vluchtelingen_balkan_2015

Het is een klein onderscheid, met grote gevolgen: Europa is niet in staat haar grenzen met Turkije te handhaven, Turkije wil haar grenzen met Europa niet handhaven.
Het werd een gesprek met een grensverleggende uitkomst!

merkel_erdogan_2

Frank Lübberding -in een recensie van het praatprogramma van Maybrit Illner- over de politieke joker die Europa is op het terrein van de machtspolitiek:

Den Gästen von Frau Illner fiel dazu alles Mögliche ein. Allerdings eines nicht. Warum die Regierung in Ankara mit ihrer Außengrenze zur EU nicht nach den üblichen völkerrechtlichen Regeln verfahren kann? Asselborn berichtete von der Insel Lesbos, wo allein in diesem Jahr mehr als 500.000 Flüchtlinge die EU erreichten. Die Türkei lässt diesen rechtswidrigen Zustand geschehen. Glaubt jemand ernsthaft, Ankara wäre nicht in der Lage, daran etwas zu ändern?


Een kroniek van Europese onmacht, interne tegenstellingen,  welkomstcultuur en debatvertroebelingen

 • 7 november 2015
   Zweden bezwijkt onder toestroom. Een historisch overzicht bij Telepolis op 23 januari 2014 over migratie en vluchtelingenopvang in Zweden. Commentaar Sylvain Ephimenco in Trouw 7 november 2015. In België luidt De Wever de noodklok.
 • 22 november 2015
  Interview Papademetriou in Die Zeit, 22 november 2015, getiteld Migration produziert mehr Migration
 • 25 november 2015
 • 26 november 2015
 • 27 november 2015
 • 29 november 2015

  Turkije en EU sluiten  overeenkomst waarin is afgesproken “to

  re-energise Turkey’s accession process to the European Union. High-level dialogue between both parties will be reinforced through more frequent and structured meetings including the organisation of summits twice a year.

  en er een gezamelijk actieplan komt voor de vluchtelingencrisis. Boeiende lectuur: de timeline -response to migratory pressures van de EU.

 • 2 december 2015

  Donald Tusk in interview Süddeutsche Zeitung: “Diese Flüchtlingswelle ist zu groß“. Volgens de Volkskrant op 2 december dreigt EU Griekenland tijdelijk buiten Schengen te plaatsen. Ghaith Abdul-Ahad schreef op 8 oktober in London Review of Books het volgende:

  “This year everything changed. A trickle of migrants had always crossed the Aegean, an undesirable route not because of choppy waters and unsound boats but because of the thuggish Greek police and the remote prospect of gaining asylum in Athens. The trickle turned into a stream when the new Syriza government rewrote the rules. “The policy used to be: return the boats even if we put lives in danger,” a coastguard official on Lesbos told me. “With this government it’s: ‘No, let them come in, and help them if they need help.'” Turkey, too, was now turning a blind eye to the migrants, and the old smugglers’ networks and tightly controlled borders into Europe gave way under the weight of tens of thousands of people”.

  Op 1 april 2015 schreef de Greek Reporter dat zich aan de Turkse grens een half miljoen vluchtelingen had verzameld en dat de Griekse overheid bezuinigde op grensbewaking.

 • 29 november 2015

  FAZ over de reeds bestaande afspraken met Turkije over terugname vluchtelingen

  Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde, meent Harrie Verbon in de Volkskrant van 14 december 2015. Hij is van mening dat toestroom van migranten naar Europa voor de onderkant van de arbeidsmarkt slecht zal uitpakken. De suggestie dat de stijging van de werkloosheid in de jaren tachtig van de vorige eeuw toe te schrijven zou zijn aan de gestegen olieprijzen is natuurlijk te simpel. De kosten van de net opgebouwde “verzorgingsstaat”, het verlaten van de geleide loon- en prijspolitiek, de op gang komende de-industrialisatie, de sterk opgelopen inflatie zijn allemaal factoren die een rol hebben gespeeld in de opbouw van de spanningen die in 1979 leidden tot omwenteling in het financiële beleid (Volcker) en een politiek van “hervorming” inluidden die vooral inzette op marktwerking, beperking van de loonkosten en het terugdringen van de kosten van sociale zekerheid.

 • 14 december 2015
  Merkel weet de CDU met een fraaie speech aan zich te binden, maar lost daarmee het migratievraagstuk niet op, volgens FAZ uitgever Berthold Kohler.
 • 16 december 2015
   De Duitse druk in het migratieprobleem neemt toe volgens Jeroen Segenhout en Rik Winkel in het Financiële Dagblad. “Merkel heeft kennelijk afspraken gemaakt met president Recep Tayyip Erdogan over opname van extra vluchtelingen uit Turkije’, zegt een diplomatieke bron. ‘Ze probeert de pijn te verdelen door zo veel mogelijk landen voor haar karretje te spannen, maar wij hebben die afspraken niet gemaakt.’
  Een topdiplomaat spreekt schamper van de ‘Vrienden van Davutoglu’. Net als tijdens de Turkije-top begin deze maand probeert Merkel solidariteit af te dwingen bij met name Oost-Europese landen door ze uit te sluiten van dit soort onderonsjes.”
  Gunnar Heinsohn wijst in Die Welt op een alternatief dat Merkel volgens hem niet onbeproefd moet laten: gesprekken voeren met de Organisation of Islamic Cooperation om oplossingen in de regio te zoeken. Op 12 december 2015 publiceerde Heinsohn een artikel over de kansen op een economische neergang in Duitsland.
 • 18 december 2015
  Het EU plan van herverdeling van 160.000 vluchtelingen uit september werkt niet. Dat is zelfs Juncker duidelijk volgens Die Zeit. Ook dit bericht maakt melding van een opname van extra vluchtelingen uit Turkije die dan van de quota van 160.000 mogen worden afgetrokken.
 • 24 december 2015
   FAZ brengt een artikel over de vertroebeling van het debat over de vluchtelingencrisis door virtue-signaling vergelijkingen. De tegenstelling rechts-conservatieve angstpredikers  aan de ene zijde en de links-liberale moraalpredigers. Ook economische instituten blijken, zo het FAZ,  het debat te willen sturen.
 • 29 december 2015
   Een interview met adviseur van de Duitse regering in Die Zeit over dit thema. In artikel FAZ 29 november 2015 staat dat Knaus de baas is van de invoedrijke denktank European Stability Initiative (Esi). “Deren Chef Gerald Knaus hatte im September vorgeschlagen, eine Gruppe von Staaten um Deutschland solle sich verpflichten, eine maßgebliche Zahl syrischer Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen, wenn Ankara sich im Gegenzug verpflichte, „jeden, der aus der Türkei kommend Lesbos oder Kos erreicht, am folgenden Tag zurücknehmen“. Der Vorschlag wurde anfangs von einigen als unrealistische Idee eines kleinen Instituts belächelt. Inzwischen wird darüber auf höchster Ebene diskutiert.”
 • 4 januari 2016
   Denemarken voert grenscontroles in die volgens de redactie van De Volkskrant Schengen in gevaar kunnen brengen.
 • 5 januari 2016
  Politiek in plaats van capitulatie: FAZ over Seehofers voorstel om aantal vluchtelingen te maximeren tot 200.000. En opnieuw Turkije dat hard op weg is, onder toezicht van Europa, van de Koerdische minderheid een nieuwe bron van vluchtelingen te maken.
 • 5 januari 2016
  Het DIW voorspelde opmerkelijk snel –overigens bestreden– gunstige economische gevolgen van de stroom vluchtelingen. De WRR, het SCP en het WODC kijken er in Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten iets anders tegen aan. Volgens deze policy brief uit december 2015 gaat nu veel aandacht uit naar opvang (het “Wir schaffen das” lijkt vooral daarover te gaan), waarbij wordt vergeten dat integratie het enige criterium is waarop beoordeeld kan worden of het echt gelukt is de vluchtelingencrisis op te lossen. Dan stemt dit rapport, over de asielzoekers die in 1995-1999 naar Nederland kwamen, niet vrolijk: “Slechts een op de drie in Nederland verblijvende statushouders van 15-64 jaar heeft een betaalde baan en velen van hen zijn duurzaam afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat leidt tot verkwisting van menselijk kapitaal en tot onnodige belasting van de bijstand.” Overigens zijn in de policy brief sociaal-culturele maatstaven voor integratie nergens te vinden. Het gaat om arbeidsmarkt, criminaliteit en huisvesting; regie-rollen van lokale overheden om te komen tot “effectieve en efficiënte integratie”.
  Maar als “statushouders” werken, wonen en geen misdaden plegen is dat niet zonder meer een teken van geslaagde integratie; het zou ook ook kunnen wijzen op een succesvolle segregatie in vreedzaam coëxisterende parallelsamenlevingen. Tenminste, tot zolang dat duurt en overwachte gebeurtenissen de grenzen van de gehanteerde integratieopvattingen opnieuw onder de aandacht brengen. Maar geheel onverwacht ook weer niet, want er wordt -lees Berthold Kohler in FAZ-  inmiddels wel selectief waargenomen. En dan wordt door de politici geheel volgens verwachting verbaal “kordaat”, maar praktisch nietszeggend opgetreden, ja zelfs vanzelfsprekendheden ineens worden gepresenteerd als iets bijzonders. Ook de media blijken grote moeite te hebben met de verslaggeving van deze gebeurtenis.
 • 6 januari 2016

  De afspraken met Turkije leveren nog niet veel resultaat op volgens Ole Schröder.
  Die Zeit plaatst artikel van Hilal Sezgin prominent op site. Daarin beklaagt zij zich er over dat publieke debatten over “sexueel geweld tegen vrouwen” zich niet tot dit thema beperken, maar vaak onderdeel worden van politieke agenda’s met een ander hoofdthema. “Bevor wir überhaupt genau wissen, was passiert ist, bevor wir wissen, was die richtige Bezeichnung dafür ist, bevor wir darüber nachdenken konnten, ob das, was an Silvester in Köln geschehen ist, verwandt oder nicht verwandt ist mit dem, was wir andernorts an sexualisierter Gewalt erleben, sind aus allen Löchern Deuter und Kommentatoren gekrochen.” Die Zeit worstelt zichtbaar met de gebeurtenissen in Keulen op Oudjaar. “Ungeklärt ist, woher die Kölner Polizei weiß, dass die Mehrheit der auf dem Platz Anwesenden 1.000 Menschen dieselbe Herkunft hat. Können Zeugen erkennen, ob jemand aus Marokko kommt und nicht aus Südeuropa? Kann man einem Menschen ansehen, ob er Deutscher ist, EU-Bürger oder Flüchtling? Und wer genau fällt in die Gruppe der “Nordafrikaner”, von denen auch Innenminister Thomas de Maizière spricht?” Der Spiegel TV kwam echter al in 2014 met een rapportage over het “gevaarlijke” Keulen.

   

 • 7 januari 2016
   Helene Bubrowski slaat in FAZ een heel andere toon aan. “” Das Vertrauen in die Macht des Staates hat einen weiteren tiefen Kratzer bekommen. Das ist verheerend, denn auf diesem Vertrauen beruht das staatliche Gewaltmonopol.”
  “Viel wichtiger ist dieser Teil der Antwort: Migranten, die aus anderen Kulturkreisen kommen, müssen unser Wertesystem respektieren – und wenn sie so grob dagegen verstoßen wie jetzt in Köln, müssen sie das Land wieder verlassen, ob sie anerkannte Flüchtlinge sind oder nicht. Wer die Rechte anderer mit Füßen tritt, hat Schutz und Fürsorge des Staates nicht verdient.”
  “Diese Leute [Pegida en AfD] drehen die Tatsachen ohnehin so lange, bis sie in ihr Weltbild passen. Vertrauen kann indes nicht entstehen, wenn die Politik verschweigt, dass die Integration Probleme bereitet, dass unsere Vorstellung von Gleichberechtigung der Geschlechter in vielen Gegenden dieser Welt – unabhängig von der Religion – nicht geteilt wird. Fehlentwicklungen sind schon länger sichtbar: Lehrerinnen berichten von muslimischen Schülern, die sie nicht als Autorität akzeptieren, von Vätern, die ihnen den Handschlag verweigern.”
 • 8 januari 2016
  SZ is hard over de politieke “afleidingsmanoeuvre”: ” Abschiebediskussion ist Ablenkungsdiskussion; sie schiebt Verantwortung ab.” In de FAZ recenseert Lübberding televisieuitzendingen over de Keulse Oudejaarsnacht, waaruit opnieuw naar voren hoeveel moeite de journalistiek heeft met de berichtgeving over integratie- en vluchtelingenzaken die rechts “in de kaart zouden spelen”. Vindt ook Beunders in De Volkskrant, hooggeleerd Publike Opnie Watcher, die zich baseert op de hypothese van Noelle-Neumann over de “Schweigespirale” die zij in de jaren zestig heeft geïntroduceerd: “Wordt ‘Keulen’ een kruispunt waar de voor- en tegenstanders elkaar in open debat bestrijden? Of wordt het een keerpunt in ‘de publieke opinie’? Ik denk het laatste. Onderzoek van het Allensbach Institut für Demoskopie [opgericht door Noelle-Neumann] zegt al enige maanden twee dingen: de Duitsers zijn onzeker geworden en de helft van de ondervraagden verklaart niet langer in het openbaar te zeggen wat men vindt.”.
 • 9 januari 2016
   De uitgever van de FAZ plaatst de gebeurtenissen in Keulen in een groter perspectief: Das Mentekel von Köln.
 • 11 januari 2016
 • 14 januari 2016
  De FAZ schrijft over een onderzoek naar het opleidingsniveau van vluchtelingen en de arbeidsmarktkansen. Maron wijst in de FAZ op een lastig politiek probleem voor vele Duitsers en citeert daarbij Safranski: „Gemäß heutiger Praxis wären, gemessen an den hiesigen demokratischen und ökonomischen Standards, zwei Drittel der Weltbevölkerung in Deutschland asylberechtigt. Dass unsere Flüchtlingspolitik einem Denkfehler unterliegt, müsste einem spätestens da auffallen …“, meint der Philosoph Rüdiger Safranski.
  Darya Safai legt in de Volkskrant het dilemma van migratie uit traditionele moslimgemeenschappen nog eens helder uit. Zet dit in het licht van het stuk van Hermann in FAZ over de de-urbanisering van de islam in Caïro als gevolg van de grote toestroom van de landbevolking naar de stad: van 600.000 ron 1900 naar een overbevolkte stad van 16 miljoen nu. “Die Migranten verländlichten die Stadt, die Stadt hat sie nicht urbanisiert.”
  In het Handelsblatt geeft Gerhard Schröder zijn kijk op de vluchtelingencrisis. Hier samenvatting in FAZ.
 • 15 januari 2016
  Die Zeit heeft een artikel over de slag die de politie in Keulen al jaren levert met de Nafri.
 • 16 januari 2016
  FAZ of Die Zeit: SPD chef en vize-kanselier Gabriel vindt dat dat grens voor Duitsland in zicht komt en eist merkbare vermindering van toestroom vluchtelingen. Hij geeft Merkel gelijk dat het asielrecht geen bovengrens kent, maar wijst op de politieke realiteit: “Aber in einer Demokratie entscheiden die Bürger. Und ich rate uns allen, diese Grenze, die das Land aufzunehmen in der Lage ist, nicht auszutesten”. SZ bericht over de problemen met het uitzetten van asielzoekers uit de Magreb-landen. Deze groep zorgt al jaren voor criminaliteit, iets wat pas door de gebeurtenissen met Oudjaar in Keulen in de openbaarheid zijn gekomen. NRC neemt de moeite om weer eens iets uit de taboesfeer te halen: de relatie afkomst en zedendelict.
 • 17 januari 2016
  FAZ plaats de Oudejaarsgebeurtenisen bij de Keulse Dom in een breder perspectief en vestigt de aandacht op een dimensie die niet over het hoofd gezien mag worden: macht, dominantie en onderwerping. In Die Zeit blikt Bernd Ulrich in het artikel Sexismus: Wer ist der arabische Mann? terug op de Oudejaarscatastrofe en plaatst die in een breder perspectief.
  Maar alle aandacht voor Oudjaar mag niet ten koste gaan voor bezinning op de immense problemen waar Europa voor staat. Hendrik Kafsack geeft in FAZ een goed overzicht van de worstelingen waarin Europa verstrikt is. Bovendien is Nederland voorzitter van de EU en Rutte moet deze worstelingen in goede banen leiden. Fijntjes merkt hij op dat Rutte zich nu al tegenspreekt, : „Wir werden eine Lösung für diese Krise finden, das ist meine Vision“, sagt er bei der Auftaktveranstaltung der EU-Ratspräsidentschaft in Amsterdam und stutzt. „Die Zeit für Visionen ist in der Europäischen Union vorbei“, hat er noch kurz zuvor verkündet. Maar zou K. de visie-aversie van Rutte kennen?
 • 19 januari 2016
  Er wordt in Duitsland nog steeds zwaar gebakeleid over het wel of niet sluiten van de grenzen. De Volkskrant haalt Dobrindt aan, minister van verkeer die voor de CSU voor de “Maut” moest gaan zorgen. In de CDU houdt, zo bericht de FAZ, Merkel de critici nog op een afstand. Die Zeit over de oppositie tegen Merkel in de CDU. Volgens Tusk heeft Europa nog twee maanden om de crisis te boven te komen, aldus Die Welt.
 • 20 janurari 2016
  Verslag FD: Rutte in Straatsburg voor Europarlement over prioriteiten van Nederlands voorzitterschap. Volgens verslag “schaart [Rutte] zich aan de zijde van de vele EU-kopstukken die de afgelopen dagen op korte termijn concrete stappen beloofden om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Tegelijk lijkt het erop dat Rutte zijn eigen ambities op een lager pitje heeft gezet. Eind vorig jaar vond hij nog dat de vluchtelingenstroom ‘richting nul’ moest.”
  Oostenrijk is kondigt een bovengrens aan voor vluchtelingen dat het wil opnemen.