Vertroebelde blik

Willem Schinkel meent anderen in de NRC de les te kunnen lezen op grond van een op theoretische krukken lopend moralisme. Het resultaat is.