het_nieuwe_lerenJoint Fight Striker

Een boeiend dossier blijft de aanschaf van de Joint Strike Fighter, de JSF. Vanity Fair vraagt zich in 2013 af wie ze ziet vliegen en Follow the Money is in 2015 nog eens aan het rekenen geslagen.
De Algemene Rekenkamer heeft de minister van Defensie een brief gestuurd over de “onmogelijk om met zekerheid te voorspellen hoe de euro-dollarkoers zich de komende jaren zal ontwikkelen” en de risico’s die daarmee ontstaan.

Reïntegratie

De overheid probeert sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het sociale vangnet te ontlasten met reïntegratie maatregelen. In 2002 werd de markt van reïntegratie opengesteld voor commerciële bedrijven. Over het nut en de kosten van de commerciële reïntegratie rees de nodige twijfel en de PvdA was in 2005 al van mening dat de commerciële re-integratie is mislukt; Zakkenvullen in reïntegratie is de titel van het verslag van het Kamerdebat in de NRC. Ook de Groene Amsterdammer zag in alle commotie aanleiding voor een re-integratie-artikel. In 2008 stelde de SP een parlementaire onderzoek voor naar de besteding van de re-integratie gelden. Het is er in deze vorm niet van gekomen; wel als onderdeel van het parlementaire onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (2011). In Radar werd september 2008 aandacht besteed aan de problemen in de re-integratie-industrie en Arbo, Veel keurmerken weinig reïntegratie besteedde nog eens aandacht aan de toverwoorden “maatwerk” en “kwaliteit” in het licht van de keurmerken die de sector zouden moeten behoeden voor allerlei ontsporingen. In 2013 bericht Bas van der Klauw in Economisch Statistische Berichten over een nieuw, uit Engeland geïmporteerd, re-integratiemodel. Maar ook daar is nog steeds “cherry-picking” mogelijk. Over de voorgaande periode sluit hij zijn artikel met harde woorden af: “Zo voorkomen we dat we terug keren naar de jaren 2000 waarin soms schaamteloos gegraaid werd uit de re-integratiebudgetten en de belangen van de werklozen soms volledig uit het oog verloren werden.”
Het Financiële Dagblad kopte op 27 juli 2015: Marktwerking leidt niet tot betere re-integratie. Op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt het hybride stelsel ook voor arbeidsongeschiktheid anders functioneert dan door de beleidsmakers is voorzien. “De markt voor arbeidsongeschiktheidverzekeringen is sinds 2006 opengegooid voor commerciële verzekeraars, in de hoop dat zij zouden concurreren met de publieke aanbieder UWV en uiteindelijk een efficiënter systeem zouden helpen bouwen waarbij minder mensen lang langs de zijlijn van de arbeidsmarkt blijven.”

Interessante side-step: Ella Vogelaar was voorzitter van de brancheorganisatie reintegratiebedrijven (Borea). Later minister voor Wijken, Wonen en Integratie die te kampen krijgt met vragen over de effectiviteit van het geld voor de “Vogelaarwijken”. Bovendien hield zij als minister toezicht hield op de corporatie Woonbron die zich had vergallopeerd aan de ombouw van een cruiseschip. Trouw: “Vogelaar stelt dat de 200 miljoen euro aan investeringen in het schip niet weggegooid geld is. Exploitatie van het schip levert ook geld op of het schip kan bij verkoop een fors bedrag opleveren.”.