“, meint der Philosoph Rüdiger Safranski.
  Darya Safai legt in de Volkskrant het dilemma van migratie uit traditionele moslimgemeenschappen nog eens helder uit. Zet dit in het licht van het stuk van Hermann in FAZ over de de-urbanisering van de islam in Caïro als gevolg van de grote toestroom van de landbevolking naar de stad: van 600.000 ron 1900 naar een overbevolkte stad van 16 miljoen nu. “Die Migranten verländlichten die Stadt, die Stadt hat sie nicht urbanisiert.”
  In het Handelsblatt geeft Gerhard Schröder zijn kijk op de vluchtelingencrisis. Hier samenvatting in FAZ.
 • 11 januari 2016
 • 9 januari 2016
  De uitgever van de FAZ plaatst de gebeurtenissen in Keulen in een groter perspectief: Das Mentekel von Köln.
 • 8 januari 2016
  SZ is hard over de politieke “afleidingsmanoeuvre”: ” Abschiebediskussion ist Ablenkungsdiskussion; sie schiebt Verantwortung ab.” In de FAZ recenseert Lübberding televisieuitzendingen over de Keulse Oudejaarsnacht, waaruit opnieuw naar voren hoeveel moeite de journalistiek heeft met de berichtgeving over integratie- en vluchtelingenzaken die rechts “in de kaart zouden spelen”. Vindt ook Beunders in De Volkskrant, hooggeleerd Publike Opnie Watcher, die zich baseert op de hypothese van Noelle-Neumann over de “Schweigespirale” die zij in de jaren zestig heeft geïntroduceerd: “Wordt ‘Keulen’ een kruispunt waar de voor- en tegenstanders elkaar in open debat bestrijden? Of wordt het een keerpunt in ‘de publieke opinie’? Ik denk het laatste. Onderzoek van het Allensbach Institut für Demoskopie [opgericht door Noelle-Neumann] zegt al enige maanden twee dingen: de Duitsers zijn onzeker geworden en de helft van de ondervraagden verklaart niet langer in het openbaar te zeggen wat men vindt.”.
 • 7 januari 2016
  Helene Bubrowski slaat in FAZ een heel andere toon aan. “” Das Vertrauen in die Macht des Staates hat einen weiteren tiefen Kratzer bekommen. Das ist verheerend, denn auf diesem Vertrauen beruht das staatliche Gewaltmonopol.”
  “Viel wichtiger ist dieser Teil der Antwort: Migranten, die aus anderen Kulturkreisen kommen, müssen unser Wertesystem respektieren – und wenn sie so grob dagegen verstoßen wie jetzt in Köln, müssen sie das Land wieder verlassen, ob sie anerkannte Flüchtlinge sind oder nicht. Wer die Rechte anderer mit Füßen tritt, hat Schutz und Fürsorge des Staates nicht verdient.”
  “Diese Leute [Pegida en AfD] drehen die Tatsachen ohnehin so lange, bis sie in ihr Weltbild passen. Vertrauen kann indes nicht entstehen, wenn die Politik verschweigt, dass die Integration Probleme bereitet, dass unsere Vorstellung von Gleichberechtigung der Geschlechter in vielen Gegenden dieser Welt – unabhängig von der Religion – nicht geteilt wird. Fehlentwicklungen sind schon länger sichtbar: Lehrerinnen berichten von muslimischen Schülern, die sie nicht als Autorität akzeptieren, von Vätern, die ihnen den Handschlag verweigern.”
 • 6 januari 2016
  De afspraken met Turkije leveren nog niet veel resultaat op volgens Ole Schröder.
  Die Zeit plaatst artikel van Hilal Sezgin prominent op site. Daarin beklaagt zij zich er over dat publieke debatten over “sexueel geweld tegen vrouwen” zich niet tot dit thema beperken, maar vaak onderdeel worden van politieke agenda’s met een ander hoofdthema. “Bevor wir überhaupt genau wissen, was passiert ist, bevor wir wissen, was die richtige Bezeichnung dafür ist, bevor wir darüber nachdenken konnten, ob das, was an Silvester in Köln geschehen ist, verwandt oder nicht verwandt ist mit dem, was wir andernorts an sexualisierter Gewalt erleben, sind aus allen Löchern Deuter und Kommentatoren gekrochen.” Die Zeit worstelt zichtbaar met de gebeurtenissen in Keulen op Oudjaar. “Ungeklärt ist, woher die Kölner Polizei weiß, dass die Mehrheit der auf dem Platz Anwesenden 1.000 Menschen dieselbe Herkunft hat. Können Zeugen erkennen, ob jemand aus Marokko kommt und nicht aus Südeuropa? Kann man einem Menschen ansehen, ob er Deutscher ist, EU-Bürger oder Flüchtling? Und wer genau fällt in die Gruppe der “Nordafrikaner”, von denen auch Innenminister Thomas de Maizière spricht?” Der Spiegel TV kwam echter al in 2014 met een rapportage over het “gevaarlijke” Keulen.

 • 5 januari 2016
  Politiek in plaats van capitulatie: FAZ over Seehofers voorstel om aantal vluchtelingen te maximeren tot 200.000. En opnieuw Turkije dat hard op weg is, onder toezicht van Europa, van de Koerdische minderheid een nieuwe bron van vluchtelingen te maken.
  Het DIW voorspelde opmerkelijk snel –overigens bestreden– gunstige economische gevolgen van de stroom vluchtelingen. De WRR, het SCP en het WODC kijken er in Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten iets anders tegen aan. Volgens deze policy brief uit december 2015 gaat nu veel aandacht uit naar opvang (het “Wir schaffen das” lijkt vooral daarover te gaan), waarbij wordt vergeten dat integratie het enige criterium is waarop beoordeeld kan worden of het echt gelukt is de vluchtelingencrisis op te lossen. Dan stemt dit rapport, over de asielzoekers die in 1995-1999 naar Nederland kwamen, niet vrolijk: “Slechts een op de drie in Nederland verblijvende statushouders van 15-64 jaar heeft een betaalde baan en velen van hen zijn duurzaam afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat leidt tot verkwisting van menselijk kapitaal en tot onnodige belasting van de bijstand.” Overigens zijn in de policy brief sociaal-culturele maatstaven voor integratie nergens te vinden. Het gaat om arbeidsmarkt, criminaliteit en huisvesting; regie-rollen van lokale overheden om te komen tot “effectieve en efficiënte integratie”.
  Maar als “statushouders” werken, wonen en geen misdaden plegen is dat niet zonder meer een teken van geslaagde integratie; het zou ook ook kunnen wijzen op een succesvolle segregatie in vreedzaam coëxisterende parallelsamenlevingen. Tenminste, tot zolang dat duurt en overwachte gebeurtenissen de grenzen van de gehanteerde integratieopvattingen opnieuw onder de aandacht brengen. Maar geheel onverwacht ook weer niet, want er wordt -lees Berthold Kohler in FAZ-  inmiddels wel selectief waargenomen. En dan wordt door de politici geheel volgens verwachting verbaal “kordaat”, maar praktisch nietszeggend opgetreden, ja zelfs vanzelfsprekendheden ineens worden gepresenteerd als iets bijzonders. Ook de media blijken grote moeite te hebben met de verslaggeving van deze gebeurtenis.
 • 4 januari 2016
  Denemarken voert grenscontroles in die volgens de redactie van De Volkskrant Schengen in gevaar kunnen brengen.
 • 29 december 2015
  Een interview met adviseur van de Duitse regering in Die Zeit over dit thema. In artikel FAZ 29 november 2015 staat dat Knaus de baas is van de invoedrijke denktank European Stability Initiative (Esi). “Deren Chef Gerald Knaus hatte im September vorgeschlagen, eine Gruppe von Staaten um Deutschland solle sich verpflichten, eine maßgebliche Zahl syrischer Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen, wenn Ankara sich im Gegenzug verpflichte, „jeden, der aus der Türkei kommend Lesbos oder Kos erreicht, am folgenden Tag zurücknehmen“. Der Vorschlag wurde anfangs von einigen als unrealistische Idee eines kleinen Instituts belächelt. Inzwischen wird darüber auf höchster Ebene diskutiert.”
 • 24 december 2015
  FAZ brengt een artikel over de vertroebeling van het debat over de vluchtelingencrisis door virtue-signaling vergelijkingen. De tegenstelling rechts-conservatieve angstpredikers  aan de ene zijde en de links-liberale moraalpredigers. Ook economische instituten blijken, zo het FAZ,  het debat te willen sturen.
 • 18 december 2015
  Het EU plan van herverdeling van 160.000 vluchtelingen uit september werkt niet. Dat is zelfs Juncker duidelijk volgens Die Zeit. Ook dit bericht maakt melding van een opname van extra vluchtelingen uit Turkije die dan van de quota van 160.000 mogen worden afgetrokken.
 • 16 december 2015
  De Duitse druk in het migratieprobleem neemt toe volgens Jeroen Segenhout en Rik Winkel in het Financiële Dagblad. “Merkel heeft kennelijk afspraken gemaakt met president Recep Tayyip Erdogan over opname van extra vluchtelingen uit Turkije’, zegt een diplomatieke bron. ‘Ze probeert de pijn te verdelen door zo veel mogelijk landen voor haar karretje te spannen, maar wij hebben die afspraken niet gemaakt.’
  Een topdiplomaat spreekt schamper van de ‘Vrienden van Davutoglu’. Net als tijdens de Turkije-top begin deze maand probeert Merkel solidariteit af te dwingen bij met name Oost-Europese landen door ze uit te sluiten van dit soort onderonsjes.”
  Gunnar Heinsohn wijst in Die Welt op een alternatief dat Merkel volgens hem niet onbeproefd moet laten: gesprekken voeren met de Organisation of Islamic Cooperation om oplossingen in de regio te zoeken. Op 12 december 2015 publiceerde Heinsohn een artikel over de kansen op een economische neergang in Duitsland.
 • 14 december 2015
  Merkel weet de CDU met een fraaie speech aan zich te binden, maar lost daarmee het migratievraagstuk niet op, volgens FAZ uitgever Berthold Kohler.
  Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde, meent Harrie Verbon in de Volkskrant van 14 december 2015. Hij is van mening dat toestroom van migranten naar Europa voor de onderkant van de arbeidsmarkt slecht zal uitpakken. De suggestie dat de stijging van de werkloosheid in de jaren tachtig van de vorige eeuw toe te schrijven zou zijn aan de gestegen olieprijzen is natuurlijk te simpel. De kosten van de net opgebouwde “verzorgingsstaat”, het verlaten van de geleide loon- en prijspolitiek, de op gang komende de-industrialisatie, de sterk opgelopen inflatie zijn allemaal factoren die een rol hebben gespeeld in de opbouw van de spanningen die in 1979 leidden tot omwenteling in het financiële beleid (Volcker) en een politiek van “hervorming” inluidden die vooral inzette op marktwerking, beperking van de loonkosten en het terugdringen van de kosten van sociale zekerheid.
 • 2 december 2015

  Donald Tusk in interview Süddeutsche Zeitung: “Diese Flüchtlingswelle ist zu groß“. Volgens de Volkskrant op 2 december dreigt EU Griekenland tijdelijk buiten Schengen te plaatsen. Ghaith Abdul-Ahad schreef op 8 oktober in London Review of Books het volgende:

  “This year everything changed. A trickle of migrants had always crossed the Aegean, an undesirable route not because of choppy waters and unsound boats but because of the thuggish Greek police and the remote prospect of gaining asylum in Athens. The trickle turned into a stream when the new Syriza government rewrote the rules. “The policy used to be: return the boats even if we put lives in danger,” a coastguard official on Lesbos told me. “With this government it’s: ‘No, let them come in, and help them if they need help.'” Turkey, too, was now turning a blind eye to the migrants, and the old smugglers’ networks and tightly controlled borders into Europe gave way under the weight of tens of thousands of people”.

  Op 1 april 2015 schreef de Greek Reporter dat zich aan de Turkse grens een half miljoen vluchtelingen had verzameld en dat de Griekse overheid bezuinigde op grensbewaking.

 • 29 november 2015

  Turkije en EU sluiten  overeenkomst waarin is afgesproken “to

  re-energise Turkey’s accession process to the European Union. High-level dialogue between both parties will be reinforced through more frequent and structured meetings including the organisation of summits twice a year.

  en er een gezamelijk actieplan komt voor de vluchtelingencrisis. Boeiende lectuur: de timeline -response to migratory pressures van de EU.
  FAZ over de reeds bestaande afspraken met Turkije over terugname vluchtelingen.

 • 27 november 2015
 • 26 november 2015
 • 25 november 2015
 • 22 november 2015
  Interview Papademetriou in Die Zeit, 22 november 2015, getiteld Migration produziert mehr Migration
 • 7 november 2015
  Zweden bezwijkt onder toestroom. Een historisch overzicht bij Telepolis op 23 januari 2014 over migratie en vluchtelingenopvang in Zweden. Commentaar Sylvain Ephimenco in Trouw 7 november 2015. In België luidt De Wever de noodklok.